ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
บริการ

แนวคิดการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย

หากองค์กรต้องการที่จะประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน องค์กรต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่หนุนแนวคิดการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะนี้จะช่วยสร้างความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ WTW พร้อมมอบบริการที่จะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและตอบโจทย์แนวคิดการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย

ติดต่อเรา

โลกของเรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ประชากร คนทำงาน วิธีการทำงานและคนที่เราทำงานด้วยก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ซึ่งทำให้เราต้องเร่งรัดจัดการกับอุปสรรคและปัญหาด้านใหม่ ๆ อยู่เสมอ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นยังมาพร้อมกับโอกาสของการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายคือปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป อีกทั้งการยอมรับความแตกต่างยังช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้คนรู้สึกสบายใจที่จะแบ่งปันความคิดเห็นของตัวเองด้วย

หากต้องการที่จะประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน องค์กรต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่หนุนแนวคิดการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายไว้ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะนี้จะช่วยสร้างความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้

สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่ากว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎระเบียบ

การสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ดีถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฏระเบียบ WTW พร้อมช่วยสร้างสรรค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของคุณให้เข้มแข็ง โดยให้ความสำคัญต่อการเคารพและไว้วางใจซึ่งกันและกัน การมีเป้าหมายและค่านิยมร่วมกัน การมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอมรับความแตกต่างและส่งเสริมความหลากหลายนี้ ทำให้พนักงานรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และเป็นที่ที่มีการยกย่องชมเชยและเคารพกันและกัน (หรือที่เรียกว่า “การเคารพและเห็นคุณค่าพนักงาน”)

แนวคิดการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างไร?

85%
ของซีอีโอที่บริหารองค์กรด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมแนวคิดการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายในที่ทำงานกล่าวว่าผลประกอบการขององค์กรดีขึ้น
องค์กรที่ติดอันดับ Fortune 500 ที่มีสัดส่วนของคณะกรรมการบริหารผู้หญิงสูงกว่าผู้ชาย มีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการดีกว่าองค์กรที่มีสัดส่วนผู้หญิงน้อยกว่า โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นถึง
53%
และผลตอบแทนจากการขายถึง 42%
องค์กรที่ให้ความสำคัญด้านแนวคิดการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย
70%
มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการเข้าตลาดใหม่มากขึ้น และ 45% มีแนวโน้มที่จะพัฒนาส่วนแบ่งการตลาด

แหล่งข้อมูล: PwC's 2015 CEO survey; Catalyst; The Center for Talent Innovation

การส่งเสริมแนวคิดการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายเป็นส่วนสำคัญของการให้คุณค่าพนักงาน

องค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิดยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของบุคลากร สะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่ากับพนักงาน WTW ช่วยให้องค์กรหลายแห่งก้าวไปมากกว่าการปฏิบัติตามตามข้อกำหนดกฎระเบียบ ด้วยการพิจารณาอย่างละเอียดว่าองค์กรควรส่งเสริมแนวคิดการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายในด้านใดบ้าง เช่น การทำงาน บุคลากร และกลยุทธ์ค่าตอบแทนองค์รวม Total Rewards

เราช่วยองค์กรตอบโจทย์ด้านการส่งเสริมแนวคิดการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย ดังนี้

  • เป้าหมายองค์กร องค์กรมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนแนวคิดการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายหรือไม่ พันธกิจและค่านิยมองค์กรกำหนดแนวคิดการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายให้เป็นส่วนหนึ่งหรือไม่ หากเป็นองค์กรจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ องค์กรมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแนวคิดการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายและ/หรือแนวคิดด้านความยั่งยืนที่มีต่อพนักงานหรือไม่
  • การทำงาน พนักงานมีความก้าวหน้าทางอาชีพที่เป็นธรรมหรือไม่ องค์กรมีอคติโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ ทีมพนักงานมีความหลากหลายหรือไม่
  • บุคลากร องค์กรมีวิธีดึงดูดและรักษาคนเก่งอย่างเหมาะสมหรือไม่โดยเฉพาะกลุ่มที่จำเป็นต่อธุรกิจ พนักงานรู้สึกเป็นตัวของตัวเองในที่ทำงานหรือไม่ รู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงออกหรือไม่
  • Total Rewards องค์กรมีผลประโยชน์ให้พนักงานหรือช่วยให้พนักงานทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้หรือไม่ องค์กรมีแผนและมาตรการการจ่ายค่าตอบแทนที่ยุติธรรมหรือไม่

เราพร้อมช่วยองค์กรของคุณสร้างประสบการณ์การทำงานของพนักงานที่ไม่ได้เพียงตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานในปัจจุบันเท่านั้น (การปรับให้เหมาะกับความต้องการของพนักงานแต่ละคน การเลือกรูปแบบผลประโยชน์ ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ฯลฯ) แต่เราพร้อมช่วยให้คุณตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานในอนาคตด้วย

การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายมีความสำคัญต่อธุรกิจในยุคปัจจุบันอย่างไร?

71%
ขององค์กรข้ามชาติมีวิธีขจัดอคติในการรับคนเข้าทำงาน
41%
ขององค์กรในทวีปอเมริกาเหนือมองว่า การจ่ายค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันทุกเพศมีความสำคัญมากขึ้นในการพิจารณาค่าจ้างพื้นฐาน (UK 58%, EMEA 39%)
56%
ขององค์กรข้ามชาติมีวิธีขจัดอคติในการเลื่อนตำแหน่ง

แหล่งข้อมูล: Getting Compensation Right Global Pulse Survey 2018

กลยุทธ์ที่เราแนะนำให้คุณเป็นกลยุทธ์เดียวกันกับที่เราใช้ดำเนินการภายในองค์กรของเราเอง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ที่แข็งแกร่งและแนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย เราจึงมีความพร้อมที่จะช่วยให้องค์กรของคุณพัฒนาและปรับตัวด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • การวิเคราะห์และออกแบบแผนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเสมอภาค รวมถึงผลประโยชน์ของพนักงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และส่งเสริมกลยุทธ์ค่าตอบแทนองค์รวม Total Rewards ครอบคลุมเรื่องเหล่านี้
  • การวางแผนกำลังคน ออกแบบแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งที่เน้นการมีส่วนร่วม
  • การจำลองผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และข้อมูลเชิงลึกให้พนักงานรับรู้ เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร
  • การดำเนินการส่งเสริมแนวคิดการยอมรับความแตกต่างและหลากหลายด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารองค์กร

เราเชื่อว่าการสร้างสรรค์วัฒนธรรมการทำงานที่ดีด้วยการส่งเสริมแนวคิดของการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงการปรับรางวัลตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานให้มีความทันสมัย พร้อมกับเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน หรือการประเมินกลยุทธ์ของการทำงานในอนาคต ทั้งหมดต่างเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้ยังทำงานที่องค์กรต่อไป และเราเชื่อว่า การมีวัฒนธรรมดังกล่าวจะยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อเป้าหมายร่วมและการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถช่วยคุณออกแบบและกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานกลยุทธ์การส่งเสริมแนวคิดการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ

Contact us