ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

Embark

การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนอีกต่อไป สิ่งที่องค์กรต้องการคือ แพลตฟอร์มเพื่อช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานและเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร Embark คือจุดเริ่มต้นที่ช่วยตอบโจทย์ด้านนี้โดยเฉพาะ

ติดต่อเรา

แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์พนักงานที่้ทันสมัย

ความคาดหวังของพนักงานที่มีต่อประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรคือการมีประสบการณ์ที่ดีเหมือนกับประสบการณ์ของผู้บริโภค ที่เข้าถึงได้ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ สื่อสังคมออนไลน์ ในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ แพลตฟอร์มเพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์พนักงานอย่าง Embark ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสร้างความผูกพันกับพนักงานได้อย่างสร้างสรรค์ในทุกเรื่องและทุกช่วงเวลาสำคัญ

Image of Embark home page mobile and desktop with mobile view showing virtual assistant screen and desktop showing the main page with button selections.
Embark ก้าวแรกสู่การเสริมสร้างประสบการณ์พนักงาน

จากจุดเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มงานและการบริหารจัดการเส้นทางอาชีพของพนักงาน ไปจนถึงการมีลูกหรือการจัดการกับโรคร้ายแรง Embark ช่วยให้คุณเข้าถึงพนักงานในทุกด้าน ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมแบรนด์การจ้างงานและสิ่งที่องค์กรให้คุณค่ากับพนักงาน

เพราะเมื่อคุณทำให้ชีวิตพนักงานของคุณง่ายขึ้นและมีประสบการณ์ที่ดีขึ้น พวกเขาก็จะทำงานได้อย่างประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในงานมากขึ้น

สื่อสารทุกเรื่องสำคัญด้าน HR กับพนักงาน

Embark ช่วยให้องค์กรจัดการกับเรื่องสำคัญด้าน HR ได้อย่างง่ายดาย ด้วยแพลตฟอร์มการเสริมสร้างประสบการณ์พนักงานที่ออกแบบมาให้ปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้ เพื่อก้าวสู่การเติบโตไปกับองค์กรของคุณ

Embark platform on mobile and laptop screen showing the annual value of an employee's total rewards
Total rewards

เปลี่ยนการแจ้งข้อมูลด้าน Total Rewards แบบเดิม ๆ เป็นการใช้ข้อมูลพนักงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแพ็คเกจทั้งหมด โดยให้ข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจด้าน Total Rewards ให้กับพนักงานของคุณ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดข้อสงสัยและรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Embark platform on tablet screens showing two customized brands of mergers & acquisitions playbooks
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขององค์กร

ช่วยให้พนักงานก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการไปจนถึงการขายกิจการ ด้วยการสื่อสารที่ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

Embark platform on a mobile screen showing a diversity and inclusion hot topic
การยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย ด้วยการช่วยให้พนักงานเข้าถึงกลุ่มทรัพยากร การฝึกอบรม และเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้พนักงานรู้สึกสบายใจและพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดี รวมถึงให้ความสำคัญเรื่อง ความเท่าเทียมและความโปร่งใสในการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานผ่านการสื่อสารโดยองค์กร

Embark platform on mobile and tablet screen showing health and wellbeing topics
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ช่วยให้พนักงานขององค์กรมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางอารมณ์ ร่างกาย สังคม และการเงิน พร้อมกับช่วยให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้

Embark platform on tablet screens showing two customized brands of mergers & acquisitions playbooks
การสื่อสารโดยผู้จัดการ

ช่วยผู้จัดการแต่ละฝ่ายในการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อไปยังแบบสำรวจพนักงาน (Engagement Surveys)

Embark platform on mobile and tablet screen displaying a custom message for new joiners
การสื่อสารให้กับผู้สมัครงาน

ให้ผู้สมัครงานได้ทราบถึงลักษณะการทำงานกับองค์กรคุณ รวมถึงการมีข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานตั้งแต่เริ่มงานวันแรก


ทำไมต้อง Embark

เพิ่มความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร พร้อมกับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทุกช่วงเวลาสำคัญของพนักงาน ด้วยแพลตฟอร์มเพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์พนักงานที่มุ่งผลลัพธ์ ตรงตามความต้องการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ และครอบคลุมทุกมิติสำคัญ

มุ่งผลลัพธ์

• สร้างสรรค์แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับประสบการณ์พนักงานตามแบรนด์องค์กร
 • ช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยแอปที่พร้อมให้ใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • มอบประสบการณ์การใช้งานที่เรียบง่าย ด้วยข้อมูลที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกันทั้งแพลตฟอร์ม
 • สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่สื่อถึงแบรนด์องค์กร
ตรงตามความต้องการ

สร้างสรรค์ประสบการณ์ตามความต้องการของพนักงาน
 • กำหนดข้อมูลที่ต้องการและทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่าย
 • เน้นนำเสนอข้อมูลที่สำคัญและตรงตามความต้องการของพนักงาน
 • ช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและเปลี่ยนพฤติกรรม
 • ตอบคำถามด้วยระบบแชทบอทตามข้อมูลของพนักงานที่มีในระบบ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้

ปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป
 • กำหนดได้ว่าจะปรับเปลี่ยนเมื่อใด มากแค่ไหน เน้นความต้องการด้านใด มีบริการอะไรบ้าง และด้วยรูปแบบใดบ้าง
 • ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ตามรูปแบบที่เสนอหรือตามความต้องการ
 • ตอบสนองตามข้อกำหนดขององค์กรพร้อมกับปรับให้เข้ากับความต้องการของพนักงานในแต่ละประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกมิติสำคัญ

นำเอาโซลูชันด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าขององค์กร
 • ผสานรวมเอาข้อมูลและเนื้อหาจากทุกแหล่งมาจัดทำเป็นระบบเดียวกัน
 • นำเอาข้อมูลที่ได้จากการรับฟังเสียงพนักงานในทุกช่องทางมาสร้างสรรค์เนื้อหาให้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
 • ส่งเสริมให้พนักงานเข้าเว็บไซต์และใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญต่อการทำงาน
 • ใช้การวิเคราะห์ผลข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่ได้เพื่อขับเคลื่อนการสื่อสารและสร้างความผูกพันของพนักงาน
นวัตกรรม

นำเสนอฟังก์ชันการใช้งานใหม่ ๆ ยกระดับประสบการณ์พนักงาน
 • มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมกับเปิดตัวเกี่ยวกับคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ
 • ใช้โอกาสจากคุณสมบัติต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นประโยชน์ในฐานะที่เป็นผู้คิดค้นรายแรก
 • เป็นผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Embark อยู่แล้วและต้องการเข้าร่วม Beta Program

เทคโนโลยีคือสิ่งที่องค์กรชั้นนำใช้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์พนักงานให้ทันสมัย การนำเอาแพลตฟอร์มของเรามาใช้ควบคู่กับความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารที่โดดเด่นของ WTW จะช่วยให้องค์กรก้าวล้ำเหนือกว่าใคร เราขอชวนให้คุณมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างที่ WTW สร้างสรรค์ขึ้นมาไม่เหมือนใครContact us