ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

กลยุทธ์การสื่อสารและการปฏิบัติ

เราสร้างสรรค์ประสบการณ์ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ได้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนพนักงานและธุรกิจขององค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

ติดต่อเรา

การสื่อสารกับพนักงาน ไม่ใช่แค่การเรียบเรียงคำพูดแล้วเขียนลงบนกระดาษเท่านั้น แต่เป็นการสื่อสารที่ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาและเนื้อหาข้อความที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และตรงตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการสื่อสาร WTW พร้อมช่วยให้องค์กรสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

เราพร้อมให้บริการทุกความต้องการด้านการสื่อสารของคุณ

เราพร้อมทำงานร่วมกับองค์กรคุณเพื่อให้เข้าใจถึงธุรกิจ พนักงาน และเป้าหมายในการสื่อสาร และจัดทำแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เรามีทีมงานมืออาชีพ นักเขียน นักออกแบบสร้างสรรค์ ผู้จัดการโครงการ และผู้ประสานงานการผลิตที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อช่วยให้การดำเนินการขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

เราสนับสนุนโครงการต่าง ๆ มากมาย ได้แก่

 • ประสบการณ์และความผูกพันของพนักงาน
 • การสร้างภาพลักษณ์การทำงานที่ดีและการเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงาน
 • การสื่อสารด้าน Total Rewards
 • การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
 • การมีส่วนร่วมของพนักงานและการตัดสินใจด้านผลประโยชน์ของพนักงาน
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • และอื่น ๆ อีกมากมาย

แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์

แนวทางในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของเราขับเคลื่อนด้วย 4 ปัจจัยสำคัญ ดังนี้

 1. กลยุทธ์

  เราเข้าใจถึงสิ่งขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและผนวกรวมเข้ากับแนวทางของเรา ทำให้เราได้รู้จักเกี่ยวกับผู้รับสารและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรของคุณ รวมถึงสิ่งจูงใจที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 2. ข้อมูล

  เราใช้ข้อมูลในการจัดทำกลยุทธ์ การสื่อสารข้อความ และเนื้อหาขององค์กร รวมถึงออกแบบประสบการณ์การสื่อสารที่เหมาะกับทุกกลุ่มพนักงานขององค์กร เรามีการทดสอบการสื่อสารข้อความด้วยกลยุทธ์การรับฟังเสียงพนักงานที่วัดผลได้ ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจถึงผลลัพธ์ของการสื่อสาร และทำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงตามเป้าหมายต่อไป

 3. ช่องทางการสื่อสาร

  เราเลือกช่องทางการสื่อสารและแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าถึงประชากรแต่ละกลุ่ม รวมถึงสถานการณ์และช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยเรากำหนดอุปสรรคและหาทางจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. เนื้อหา

  เราจัดทำเนื้อหาที่กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารสองทาง ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสร้างความผูกพันของพนักงาน ด้วยการใช้ภาษา น้ำเสียง และรูปแบบที่สะท้อนถึงเป้าหมาย คุณค่า และวัฒนธรรมขององค์กร เราปรับแนวคิดที่ซับซ้อนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่าย และหลีกเลี่ยงไม่ใช้คำศัพท์เฉพาะมากเกินไป

สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานขององค์กรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา

จุดแข็งของเราคือการมีทีมผู้เชี่ยวชาญของเราอยู่ทั่วโลกที่พร้อมทุ่มเททำงาน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และมุ่งมั่นพยายามไม่ท้อถอย เราให้ความสำคัญต่อพนักงานขององค์กร ซึ่งช่วยทำให้เราสร้างสรรค์ประสบการณ์พนักงานได้อย่างมีความหมาย พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจและความผูกพันของพนักงาน จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

ประเด็นสำคัญ

เราช่วยองค์กรในการพัฒนาจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารให้มีความเหมาะสมและสร้างความผูกพันของพนักงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เรามีบุคลากรและเครื่องมือพร้อมใช้ในการรับมือกับทุกอุปสรรคข้อท้าทาย รวมทั้งประสบการณ์และความสำเร็จที่เป็นเครื่องยืนยัน และเราพร้อมที่จะร่วมงานกับองค์กรของคุณเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

Contact us