ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

สภาพภูมิอากาศ

WTW มีเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่เราใช้ในการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม การเงิน บริษัท และรัฐบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านของภาคเศรษฐกิจสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตได้สำเร็จ

ติดต่อเรา

บริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคต

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านของภาคเศรษฐกิจสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero) ได้นำความท้าทายใหม่มาสู่องค์กรและรัฐบาลทุกแห่งทั่วโลก เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพทั่วโลกที่พร้อมช่วยเหลือองค์กรของคุณในการริเริ่มบริหารจัดการกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและจัดเตรียมความพร้อมด้านกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวตั้งแต่ตอนนี้ อีกทั้งยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ที่พร้อมให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ให้คำปรึกษา และการดำเนินการ เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณระบุ ประเมิน และรับมือกับความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้อง WTW

 1. เราเชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หัวใจสำคัญของความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศคือการบริการจัดการด้านความเสี่ยง และเรามีประสบการณ์นานหลายทศวรรษในการช่วยให้ลูกค้าของเราพลิกเอาความเสี่ยงมาเป็นโอกาสในสร้างการเติบโตให้แก่องค์กร
 2. เรามีประสบการณ์ด้านการจำลองความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนาน 30 ปี การที่เราริเริ่มทำแบบจำลองภัยพิบัติครั้งแรกมาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลองและกำหนดราคาของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างดี
 3. เราเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าใคร การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศถือว่าเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ทุกองค์กรทั่วโลกกำลังเผชิญ บริษัทของเรามีสำนักงานอยู่กว่า 140 ประเทศทั่วโลก และเราร่วมงานกับบริษัทที่อยู่ใน US Fortune 1000 มากถึง 85% และบริษัทที่อยุ่ใน Global Fortune 1000 มากถึง 90%
 4. เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ รวมทั้งวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลอง ที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่พร้อมให้บริการด้านการรับมือกับความซับซ้อนท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ตั้งแต่วางแผนไปจนถึงการปฏิบัติ

แนวทางของเรามีความพิเศษเพราะเป็นแนวทางที่มีความครอบคลุมในทุกขั้นตอน เราเข้าใจดีว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงปารีส รวมทั้งข้อผูกพันด้านความโปร่งใสและการกำกับดูแล ไปจนถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงในทางกายภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นจะต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ออกแบบมาให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบริษัท เรามอบคุณค่าพิเศษให้แก่ลูกค้าด้วยบริการด้านการจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแบบครบวงจร ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเริ่มต้นเตรียมตัวแต่ขั้นตอนการทำความเข้าใจและประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไปจนถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านของการดำเนินงาน การจัดการระบบองค์กร รวมทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

ไม่ว่าบริษัทของคุณจะอยู่ในขั้นตอนใดของการเตรียมความพร้อมกับรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เราพร้อมช่วยให้คุณก้าวไปอีกขั้น เพื่อตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงระยะยาวในอนาคต

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศของเรา

สำหรับบริการทางการเงิน

บริการของเราคือการช่วยให้ธนาคาร บริษัทประกันภัย เจ้าของสินทรัพย์ และผู้บริหารสินทรัพย์สามารถระบุ ประเมิน รวมถึงรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งในทางกายภาพและจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแง่ของนโยบาย กฎเกณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยี ด้วยการนำข้อมูล เครื่องมือ และคำแนะนำที่เน้นกลุ่มตลาดเป้าหมายของลูกค้ามาใช้เพื่อให้ลูกค้าสามารถ

 • ดำเนินการทดสอบภาวะวิกฤตด้านความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพอร์ตของบริษัท
 • กำหนดแนวทางการรับมือกับสภาพภูมิอากาศด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญพร้อมกับนำมาปฏิบัติให้เกิดผล รวมถึงมีแนวทางด้านการลดการปล่อยคาร์บอนและการจัดสรรแนวทางการรับมือด้านวิกฤวิกฤตภาพภูมิอากาศ
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการเปิดเผยข้อมูลด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (เช่น ข้อแนะนำตามแนวปฏิบัติของกรอบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศของ (TCFD) เป็นต้น)
 • เข้าใจความแตกต่างเกี่ยวกับความเสี่ยงในทางกายภาพและที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกับโอกาสต่างๆ ในด้านการลงทุนและบริหารสินทรัพย์

สำหรับบริษัท

WTW ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลกให้ช่วยระบุระดับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและบริหารความเสี่ยงรวมถึงโอกาสต่างๆ เราช่วยให้ธุรกิจในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจสามารถ

 • ดำเนินการทดสอบภาวะวิกฤตด้านความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพอร์ตของบริษัท
 • กำหนดแนวทางการรับมือกับสภาพภูมิอากาศด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญพร้อมกับนำมาปฏิบัติให้เกิดผล รวมถึงมีแนวทางด้านการลดการปล่อยคาร์บอนและการจัดสรรแนวทางการรับมือด้านวิกฤวิกฤตภาพภูมิอากาศ
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการเปิดเผยข้อมูลด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (เช่น ข้อแนะนำตามแนวปฏิบัติของกรอบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศของ (TCFD) เป็นต้น)
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในทางกายภาพและที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกับโอกาสต่างๆ ในด้านการลงทุนและบริหารสินทรัพย์

สำหรับรัฐบาลและสถาบันด้านการพัฒนา

บริการของเราคือการช่วยให้รัฐบาล สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา รวมทั้งองค์กรนอกภาครัฐสามารถนำเอาความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศมาปรับเปลี่ยนนโยบาย แผนงาน และโครงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้น เราช่วยให้คุณมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 • จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงในเชิงระบบ ได้แก่ สถานะทางการเงินสาธารณะในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและความเปราะบางทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนด้านการจัดเตรียมโครงการ วางแผน หรือให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพัฒนา
 • นำเสนอบริการที่ปรึกษาทางการเงินด้านความเสี่ยงจากภัยพิบัติและที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริหารหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการประกันภัย
 • จัดทำกลไกนวัตกรรมด้านการประกันและการเงินเพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความพร้อมรับมือกับระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงและมีแนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

บทบาทสำคัญของการเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศ

บทบาทสำคัญของ WTW คือการพยายามช่วยให้ภาคเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero) และมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ

 • WTW ร่วมกับ สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ก่อตั้งโครงการ Coalition for Climate Resilient Investment ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ. 2019 โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยในการกำหนดราคาความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในทางกายภาพและความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
 • การดำเนินงานของโครงการคือการปิดช่องว่างความคุ้มครองของประกันภัยในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ โดยได้มีการก่อตั้งความร่วมมือด้านการประกันเพื่อการพัฒนา (Insurance Development Forum) ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ. 2016 เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานด้านนี้ต่อไป
 • เราได้ลงนามเป็นสมาชิกเพื่อสนับสนุนหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติ หลักการเพื่อการประกันภัยที่ยั่งยืน และคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงิน
 • เราทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและธนาคารกลางเพื่อพัฒนาการทดสอบภาวะวิกฤตด้านความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศและการเปิดเผยข้อมูลและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
 • เราดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายการค้นคว้าวิจัยวิลลิส (Willis Research Network -WRN) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เราก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรด้านการค้นวิจัยชั้นนำทั่วโลก

นอกจากนี้ เรายังได้ก่อตั้งสถาบัน Thinking Ahead Institute (TAI) ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ. 2015 ด้วย เพื่อเป็นสถาบันที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการลงทุนทั่วโลก

Contact us