ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

การควบรวมกิจการ

WTW พร้อมมอบบริการที่หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรในทุกขั้นตอนของการจัดทำข้อตกลง ทั้งองค์กรที่เป็นผู้ซื้อ-ผู้ขายรายใหญ่และบริษัทหลักทรัพย์เอกชน

ติดต่อเรา

เราพร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงและความเข้าใจเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรมาช่วยให้องค์กรจัดทำข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีประสบการณ์ด้านการจัดการการควบรวมกิจการและการซื้อขายหลักทรัพย์เอกชนมากกว่า 2,000 รายการในแต่ละปี นอกจากนี้เรายังจัดทำผลงานการวิจัยขึ้นมาเพื่อช่วยให้องค์กรดำเนินการตามเป้าหมายทางธุรกิจได้สำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนทำข้อตกลง

 • ความพร้อมในการควบรวมกิจการ
 • การกำหนดเป้าหมาย
 • การเตรียมการขาย
 • การบริหารจัดการโครงการขององค์กร
เรียนรู้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสถานะและวางแผนการดำเนินการ

 • ความเสี่ยงทางการเงิน
 • ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
 • เงื่อนไขข้อตกลง
 • การวางแผนการดำเนินงาน
 • การบริหารจัดการโครงการขององค์กร
เรียนรู้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3 หลังทำข้อตกลง

 • การผนึกรวมการทำงานขององค์กรเข้าด้วยกัน
 • การรวมพนักงาน
 • ความเสี่ยงและการกำกับดูแล
 • การกำหนดและวัดผลความสำเร็จ
 • การดำเนินธุรกิจตามปกติ
 • การบริหารจัดการโครงการขององค์กร
เรียนรู้เพิ่มเติม

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์และความเข้าใจในทุกมิติของบุคลากร วัฒนธรรม และความเสี่ยงขององค์กร ที่พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้แก่องค์กร

จากประสบการณ์และการดำเนินงานวิจัยที่ผ่านมา เราค้นพบปัจจัยที่จะส่งผลทำให้ธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จได้นั้นมี 2 ประการ ได้แก่

 1. การมุ่งเน้นปัจจัยด้านบุคคลตั้งแต่แรกเริ่ม
 2. การมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงรอบด้าน

ผู้บริหารที่ดำเนินข้อตกลงทางธุรกิจควบคู่ไปกับการบรรลุเป้าหมายหลักของธุรกิจได้สำเร็จนั้นต่างให้ความสำคัญต่อประเด็นบุคคลและนำเอาประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลเข้าสู่กระบวนการจัดทำข้อตกลงตั้งแต่เนิ่น ๆ จากงานวิจัยของเราพบว่า องค์กรที่มีวิธีการรักษาพนักงานที่มีทักษะความสามารถให้อยู่กับองค์กรได้ มีการประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหาร

มีการสื่อสารองค์กรและการสร้างความผูกของพนักงาน รวมทั้งมีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมขององค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ต่างเป็นองค์กรที่มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าใคร

ในบริบทของการจัดทำข้อตกลงหรือธุรกรรมทางธุรกิจนั้น สิ่งสำคัญที่จะต้องทำคือการค้นหาและจัดการความเสี่ยงให้ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายเจรจาตกลงทางธุรกิจได้ด้วยความแน่นอนและมั่นใจมากยิ่งขึ้น

เราดำเนินการตรวจทาน ปรับปรุง และขยายการตรวจสอบวิเคราะห์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประกันภัยดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อเป้าหมาย รวมถึงผู้ซื้อและผู้ให้กู้ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกพื้นที่และอุตสาหกรรม เพื่อให้การตรวจสอบแต่ละครั้งสะท้อนให้เห็นถึงตำแหน่งทางการตลาดของธุรกิจขององค์กรเป้าหมายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ไม่ว่าองค์กรของคุณต้องการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการขององค์กรอื่นเพื่อความเติบโตและความสำเร็จในระยะยาว หรือเป็นบริษัทหลักทรัพย์เอกชนที่วางแผนลงทุนในองค์กรหนึ่งใดด้วยระยะเวลาไม่นานก็ตาม เราพร้อมช่วยองค์กรของคุณในการค้นหาและลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดจากข้อตกลงดังกล่าว และเราพร้อมร่วมทำงานกับองค์กรของคุณในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการพนักงานและผู้บริหารให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะบุคลากรคือปัจจัยสำคัญของทุกการตกลง

เราพร้อมที่ร่วมงานกับองค์กรของคุณในทุกขั้นตอนของการจัดทำข้อตกลง เพื่อช่วยให้คุณทำธุรกรรมการซื้อขายได้สำเร็จตามเป้าหมาย

Contact us