ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
วิดีโอ

เพราะประสบการณ์พนักงาน คือสิ่งสำคัญ

8 November 2022

WTW ได้ร่วมพูดคุยกับผู้นำด้านการควบรวมกิจการถึงความสำคัญของการจัดการด้านประสบการณ์พนักงานและวัฒนธรรมองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและลดความเสี่ยงจากการควบรวมกิจการ
Work Transformation|Mergers and Acquisitions|Employee Experience
N/A

การควบรวมกิจการส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จมากกว่าครึ่ง โดยสาเหตุเกิดจากปัญหาที่มาพร้อมกับการควบรวมกิจการ นั่นคือ การปะทะกันระหว่างสองวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน แม้จะเป็นปัญหาที่ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ แต่ทว่าปัญหาดังกล่าวถือเป็นต้นตอสำคัญที่ทำให้ข้อตกลงของการควบรวมกิจการหลายแห่งต้องล้มเหลวและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ร่วมรับฟัง Jill Havely ผู้นำฝ่ายงานประสบการณ์พนักงาน และ Craig Keller หัวหน้าฝ่ายงานการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปองค์กร พูดคุยถึงปัจจัยสำคัญ 12 ประการของประสบการณ์พนักงานที่องค์กรทุกแห่งต้องให้ความสำคัญทุกครั้งที่ทำข้อตกลงควบรวมกิจการ

Contacts

กรรมการผู้จัดการ
หัวหน้าฝ่ายประสบการณ์พนักงานระดับโลก

Global Leader of Change Management and Organizational Transformation, WTW

Connect on LinkedIn


Contact us