ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน

ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา ข้อมูลตลาด และซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัย บริการแบบครบองค์รวมของเรา พร้อมช่วยให้คุณวางกรอบการบริหารค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้คุณตัดสินใจและกำหนดกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและความคาดหวังของพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอได้อย่างมั่นใจ

ติดต่อเรา

ค่าตอบแทนที่ใช่ คือหัวใจสำคัญของโลกการทำงานยุคใหม่

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากของตลาดงานทั่วโลกถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ องค์กรทั่วโลกหลายแห่งต้องกลับมาคิดใหม่ว่าจะจ่ายค่าตอบแทนอย่างไร รวมถึงกำหนดกรอบการบริหารค่าตอบแทนเพื่อดึงดูดและรักษาคนในองค์กร ไปจนถึงการทำให้ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับต้องทำให้ขั้นตอนการจ่ายค่าตอบแทนที่ยุ่งยากซับซ้อนมีความเรียบง่ายมากกว่าที่ผ่านมาและตอบโจทย์ในทุกด้านของการบริหารค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนตามทักษะสำคัญสำหรับอนาคตของธุรกิจ (skill-based pay) การแข่งขันเพื่อดึงดูดคนเก่งที่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน การให้ความสำคัญต่อเรื่องของความเท่าเทียมด้านค่าตอบแทนระหว่างเพศ รวมถึงเรื่องของการจ่ายค่าตอบให้พนักงานที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมให้แก่องค์กรได้อย่างเหมาะสม

ท่ามกลางความท้าทายของสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบันนี้ คุณจะรับมือกับข้อเรียกร้องที่แตกต่างและมากมายเหล่านี้อย่างไร

การมีกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดจะช่วยให้องค์กรของคุณมีความโดดเด่นและพร้อมที่จะแข่งขัน อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ของการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตที่ชัดเจนด้วย แต่คุณอาจสงสัยว่าจะต้องเริ่มที่จุดไหนก่อนเป็นอันดับแรก คำตอบคือ คุณจะต้องเริ่มจากการทบทวนกลยุทธ์ค่าตอบแทนองค์รวม (Total Rewards) ตามความเป็นจริงก่อน เพื่อดูว่ากลยุทธ์ค่าตอบแทนที่มีอยู่ทำหน้าที่ตอบโจทย์และสอดรับกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตหรือไม่อย่างไร จากนั้นจึงค่อยออกแบบโปรแกรมค่าตอบแทนที่จะช่วยกำหนดหลักการการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานแต่ละกลุ่ม (Segment) ได้อย่างเหมาะสม

ค่าตอบแทนที่ใช่ มาจากกลยุทธ์ที่ดี

กลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ชาญฉลาดจะต้องมีความสร้างสรรค์และมีแบบแผนในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน และต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนรวม (Total Rewards) ขององค์กร รวมถึงคุณค่าที่องค์กรต้องการมอบให้พนักงาน (Talent Value Proposition) ด้วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้สามารถดึงดูด รักษา และสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ตลอดจนขับเคลื่อนพฤติกรรมของพนักงานแต่ละกลุ่มได้ตามเป้าหมาย อันเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ

เราใช้แนวทางของตัวชี้วัดที่มีความชัดเจนและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลากหลายมิติในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • บันทึกข้อมูลแผนการปัจจุบันขององค์กรและทำการประเมินประสิทธิภาพของแผนการดังกล่าว
 • ทำการวิเคราะห์ตลาดพร้อมกับวิเคราะห์อุตสาหกรรมและกลุ่มเทียบเคียง
 • ระบุทางเลือกและโอกาสของการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
 • สร้างแบบจำลองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • จัดทำแผนการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

ออกแบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่ม

การมีกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนจะช่วยให้คุณจัดทำแผนการจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรและกลุ่มพนักงานที่มีความสำคัญต่อองค์กรในระดับต่างๆ ตั้งแต่กลุ่มผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงกลุ่มระดับเจ้าหน้าที่ โดยครอบคลุมครบองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

 • ฐานเงินเดือน
 • ผลตอบแทนจูงใจระยะสั้น/โบนัสตามผลงาน (STI)
 • ผลตอบแทนจูงใจระยะยาว (LTI)
 • โปรแกรมการจูงใจและการสร้างขวัญกำลังใจในรูปแบบอื่นๆ (Recognition Programs)

บริการของเราช่วยให้องค์กรของคุณออกแบบและกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับโลกการทำงานยุคใหม่ เราใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของตลาดที่สะท้อนภาพการจ่ายล่าสุด ร่วมกับเครื่องมือการประเมินค่างานและโครงสร้างงานที่มีมาตรฐาน รวมถึงกรอบการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกมุมมองของการบริหารค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการกำกับดูแลกระบวนการไปจนถึงการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์สูงสุดด้วย

ทำไมต้อง WTW

WTW คือส่วนผสมที่ลงตัวของความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา การนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ครบครัน การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพรอบด้าน และการนำเอาซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครมาใช้ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถออกแบบและนำเอาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่นำสมัย ตรงตามความต้องการ และพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต

 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่มีใครเทียบได้

  WTW มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และตีความข้อมูลเชิงลึกเพื่อการบริหารตำแหน่งงาน ผลการทำงาน ค่าตอบแทน และพนักงาน ในระดับที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร

  เรามีทีมนักสื่อสารที่ได้รับรางวัลมากมาย โดยเชี่ยวชาญด้านการช่วยให้องค์กรรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญของของรางวัลที่ได้รับ

 • ศักยภาพด้านข้อมูลที่เน้นกลุ่มตลาดเป้าหมาย

  ข้อมูลที่เน้นกลุ่มตลาดเป้าหมายจะช่วยให้ลูกค้ามีข้อมูลเชิงลึกและความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มของค่าตอบแทนในปัจจุบัน เพื่อประกอบการตัดสินใจที่แม่นยำได้

 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ค่าตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรม

  WTW มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเป็นธรรมของค่าตอบแทน ซึ่งครอบคลุมเรื่องของช่องว่างความเท่าเทียมในการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างเพศ รวมถึงการช่วยองค์กรวางกระบวนการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งและแผนการสรรหาพนักงานใหม่ที่เป็นธรรมด้วย

 • การส่งเสริมประสิทธิภาพและแรงจูงใจให้กับพนักงานฝ่ายขาย

  เราเชี่ยวชาญด้านการช่วยภาคธุรกิจในการจัดทำกลยุทธ์การบริหารบุคลากรและค่าตอบแทนพนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานฝ่ายขายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจในแบบฉบับของแต่ละองค์กร

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินค่างาน

  เรามีเครื่องมือด้านการประเมินค่างานและจัดระดับตำแหน่งงานที่พร้อมช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ของธุรกิจและการจัดองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังช่วยแนะนำแนวทางที่จะช่วยตอบโจทย์ประเด็นปัญหาของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงดึงดูด รักษา และสร้างความผูกพันของพนักงาน ไปจนถึงการบริหารต้นทุนและความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และการบริหารคนในองค์กรให้เกิดผลสูงสุด

 • ซอฟต์แวร์ระบบบริหารค่าตอบแทนพนักงาน

  เรามีซอฟต์แวร์ระบบบริหารค่าตอบแทนพนักงานที่มาพร้อมกับข้อมูลตลาดแบบพร้อมใช้งาน ฟังค์ชันการเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายกับตลาดหรือกลุ่มคู่แข่ง การประเมินค่างาน ฟังค์ชันการออกแบบโปรแกรมค่าตอบแทน และการดึงรีพอร์ตหลากหลายรูปแบบจากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้องค์กรของคุณดึงดูดและรักษาพนักงานแต่ละกลุ่มไว้ได้ พร้อมกับบริหารค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กัน

Contact us