ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
เรื่องราวความสำเร็จ

แบบสำรวจประสบการณ์พนักงานมีส่วนช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านบุคลากรและธุรกิจของบริษัทไทยวาอย่างไรบ้าง

โดย Manasi Vartak | 31 July 2023

เราได้พูดคุยกับนายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยวา เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานที่เป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ด้านบุคลากรและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
Employee Engagement
N/A

แม้จะเพิ่งฉลองครบรอบ 75 ปี เมื่อปี 2022 ที่ผ่านมา แต่บริษัทไทยวายังคงมุ่งหน้าเสริมสร้างเครือข่ายและศักยภาพของสำนักงาน 16 แห่งใน 7 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิกให้ยิ่งแข็งแกร่ง ด้วยการพัฒนากลยุทธ์การขายและการตลาดทั่วโลกจากฐานการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งมันสำปะหลัง มันสำปะหลังดัดแปร แป้งข้าว ไซรัป ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติค ซึ่งกลยุทธ์ที่บริษัทนำมาใช้เมื่อ 3 ปีก่อน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงและเพิ่มเครือข่ายสำนักงานขายและการตลาดในเอเชียแปซิฟิก การสร้างสมดุลให้กับประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจ (B2B) ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค (B2C) และการเร่งพัฒนาธุรกิจใหม่ในด้านธุรกิจพลาสติกชีวภาพและภูมิศาสตร์ใหม่นั้น ส่งผลทำให้บริษัทเติบโตตามเป้าหมายด้วยความยั่งยืนและความสำเร็จด้านผลประกอบการ การมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแบบครบวงจรนี้ส่งผลทำให้ผลประกอบการของบริษัทปี 2022 เพิ่มขึ้น 14%

เส้นทางการเปลี่ยนแปลงของบริษัทเริ่มต้นเมื่อปี 2015 และยังดำเนินต่อไปในทศวรรษนี้ ด้วยการมุ่งเน้นเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารด้วยการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันบริษัทมีเครือข่ายสำนักงานที่เข้มแข็งและศักยภาพในการนำสินค้าออกสู่ตลาดสำคัญในประเทศต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย เวียดนาม จีน กัมพูชา และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ การดำเนินงานบริษัทยังเน้นความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทยังนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานและการกระจายสินค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและบุคลากรของบริษัทนั้นเน้นพนักงานเป็นหัวใจสำคัญ และครอบครัวไทยวายังคงมุ่งมั่นและมุ่งเน้นที่จะกระตุ้นและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ในการสร้างนวัตกรรมและความยั่งยืนจากจากฟาร์มถึงผู้บริโภคต่อไป

หลังจากที่ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงานเป็นการภายใน ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้บริษัทตัดสินใจมองหาพันธมิตรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นพิเศษให้มาร่วมทำการสำรวจร่วมกันในปี 2022 และหลังจากที่ได้ค้นหาอย่างละเอียดแล้วนั้น ทางบริษัทไทยวาก็ได้เลือก WTW ให้มาร่วมงาน โดยพิจารณาจากการนำเสนอกรอบการสำรวจประสบการณ์พนักงานที่โดดเด่น อีกทั้งยังมีศักยภาพในการเปรียบเทียบข้อมูลประสบการณ์พนักงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการที่ WTW มีซอฟต์แวร์มาช่วยรับฟังความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญที่สุดคือทีมที่ปรึกษาของ WTW ที่มาพร้อมกับข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญด้านประสบการณ์พนักงานที่ไม่เหมือนใคร

แบบสำรวจประสบการณ์พนักงาน (หรือที่เรียกกันภายในว่า Associate Engagement Survey หรือแบบสำรวจความผูกพันของผู้ร่วมงาน) เป็นการสำรวจที่บริษัทจัดทำขึ้นแบบรายปีเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานของไทยวาทุกคนจาก 5 ประเทศได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของตัวเอง โดยถือเป็นแบบสำรวจที่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้บริษัทประเมินความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจและนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจว่าจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงบริษัทในครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพ

ในการสำรวจเมื่อปี 2022 ผลการสำรวจพบว่ามีพนักงานของไทยวาร่วมทำการสำรวจมากถึง 96% โดยบริษัทไทยวาได้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานที่มีการเข้ารหัสไว้แล้วในข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) ซึ่งช่วยทำให้ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลลัพธ์ละเอียดถูกต้องและดำเนินการติดตามผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเก็บรักษาความลับของข้อมูลตลอดกระบวนการสำรวจ

จากนั้นทางบริษัทได้ทำการออกแบบเนื้อหาการสำรวจร่วมกับทีม WTW ด้วยการนำเอากรอบการสำรวจประสบการณ์พนักงานที่โดดเด่นของ WTW มาใช้ รวมถึงมีการปรับบริบทแบบสำรวจให้ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทไทยวาด้วย เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านประสบการณ์ของพนักงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

เส้นทางที่ใช่ หมายถึงผลลัพธ์ประสบการณ์พนักงานของไทยวาที่เกินคะแนนเฉลี่ย


การนำเอาคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของการสำรวจประสบการณ์พนักงานของ WTW ไม่ว่าจะเป็นคะแนนเฉลี่ยขององค์กรที่มีผลประกอบการสูงจากทั่วโลก คะแนนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วเอเชียแปซิฟิก และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละประเทศ (ประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน เวียดนาม และกัมพูชา) ทำให้บริษัทไทยวาเข้าใจถึงทัศนคติของพนักงานเมื่อเทียบกับพนักงานกว่า 150,000 คนที่ทำงานให้องค์กรแห่งอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและทั่วโลก โดยดัชนีชี้วัดได้จากการสำรวจเมื่อปี 2022 พบว่าบริษัทไทยวามีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกรอบการสำรวจประสบการณ์พนักงานของ WTW ซึ่งชี้ให้เห็นว่า บริษัทไทยวานั้นเดินมาถูกทางแล้วในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านประสบการณ์การทำงานที่ดีของพนักงาน

“ทีมผู้บริหารของเราให้ความสำคัญต่อผลการสำรวจเป็นอย่างมาก การได้พูดคุยกับ WTW เองก็ช่วยได้เยอะ เพราะผลการสำรวจโดยรวมที่ WTW จัดทำขึ้นในฐานะองค์กรภายนอก ถือว่ามีความเป็นกลางอย่างมาก นอกจากนี้ การที่ผู้นำองค์กรและผู้จัดการทีมหลัก ๆ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลผลลัพธ์ของการสำรวจได้นั้นยังช่วยทำให้ทีมผู้บริหารรู้สึกได้รับการสนับสนุนจากผู้นำที่กระตือรือร้นในบทบาทของตนและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อมูลผลเชิงลึกที่ได้จากการสำรวจ ในทุกประเทศที่บริษัทไทยวาดำเนินงานอยู่” นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยวา กล่าว

ทีมผู้บริหารของเราให้ความสำคัญต่อผลการสำรวจเป็นอย่างมาก การได้พูดคุยกับ WTW เองก็ช่วยได้เยอะ เพราะผลการสำรวจโดยรวมที่ WTW จัดทำขึ้นในฐานะองค์กรภายนอก ถือว่ามีความเป็นกลางอย่างมาก”

นายโฮ เรน ฮวา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยวา

กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสู่อนาคต ด้วยข้อมูลเจาะลึกที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านประสบการณ์พนักงาน


แม้ว่าผลลัพธ์ของการสำรวจโดยรวมจะเป็นไปในทิศทางที่ดี (เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยทั่วไป) แต่การวิเคราะห์เจาะลึกที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของพนักงานบางกลุ่ม เช่น พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานหน่วยธุรกิจส่วนกลาง (เช่น โรงงาน) และกลุ่มพนักงานตามหมวดหมู่ (เช่น กลุ่มพนักงานระดับแรกเริ่มและระดับกลาง) จะช่วยให้บริษัทไทยวากำหนดได้ว่ามีประสบการณ์พนักงานด้านใดบ้างที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไป เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและมอบประสบการณ์การทำงานที่ดีให้แก่พนักงานทุกคนได้อย่างแท้จริง

“แพลตฟอร์มการรายงานผลการสำรวจของ WTW ช่วยให้บริษัทของเราเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์พนักงานว่ามีด้านใดบ้างที่ต้องปรับปรุงได้อย่างครบถ้วนทุกจุดสำคัญ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ อย่างเช่นตารางการวิเคราะห์ที่นำเสนอตัวแปรหรือมิติต่าง ๆ การนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประมวลผล และการเจาะลึกข้อมูลในแต่ละระดับของโครงสร้างองค์กร และการนำเสนอชุดข้อมูลใหม่ได้อย่างไร้รอยต่อ” คุณดวงกมล จิรพรเกษมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและองค์กร และรองหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทไทยวา กล่าว

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์พนักงานให้ดียิ่งขึ้น


บริษัทไทยวามุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น และการทุ่มเทพยายามติดตามผลอย่างเป็นระบบคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้บริษัทได้รับคะแนนผลสำรวจที่ดีจากพนักงาน ซึ่งเริ่มจากการนำเสนอผลลัพธ์การสำรวจโดยรวมต่อทีมผู้บริหารโดยทีมของ WTW ตามด้วยการนำเอาข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ของปี 2023 ด้วยการเน้นประเด็นสำคัญในเรื่องของความยั่งยืน บุคลากร และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น

ทีมผู้บริหาร (ร่วมกับทีมทรัพยากรบุคคล) ยังเป็นผู้กำหนดประเด็นสำคัญของการเสริมสร้างประสบการณ์พนักงาน 5 ประเด็น ที่บริษัทจะต้องดำเนินการติดตามผลร่วมกันด้วย (โดยแบ่งให้ผู้ช่วยรองประธานทั้ง 5 ท่าน ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการผลักดันการมีส่วนร่วมและการพัฒนาปรับปรุงท่านละประเด็น)

นอกจากนี้ การสื่อสารกับพนักงานยังถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการวางแผนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น โดยจะต้องมีการสื่อสารเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อติดตามผลไปยังพนักงานให้ได้รับทราบอย่างเหมาะสม

“เราให้ผู้นำและผู้จัดการขององค์กรเข้าถึงข้อมูลผลลัพธ์การสำรวจ และเราช่วยแนะนำแนวทางการนำเอาผลลัพธ์และข้อเสนอแนะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ พร้อมกับเน้นย้ำถึงบทบาทของแต่ละคน ด้วยการสนับสนุนให้ทุกคนเป็นผู้นำในการดำเนินการตามผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจ ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ผู้นำและผู้จัดการของเรามีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทีมของตัวเองด้วย” นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยวา กล่าว

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อประสบการณ์การทำงานที่ดีของพนักงานและประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ


ปัจจุบันบริษัทหลายแห่งต่างพากันเปลี่ยนจากการทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานแบบรายปี มาเป็นการสำรวจด้วยกลยุทธ์ของการรับฟังเสียงของพนักงานที่มีความเหมาะสมมากขึ้น ด้วยการทำแบบสำรวจเฉพาะกิจแบบสั้น ๆ ตามแต่ละหัวข้อพร้อมกับช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะช่องทางอื่น ๆ ทั้งนี้ สำหรับกลยุทธ์การรับฟังความคิดเห็นพนักงานของบริษัทไทยวานั้น จะสำรวจความคิดเห็นของพนักงานแบบรายปีเป็นหลัก พร้อมกับจัดทำกิจกรรมรูปแบบอื่นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานโดยใช้แพลตฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นพนักงานของ WTW ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย

การทำแบบสำรวจรายปีช่วยให้บริษัทไทยวาได้รับความสนใจจากพนักงานทั่วทั้งองค์กร ซึ่งส่งผลทำให้อัตราการมีส่วนร่วมของพนักงานอยู่ในระดับสูง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายผู้บริหารในส่วนของกระบวนการติดตามผลลัพธ์ด้วย นอกจากนี้ การสำรวจยังนำเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมทุกระดับขององค์กร ซึ่งช่วยให้บริษัทวิเคราะห์ผลลัพธ์เกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานปีละครั้งทำให้เรากำหนดมาตรการเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานที่เราจะต้องทำได้ชัดเจน รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เราจะต้องให้ความสำคัญด้วย ซึ่งไม่ได้เป็นการสำรวจแค่มุมมองความคิดเห็นในทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังสำรวจเกี่ยวกับมุมมองความคิดเห็นของพนักงานด้วย การสำรวจแบบรายปียังช่วยให้เรามีข้อมูลพื้นฐานที่ใช้เปรียบเทียบแบบรายปีได้ด้วย” คุณหทัยกานต์ กมลศิริสกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์ ความยั่งยืน และนวัตกรรม บริษัทไทยวา กล่าว

ในอนาคต บริษัทไทยวามุ่งมั่นที่จะนำเอาข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงานมาผนวกรวมเข้ากับผลการสำรวจประสบการณ์พนักงานประจำปี เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมว่าประสบการณ์พนักงานมีส่วนขับเคลื่อนให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างไร และด้วยเหตุนี้ การเข้าถึงแพลตฟอร์ม Engage ของ WTW ได้ด้วยตัวเอง จะช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลของบริษัทจัดทำกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังผ่านแบบสำรวจแบบสั้น แบบสำรวจตั้งแต่แรกเริ่มทำงานไปจนวันสุดท้ายของการทำงานของพนักงาน และแบบสำรวจตามหัวข้อสำคัญของเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์พนักงานได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ความแตกต่างที่ WTW พร้อมมอบ


การได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตลอดหลายปีที่ผ่านมาในด้านรางวัลจูงใจและค่าตอบแทนทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว และในด้านของการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีของพนักงานในปัจจุบันนั้น แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยวากับ WTW ได้พัฒนาและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยวา กล่าวว่า “การทำงานร่วมกันของทั้งสองบริษัทถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะก่อเกิดจากความไว้วางใจและความสัมพันธ์ของการทำงานร่วมกัน เมื่อเราวางใจกันและกันในฐานะพาร์ทเนอร์ที่เท่าเทียมกัน และ WTW เองก็ให้ความสำคัญต่อการรับฟังปัญหาที่บริษัทไทยวาเผชิญอยู่ ไม่ได้เน้นนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเท่านั้น ซึ่งช่วยทำให้เราจัดการกับปัญหาและได้รับผลลัพธ์อันดีอย่างที่เห็น ถือเป็นความร่วมมือของการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมระหว่างองค์กรทั้งสอง”

“องค์กรอาจมีโซลูชันอีกมากมายที่พร้อมให้เลือกใช้ แต่ว่าสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องพิจารณาอย่างรอบคอบคือกรอบการทำงานที่ครอบคลุมทุกปัจจัยสำคัญของปัญหา เหตุผลที่ทำให้ลูกค้าหลายรายเลือกทำงานร่วมกับ WTW เนื่องจากเราไม่ได้เป็นแค่บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีของพนักงานเท่านั้น แต่เราเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย และการให้คำปรึกษา นอกจากนี้ เรายังมีซอฟต์แวร์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ เราให้คำปรึกษาและมุมมองที่แข็งแกร่ง แนวทางการให้บริการของเราคือการเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปให้เป็นข้อมูลเชิงลึกและนำข้อมูลที่ได้มาใช้ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ผนวกกับความพร้อมในการนำเอาความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาใช้เพื่อมอบบริการที่โดดเด่นให้แก่ลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพคือจุดเด่นของเราที่ไม่เหมือนใคร” คุณ Manasi Vartak, Regional Director Employee Experience, WTW กล่าว

ผู้เขียน

Director, Employee Experience (EX), Regional

Contact us