ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

การปรับเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Total Rewards ให้พนักงาน

ผู้นำองค์กรฝ่ายงานทรัพยากรบุคคลมีวิธีอย่างไรในจัดสรรงบประมาณด้านผลตอบแทนพนักงานที่มีอย่างจำกัดในลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมและผลการดำเนินงานของพนักงาน สิ่งเหล่านี้เริ่มต้นได้ด้วยการมีข้อมูลเชิงลึก

ติดต่อเรา

ปรับรูปแบบการลงทุนด้านรางวัลตอบแทนให้สอดคล้องกับประสบการณ์พนักงาน

บริการของ WTW ด้านการปรับเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Total Rewards พร้อมช่วยให้องค์กรคุณค้นหาแนวทางการส่งมอบ Total Rewards แก่พนักงานคนสำคัญที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และช่วยให้องค์กรมองเห็นถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างในแง่พฤติกรรมและผลการดำเนินงานของพนักงานจากข้อเสนอ Total Rewards รูปแบบใหม่

ข้อมูลการวิเคราะห์และการวิจัยเกี่ยวกับตลาดคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรเข้าใจเกี่ยวกับความคาดหวังของพนักงานที่มีความแตกต่างและหลากหลายช่วงอายุได้ดีขึ้น พร้อมกับช่วยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้นด้วย

ด้วยบริการการปรับเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Total Rewards ให้พนักงานเราช่วยให้องค์กรของคุณมีความพร้อมที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. มอบโอกาสให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Total Rewards ผ่านช่องทางการรับฟังเสียงของพนักงาน

  ออกแบบ Total Rewards และคุณค่าที่องค์กรต้องการส่งมอบให้พนักงานด้วยขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม ซึ่งเป็นแนวทางการสำรวจข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาดใช้ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้องค์กรรับรู้ได้ว่ามีรางวัลตอบแทนใดบ้างที่พนักงานให้ความสำคัญมากสุด

 2. จำลองต้นทุนและผลลัพธ์ที่แตกต่างของ Total Rewards ต่อการดึงดูด รักษา และสร้างความผูกพันพนักงาน

  ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน Total Rewards รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับพนักงาน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของพนักงานกับข้อมูลทางการเงินขององค์กร สร้างแบบจำลองสถานการณ์ของการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับกำหนดงบประมาณ รวมถึงประเภทของการลงทุนด้านใดบ้างที่ต้องการได้รับผลลัพธ์ที่ดีสุดจากการลงทุนที่น้อยที่สุด

 3. การออกแบบแผนการที่แม่นยำ

  ช่วยผู้นำองค์กรให้ตัดสินใจได้ถูกต้องว่าควรลงทุนด้านใดบ้าง พร้อมกับส่งมอบคุณค่าสู่พนักงานที่จะช่วยเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในราคาที่องค์กรพร้อมจ่าย

 4. จัดทำกลยุทธ์ด้านรางวัลที่ไม่เหมือนใครสำหรับพนักงานกลุ่มหลัก

  ใช้แนวทางการแบ่งกลุ่มเพื่อทำความเข้าใจปัจจัยสำคัญที่พนักงานให้คุณค่า รวมถึงทัศนคติของพนักงานหลายช่วงอายุที่มีต่อผลประโยชน์ เงินเดือน และการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการดึงดูด รักษา และสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีทักษะความสามารถระดับสูง

ให้เราช่วยองค์กรของคุณในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ Total Rewards ให้ตรงจุด

ซอฟต์แวร์การปรับเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Total Rewards ให้พนักงานของ WTW

Contact us