ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

โครงสร้างและการกำหนดตำแหน่งงาน

การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบจะช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามโปรแกรม Total Rewards ได้อย่างมีมาตรฐาน ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้พนักงานมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปในชีวิตการทำงาน

ติดต่อเรา
บริการ

โครงสร้างและการกำหนดตำแหน่งงาน

การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบจะช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามโปรแกรม Total Rewards ได้อย่างมีมาตรฐาน ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้พนักงานมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปในชีวิตการทำงาน

ติดต่อเรา

ไม่ว่าองค์กรจะดำเนินการทั่วโลกหรือภายในประเทศ มีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตาม การมีแนวทางกำหนดโครงสร้างอย่างเป็นทางการและกำหนดตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบจะช่วยให้องค์กรมีรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์โปรแกรมผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานที่มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้พนักงานมองเห็นรางวัลตอบแทนและความก้าวหน้าด้านการงานได้ชัดเจนแล้วนั้น ยังช่วยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างสรรค์หนทางที่จะปลดล็อกศักยภาพของพนักงาน มอบโอกาสในการเติบโต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

การกำหนดโครงสร้างงานช่วยให้องค์กรมีระบบการจัดการด้านตำแหน่งงานภายในตามประเภทของงานที่ทำ (หน้าที่ กลุ่มงาน ระเบียบวินัย ตำแหน่งงาน รหัสงาน) หลังจากกำหนดหน้าที่งานและกลุ่มงานเสร็จแล้ว กระบวนการต่อไปคือการกำหนดตำแหน่งงาน เพื่อกำหนดคุณค่าของงานภายในองค์กรพร้อมกับเปรียบเทียบกับตำแหน่งงานที่คล้ายคลึงกันกับองค์กรอื่น ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีระบบการกำหนดชื่อตำแหน่งและรหัสงานที่เป็นมาตรฐานตามความจำเป็น

ไม่ว่าปัจจุบันแนวทางการกำหนดโครงสร้างและตำแหน่งงานภายในองค์กรจะเป็นอย่างไร WTW พร้อมช่วยคุณตรวจสอบ ปรับปรุง และนำเอาโซลูชันที่เรามีอยู่มาปรับใช้ รวมถึงจัดทำโซลูชันใหม่ขึ้นมา เพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุด โดยแนวทางของเราจะช่วยให้องค์กรดำเนินการดังต่อไปนี้

 • กำหนดตำแหน่งงานและค่าตอบแทนให้สอดคล้องกันในทุกภูมิภาคหรือทุกสายงานธุรกิจ
 • มีกรอบการทำงานขององค์กรและของพนักงานที่ครอบคลุมหลังจากที่มีการควบรวมกิจการ เข้าซื้อกิจการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านอื่น ๆ
 • มีขั้นตอนพื้นฐานในการวิเคราะห์ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เช่น การจ่ายค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ
 • ผลักดันให้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้อง มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดข้อแตกต่างระหว่างตำแหน่งงานภายในองค์กรให้ชัดเจนเพื่อช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาอาชีพ

การกำหนดตำแหน่งงาน

การกำหนดตำแหน่งงานช่วยให้องค์กรตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ ตั้งแต่การดึงดูด สร้างความผูกพัน และรักษาพนักงานคนสำคัญที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร ไปจนถึงบริหารจัดการต้นทุนและความเสี่ยง พร้อมกับกำกับดูแลโปรแกรม Total Rewards ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประโยชน์ที่สำคัญของการกำหนดตำแหน่งงานที่องค์กรจะได้รับ มีดังนี้

 • กรอบการกำหนดรางวัลค่าตอบแทนและความก้าวหน้าของการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ กลยุทธ์ วัฒนธรรม และคุณค่าที่องค์กรต้องการส่งมอบให้พนักงาน
 • คำศัพท์อธิบายเส้นทางอาชีพ ข้อกำหนดของงาน และความคาดหวังในผลการปฏิบัติงานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
 • รากฐานสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงกับสมรรถนะที่จำเป็นต่อองค์กรและกลุ่มงาน
 • การปรับตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับข้อมูลตลาดภายนอก
 • แนวทางที่ช่วยลดต้นทุนการจัดการทรัพยากรบุคคลและการออกแบบโปรแกรมรางวัลผลตอบแทนพนักงาน
 • กลไกที่ช่วยให้สร้างสรรค์ความเท่าเทียมกันภายในองค์กร

WTW พร้อมมอบบริการด้านการกำหนดตำแหน่งงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันที่เรามีหรือโซลูชันใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กร ด้วยเครื่องมือกำหนดตำแหน่งงาน Global Grading System (GGS) และ Career Map ของเราที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย โดยสามารถนำไปใช้คู่กันหรือใช้แยกกันก็ได้

โซลูชันที่ครอบคลุมและปรับเปลี่ยนเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ

เพราะว่าไม่มีโซลูชันใดเพียงหนึ่งเดียวที่จะช่วยกำหนดตำแหน่งหรือโครงสร้างงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกองค์กรได้สำเร็จ เราพร้อมผสมผสานและปรับรูปแบบองค์ประกอบของโปรแกรมที่เรามีอยู่ด้วยแนวคิดใหม่ล่าสุดพร้อมซอฟต์แวร์สุดล้ำที่ออกแบบให้ใช้งานง่าย เพื่อมอบโซลูชันการกำหนดตำแหน่งและโครงสร้างงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กร โซลูชันของเราพร้อมช่วยให้องค์กรวิเคราะห์ วางแผน และจัดการโปรแกรมรางวัลผลตอบแทนและการพัฒนาแผนอาชีพของพนักงานได้อย่างไร้รอยต่อ ด้วยการช่วยสร้างรากฐานที่เข้มแข็งในการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างประสิทธิภาพของทุกกิจกรรมเพื่อพนักงานคนสำคัญ

ไม่ว่าองค์กรจะเลือกโซลูชันการกำหนดตำแหน่งและโครงสร้างงานแบบใด ก็อุ่นใจได้ว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์รางวัลผลตอบแทน การบริหารพนักงาน ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงคอยให้ความช่วยเหลือ โซลูชันของเรายังมาพร้อมกับข้อมูลด้านค่าตอบแทนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจะช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้ดีขึ้น ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากกว่าการคาดการณ์

Contact us