ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานแบบสั้น (Pulse Surveys)

ประเมินความคิดเห็นด้วยแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานแบบสั้นที่เน้นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว พร้อมนำเสนอมุมมองให้ผู้นำและผู้จัดการองค์กร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีของพนักงาน ในการขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลง และสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร

ติดต่อเรา

ประสบการณ์พนักงานคือหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การรับฟังเสียงสะท้อนภายในองค์กร

วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดและประเด็นปัญหาทางสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ทำให้พนักงานคาดหวังให้องค์กรที่เป็นนายจ้างต้องทำความเข้าใจและช่วยสร้างสรรค์ประสบการณ์การทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมากขึ้น การทำแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานแบบสั้นที่เน้นกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้องค์กรเข้าถึงมุมมองของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในประเด็นสำคัญทั้งบุคลากรและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพนักงาน ภาวะหมดไฟในการทำงาน รูปแบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่น ความเป็นอยู่ที่ดี ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง และอื่น ๆ

แบบสำรวจออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติ สร้างผลลัพธ์ และเปลี่ยนแปลงองค์กร

แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานแบบสั้นที่เน้นกลุ่มเป้าหมายของเรานั้นมีเนื้อหาที่สั้นกระชับกว่า อีกทั้งยังออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์เป็นพิเศษ ซึ่งหมายความว่า เราช่วยให้องค์กรของคุณมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาสร้างสรรค์โซลูชันต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง เมื่อเทียบกับแบบสำรวจของแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ถามคำถามทั่วไปและให้คำแนะนำเพียงเล็กน้อย

Engage ช่วยให้เราสร้างสรรค์ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรได้มากขึ้น ทำให้เราพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติในเรื่องที่มีความสำคัญต่อพนักงานได้อย่างรวดเร็ว”

Hayley Allen | Senior HR Business Partner, Nomad Foods Europe
Contact us