ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

แบบสำรวจช่วงเริ่มต้นทำงานและช่วงออกจากงาน

ทุกครั้งที่ตัดสินใจร่วมงานหรือลาออกจากองค์กร พนักงานคือคนที่มีข้อมูลสำคัญที่พร้อมแบ่งปันให้องค์กรได้รับทราบ แบบสำรวจช่วงเริ่มต้นทำงานและช่วงออกจากองค์กรคือเครื่องมือที่จะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการขององค์กรได้รับข้อมูลสำคัญดังกล่าวและนำข้อมูลที่ได้มาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง

ติดต่อเรา

เข้าใจว่าทำไมพนักงานถึงร่วมทำงานและลาออกจากองค์กรได้อย่างตรงจุด

การทำความเข้าใจว่าทำไมพนักงานที่มีความสามารถถึงตัดสินใจร่วมทำงานและลาออก คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงวัฒนธรรมในที่ทำงานและคุณค่าที่องค์กรต้องการส่งมอบต่อพนักงานที่แท้จริง ใช้แบบสำรวจช่วงเริ่มต้นทำงานและช่วงออกจากองค์กรเพื่อให้ได้ข้อมูล วิเคราะห์ผล และดำเนินการตามข้อมูลที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การรับฟังเสียงของพนักงานอย่างเป็นระบบ

รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มพนักงานคนสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา ฝึกอบรม ความชัดเจนของบทบาทการทำงาน การสนับสนุนจากผู้จัดการ รวมถึงเหตุผลของการลาออกได้อย่างทันท่วงที พร้อมกับให้ความสำคัญต่อการเลือกลาออกโดยสมัครใจและการสูญเสียพนักงานคนสำคัญ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงสาเหตุว่าทำไมพนักงานถึงลาออก เชื่อมโยงผลลัพธ์กับข้อมูลด้านอื่น ๆ (เช่น ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร) ทำให้เข้าใจถึงประสบการณ์การทำงานที่ดีของพนักงานและช่วยให้องค์แก้ปัญหาได้ตรงจุด

แบบสำรวจช่วงเริ่มต้นทำงานและช่วงลาออกจากงาน
แบบสำรวจช่วงเริ่มต้นทำงานและช่วงลาออกจากองค์กรคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจถึงประสบการณ์พนักงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย

ศักยภาพของการรายงานผลและข้อมูลที่สำคัญ

เผยโอกาสสำคัญที่ซ่อนอยู่ด้วยการสำรวจข้อมูลของพนักงานในด้านสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตำแหน่งงานก่อนเริ่มงาน แนวโน้มความเสี่ยงด้านผลการดำเนินงาน/อัตราการลาออกหลังจากเริ่มงานไม่นาน ปัจจัยที่ทำให้ลาออก และความประสงค์ที่จะกลับมาทำงานกับองค์กรอีกในอนาคต รวบรวมข้อคิดเห็นของพนักงานเพื่อให้เข้าใจถึงคำตอบของการสำรวจได้ดียิ่งขึ้น ดูผลลัพธ์การสำรวจได้ในรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้องค์กรและผู้จัดการขององค์กรแบ่งกลุ่มและรายงานผลข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ค้นหาแนวโน้มด้านต่าง ๆ และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์พนักงาน เสริมสร้างความผูกพัน และลดอัตราการลาออกได้ดียิ่งขึ้น

รายงานและข้อมูลสำคัญเพื่อดูแนวโน้มและพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์พนักงาน
ค้นหาแนวโน้มด้านต่าง ๆ และพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์พนักงานด้วยรูปแบบการรายงานผลข้อมูลตามต้องการ

คุ้มค่า ใช้งานง่าย ด้วยระบบอัตโนมัติ

เทมเพลตแบบสำรวจช่วงเริ่มต้นทำงานและช่วงออกจากงานของ WTW พร้อมช่วยให้องค์กรสำรวจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่พร้อมเชื่อมต่อกับระบบ HRIS ขององค์กรได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณจัดการแบบสำรวจได้อัตโนมัติในทุกช่วงเวลาสำคัญ เช่น หลังจากพนักงานเริ่มงาน 90 วันแรก และวันสุดท้ายของการทำงาน

เทมเพลตแบบสำรวจช่วงเริ่มต้นทำงานและช่วงลาออกจากงานที่ใช้งานง่าย
แบบสำรวจช่วงเริ่มต้นทำงานและช่วงออกจากงานของ WTW พร้อมช่วยให้องค์กรสำรวจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ปลดล็อกศักยภาพของการจัดทำแบบสำรวจและจัดการกับข้อมูลมาตรฐานระดับโลก ด้วยบริการด้านซอฟต์แวร์ ข้อมูล และการให้คำปรึกษาของ WTW เราพร้อมให้คุณสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือกว่าใคร

Contact us