Gå tilbake til hovedsiden

COVID-19 (Korona virus)

Korona-pandemien har endret hverdagen for oss alle – vi har blitt nødt til å endre hvordan vi lever livene våre enten det er på fritiden eller i arbeidstiden – smittevernrestriksjoner og -begrensninger har blitt den «nye» normalen!

Koronapandemien har også endret hvordan vi må tenke og opptre som en moderne arbeidsgiver; hvordan skal vi ivareta våre medarbeidere på en best mulig måte, og ikke minst legge til rette for en trygg, inspirerende og motiverende arbeidshverdag, når rammebetingelsene og omgivelsene preges av usikkerhet og uforutsigbarhet.

Det har vært en bratt læringskurve, og vi har høstet kunnskap og erfaringer som vi kan benytte i arbeidet med å forberede neste fase av Korona-pandemien; en trinnvis gjenåpning av samfunnet. Vi begynner å se et lys i tunnelen – flere og flere er og blir vaksinert – vi kan se frem til en hverdag med større trygghet og forutsigbarhet – men allikevel ikke helt lik den hverdagen vi hadde før Koronapandemien.

Vi oppdaterer denne siden jevnlig – hold deg oppdatert hos WTW.Hverdagen etter Korona-pandemien

Korona-pandemien har akselerert endringshastigheten i bruk av teknologi, økningen i samhandling på digitale flater og arbeid fra hjemmekontoret for å opprettholde den forretningsmessige aktiviteten. I løpet av bare noen måneder i 2020 ble det etablert nye arbeids- og møteformer med kunder, kollegaer og leverandører – og ikke minst reisemønsteret endret seg nesten umiddelbart. Disse endringene danner grunnlaget for det som skal bli den «nye normalen»; den nye hverdagen etter Korona-pandemien. Erfaringene og kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom Korona-pandemien, må benyttes til å videreutvikle måtene vi arbeider på, hvordan vi møter og tiltar oss endringer og tar i bruk ny teknologi.HMS i og etter en Koronapandemi

Usikkerheten, uforutsigbarheten og endringene som følge av Korona—pandemien, har utvilsomt hatt en negativ påvirkning på mange menneskers fysiske og psykiske helse, både i et kort og langt perspektiv. Som en profesjonell arbeidsgiver, må dette møtes med profesjonalitet, empati og relevante tiltak og aktiviteter. Som en profesjonell arbeidsgiver må vi legge til rette for at helse og «wellbeing» for den enkelte ansatte blir ivaretatt både i et individuelt og kollektivt perspektiv – og ikke minst i samarbeid med de ansatte – da er virksomheten også best forberedt på å møte fremtiden.Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om Covid 19/Korona, klikk deg inn på:

Relatert innsikt

Rask tilgang til alle Willis Towers Watsons dekning av COVID-19 (Coronavirus) innsikt og forskning.

Contact us