Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
VERDIER

Vi hjelper deg med å vurdere risiko smartere

Vi har spesialister som har lang og bred forsikringskompetanse innenfor de fleste bransjer og næringer.

Kontakt oss

Komplekse risikoer krever smartere løsninger

Din evne til å effektivt håndtere risiko er viktig i en verden som kan oppfattes mer og mer kompleks. WTW har spesialister med lang og bred forsikringskompetanse innenfor de fleste bransjer og næringer. Vi analyserer våre kunders risikoer med ett bredt perspektiv og strekker oss langt for å gi kundene den aller beste service. Vi baserer vårt arbeid på grundig analyse av kundenes og våre egne data som kan gi ett godt beslutningsgrunnlag for håndtering av kundenes eksponering mot ulike risikoer som kan ramme.

En smartere måte å forstå og vurdere risiko

For velge de riktige forsikringsløsningene må du forstå risikobildet ditt.

Vi hjelper deg med å vurdere risiko smartere

Vi har lang erfaring i å levere løsninger hvor håndtering av risiko baseres på beslutninger som er tilpasset din organisasjons strategiske og økonomiske mål og evne og en optimalisert bruk av forsikring og kapital for håndtering av kundenes risiko.

Spesialisert forståelse av risiko

WTW har spesialister over hele verden som bistår våre kunder i bruk av forsikringsmarkedet for den enkelte kunde og bransje.

Kundene våre får nytte av våre eksperter som er spesialister uavhengig hvor i verden kunden er, eller hvor våre spesialister er.

Vi leverer vår globale ekspertise til deg som kunde lokalt.

Verdien for deg: En særskilt individuell tilnærming for å støtte organisasjonens risikostrategi, levert med den lokale meglers kunnskap og den global meglers spesialkompetanse.

Vårt perspektiv på risiko

Vi kombinerer databasert innsikt og evnen til å se fremover for å levere mer effektive løsninger på tvers av kundenes risikoeksponering.

Det gir deg som kunde innovative produkter og tjenester som oppfyller dine behov i et stadig skiftende og krevende risikolandskap.

Optimaliserte resultater

Vi optimaliserer våre leveranser ved bruk av analytisk kompetanse og avanserte verktøy og digitaliserte forsikringsplattformer.

Det vil gi deg som kunde en forbedret beslutningstaking og mer effektiv matching av risiko og kapital for å oppnå optimal bruk av forsikring og andre instrumenter for effektiv risikoavlastning.

Contact us