Gå tilbake til hovedsiden
Tjeneste

Integrert velvære

Willis Towers Watson hjelper kunder med å innhente den forretningsmessige verdien av ansattes velvære, booste effektiviteten av totalbelønning og talentverdiproposisjonen, engasjere sine ansatte og forbedre deres prestasjoner og produktivitet.

Kontakt oss

Hva er integrert velvære?

Velvære er ikke et isolert program eller initiativ. Velvære er målrettet og innvevd i organisasjonens verdier og medarbeideropplevelse. Det er tilknyttet en rekke prinsipper, programmer og fordeler, så vel som til ønsket bedriftskultur, produktivitetsnivå, langsiktig attraktivitet for dyktige ansatte og bærekraftige bedriftsresultater.

4 hoveddimensjoner av velvære

Integrert velvære innebærer fire hoveddimensjoner:

 1. Fysisk velvære: Fysisk trivsel innebærer å forstå og administrere egen helse, utføre nødvendige preventive tiltak, forbedre helsetilstanden når det er nødvendig, håndtere kroniske tilstander, gjøre det man kan for å bli bedre etter akutt sykdom eller uventet skade, og deretter komme tilbake med toppfunksjonalitet både hjemme og på jobb.
 2. Følelsesmessig velvære: Følelsesmessig balanse innebærer å være selvbevisst, opprettholde god mental helse, være tilpasningsdyktig ved å håndtere stress, takle både positive og negative følelsesmessige triggere, håndtere livskriser og opprettholde stabilitet gjennom sykdom eller skade.
 3. Økonomisk velvære: : Økonomisk sikkerhet innebærer å ha evnen til å administrere budsjettforpliktelser, nå økonomiske mål, beskytte mot risiko, spare til uforutsette hendelser eller fremtidige behov som utdanning eller pensjon, samt takle økonomisk tilbakegang.
 4. Sosial velvære: Sosial velvære innebærer å være del av et fellesskap ved å forstå hvordan man samhandler med andre, akseptere ulikhet, være inkluderende, vite hvordan man støtter andre og samarbeider med andre, være i stand til å løse konflikter på en god måte og tilpasse seg endringer. Fellesskapet inkluderer ikke bare egne familiemedlemmer, venner og kolleger, men også samfunnet for øvrig.

Hver dimensjon er unik og henger sammen med de andre. Velvære begynner med individet, og når individuell velvære er oppnådd, spres det til organisasjonene, familiene og samfunnet for øvrig.

Den ideelle velværetilstanden  fysisk trivsel, følelsesmessig balanse, økonomisk sikkerhet og fellesskap  plasserer den ansatte i sentrum og er fullstendig integrert i alle fire dimensjoner.

Ideell tilstand

 • Trivsel
 • Sikkerhet
 • Balanse
 • Fellesskap
 • Velvære

Den forretningsmessige verdien av velvære

Forskning utført av Willis Towers Watson viser at bedrifter med høyere nivå av velvære oppnår bedre forretningsmessige resultater to ganger så mye engasjement, høyere inntekt per ansatt, lavere helsekostnader, færre tapte arbeidsdager og 70 % færre stressede ansatte.

Bedrifter med høyere nivå av velvære oppnår bedre forretningsmessige resultater

 • 2x så mange svært engasjerte ansatte*
 • 70 % færre svært stressede ansatte
 • 6,2 færre tapte arbeidsdager per år på grunn av sykdom eller overarbeid
 • 22 % høyere inntekt per ansatt
 • 1000 dollar lavere årlige helsekostnader per ansatt*
 • 62 % mindre sannsynlighet for å arbeide etter fylte 70 år

Å få arbeidsplassens velvære på plass er vel verdt innsatsen. Til tross for utfordringene arbeidsgivere har hatt med sine programmer hittil, gir ikke bedriftene opp. Å forstå den forretningsmessige innvirkningen forsterker i stedet behovet for at de dobler sin innsats.

Hvordan vi hjelper kunder med å innhente den forretningsmessige verdien av velvære

Vi hjelper kunder med å utvikle en integrert velværestrategi på tvers av de fire dimensjonene for å forme medarbeideropplevelsen. Resultatet er at bedrifter realiserer en sunn bedriftskultur som er tilpasset de overordnede organisasjonsmålene og bedriftens talentverdiproposisjon.

Vårt tilnærming er at vi først setter klare mål for dine velværeinitiativer på bakgrunn av bedriftens ressurser, merkevare og verdi. Deretter måler vi velværenivået og setter resultatene opp mot dine formål og visjoner.

Vi hjelper kunder med å:

 • Kombinere de fire hoveddimensjonene av velvære
 • Forankre velvære i bedriftskulturen og forretningssansen
 • Sette ansattes ønsker og behov i sentrum av medarbeideropplevelsen
 • Sette medarbeideropplevelsen i hjertet av talentverdiproposisjonen
 • Veilede, ikke dømme
 • Utnytte teknologi
 • Komme seg videre fra økonomiske incentiver
 • Bruke arbeidsmiljøet til å fremme sunn atferd

Vi hjelper kunder med å skape differensierte strategier og taktikker for å lettere kunne engasjere sine ansatte og motivere til atferdsendringer som til slutt reduserer langsiktige helsekostnader, øker sparing og gjør det mulig for de ansatte å få frem sitt beste i arbeidet.

Kontakt oss dersom du vil lære hvordan du kan implementere en integrert strategi for ansattes velvære i din bedrift.

Contact Us