Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Environmentálne riziká

Environmentálne riziká a súvisiace záväzky voči tretím stranám ohrozujú finančné zdravie organizácií. Podniky musia chrániť svoje súvahy proti nepoisteným, neplánovaným a hotovostným výdavkom súvisiacim s povinnosťami odstránenia environmentálneho znečistenia, potenciálnou zodpovednosťou s dlhou dobou riešenia, nárokmi za úraz alebo ochorenie zamestnanca v dôsledku jeho vystavenia toxickým látkam, zodpovednosťou za škody (škody na zdraví/majetku) a/alebo nákladmi na právnu ochranu vyplývajúcimi zo širokej škály environmentálnych expozícií.

Kontaktujte nás

Environmentálne riziká a súvisiace záväzky voči tretím stranám ohrozujú finančné zdravie organizácií. Willis Towers Watson pomáha podnikom chrániť ich súvahy proti nepoisteným, neplánovaným a hotovostným výdavkom súvisiacim s povinnosťami odstránenia environmentálneho znečistenia, potenciálnou zodpovednosťou s dlhou dobou riešenia, nárokmi za úraz alebo ochorenie zamestnanca v dôsledku jeho vystavenia toxickým látkam, zodpovednosťou za škody (škody na zdraví/majetku) a/alebo nákladmi na právnu ochranu vyplývajúcimi zo širokej škály environmentálnych expozícií vrátane prevádzkových, neznámych, starých alebo budúcich environmentálnych problémov.

Ako dlhoročnému lídrovi na trhu nám naša prax v oblasti poistenia environmentálnych rizík poskytuje odborné znalosti v oblasti environmentálneho poistenia, špecializované znalosti trhu, technickú podporu a služby týkajúce sa uplatňovania nárokov.

Naši odborníci na environmentálne riziká a makléri environmentálneho poistenia pomáhajú klientom navrhovať, prerokovať a dodávať konkurencieschopné poistné programy na riadenie rizík s dopravcami, ktoré zodpovedajú profilu rizík a expozície každého klienta. Tento prispôsobený prístup sa dosahuje pri súčasnom zabezpečení priaznivých podmienok, konkurenčných cien a pevnej platformy na riešenie komplikovaných nárokov.

Sme priekopnícka skupina poistných maklérov zameraných na oblasť environmentálnej zodpovednosti, ktorá disponuje potrebnými vedomosťami a širokou škálou skúseností na pochopenie a predvídanie jednotlivých environmentálnych rizík každého podniku.

Slúžime tisíckam klientov na celom svete v rozmedzí od stredne veľkých organizácií až po mnohomiliardové globálne korporácie. Naši klienti pôsobia v rozličných odvetviach vrátane nasledujúcich:

  • Chemická výroba
  • Komerčné nehnuteľnosti
  • Prestavba kontaminovaných lokalít
  • Výstavba
  • Stavebníctvo
  • Energetika
  • Finančné inštitúcie
  • Zdravotníctvo
  • Verejnoprospešné služby
  • Nakladanie s odpadmi

Náš tím môže identifikovať a pomôcť kvantifikovať expozície, pomôcť zmierniť ich finančné dôsledky a pomôcť pri vytváraní postupov kontroly rizika, obozretného prenosu rizík a alternatívnych prístupov ku krytiu.

Poistenie v súčasnosti zohráva pri riadení environmentálnych rizík dôležitejšiu úlohu ako kedykoľvek predtým. Pri relatívne jednoduchých požiadavkách na upisovanie, vysoko flexibilných produktoch a realistických, ale konkurencieschopných cenách nie je na súčasnom trhu žiadny dôvod znášať riziko nepoistených environmentálnych strát.

Contact us