Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

Affinity

Vi vet att en avgörande del av er verksamhet är att leverera kundvärde. När vi inleder ett partnersamarbete med vår kund utformar vi därför försäkringslösningar som blir ett naturligt och relevant komplement till er befintliga verksamhet, och som ger förbättrat kundvärde och kundlojalitet under en lång tid framöver. Detta möjliggörs genom vår kunskap och erfarenhet av Affinitylösningar, med stöd av vår InsurTech-plattform.

Kontakta oss

Varför WTW Affinity?

Erfarenhet. Techlösningar. En hel värld av möjligheter.

Vår framgång bygger på en unik kombination av mångårig expertis och en progressiv inställning till affinitylösningar. Detta kombinerat med vår webbaserade InsurTech-plattform ger en komplett tjänst som i sin tur ger era kunder en helt ny upplevelse. Detta ger effektivitetsvinster, ökar kundvärde och kundlojaliteten samt hjälper er att uppnå bättre finansiella resultat.

Hur vi bidrar

Vi levererar mervärde under hela affinityprogrammets livslängd. Vi utvecklar en djup förståelse för våra kunders verksamhet och blir på så vis en viktig långsiktig samarbetspart för er.

Support
Fokusområden

Vår omfattande kundportfölj samt globala nätverk gör att vi kan skapa konkurrenskraftiga lösningar som bygger på en djupgående och bred branschexpertis. Ta en titt på våra största fokusområden:

Bespoke-end-to-end-customer
Skräddarsydda försäkringslösningar

Vi hjälper våra kunder att utforma produkt- och distributionsstrategier som överensstämmer med deras kundbas och marknadsposition. Med våra InsurTech-lösningar kan vi förverkliga dessa strategier genom att koppla ihop hela värdekedjan och leverera integrerade affinitylösningar via en enda InsurTech-plattform.
Vår InsurTech-plattform

Support
WTW som partner

Vi stödjer våra kunders affinityprogram bland annat genom att erbjuda modeller för finansiella prognoser, regelbundna prestationsanalyser och fortlöpande utveckling av försäkringsprogrammet. Dessutom kan vi sköta skadehantering och kundsupport. Vi håller också webbaserade kurser för våra kunders kundtjänst- och säljpersonal för att de ska kunna uppnå bästa möjliga resultat.
Läs om våra digitala utbildningar

Contact us