Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

Cyberförsäkring

WTW erbjuder rådgivning och verktyg för att kartlägga cyberrisker och hjälper företag att avgöra vilka riskkostnader som kan hanteras på den egna balans- och resultaträkningen och vilka som kan behöva täckas med hjälp av försäkring.

Kontakta oss

WTW har en holistisk syn på hantering av cyberrisker och hjälper företag att kontrollera och hantera risker som rör människor, tillgångar och teknik.

Olika cyberrisker

Cyberrisker kan övergripande delas in i fyra kategorier:


 1. 01

  Dataintrång

  Ett dataintrång kan resultera i förlorad, förstörd eller manipulerad data och är idag den vanligast förekommande cyberrisken. Det kan vara följden av en illasinnad attack från exempelvis en hacker eller en missnöjd anställd eller resultatet av oaktsamhet – i form av en borttappad laptop, surfplatta eller smartphone.


 2. 02

  System- och nätverksavbrott

  Företag förlitar sig på IT-system och nätverk i de flesta delar av sin verksamhet – produktion, försäljning och redovisning med flera. I samtliga fall finns risken för ett avbrott, antingen till följd av rent operativa fel i hård- eller mjukvara, eller till följd av ett intrång, till exempel i form av en så kallad ”Denial of Service”-attack.


 3. 03

  Risker relaterade till sociala medier

  Sociala medier ger de flesta företag nya möjligheter till smart marknadsföring, men skapar samtidigt oanade risker för förtal och missbruk eller exponering av företagets immateriella tillgångar – från såväl missnöjda anställda som leverantörer och kunder.


 4. 04

  Cyberutpressning

  Cyberutpressning innebär en attack – eller ett hot om en attack – mot ett företag i kombination med ett krav på lösensumma för att stoppa attacken. Idag är ”Ransomware” vanligast, där cyberbrottslingar utvecklat program som används för att kryptera det drabbade företagets data. Därefter avkrävs företaget en lösensumma för att få tillgång till en kod för att låsa upp datan. Även ”Denial of Service”-attacker är ett av de vanligaste sätten för cyberutpressning idag.


Vårt erbjudande

Genom ett holistiskt angreppssätt som tar sin utgångspunkt i medarbetare, teknik och övriga tillgångar, kan vi utvärdera er cybersäkerhet och de potentiella cyberhot som ni står inför. Vår metod är inriktad på att uppnå en god riskmedvetenhet inom företaget. Det är en förutsättning för att sedan kunna fatta beslut om nödvändiga åtgärder för att förebygga risker och minimera deras påverkan. Vi har även utvecklat en marknadsledande försäkringslösning som täcker de flesta direkta och indirekta kostnader förknippade med cyberrisker, bland annat:

 • Ersättning för inkomstbortfall i samband med avbrott
 • Kostnader för att ersätta data som förlorats eller förstörts
 • PR-kostnader för att begränsa skadan på varumärket
 • Utredningskostnader för att begränsa och kartlägga ett dataintrång

Visste du att?

 • Data betraktas som regel som en immateriell tillgång, och omfattas därför inte av vare sig egendoms- eller avbrottsförsäkringar
 • Vissa professionsansvarsförsäkringar omfattar förlust av data hos tredje part, men endast om detta skett som en del av tjänsteutövningen eller leveransen men inte till följd av en utifrån kommande händelse
 • Allriskförsäkringar för datorer täcker som regel endast stöld eller reparationer av hårdvara, inte förlust av data eller andra immateriella tillgångar
Contact us