Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue

Tillgänglighetsförklaring

Tillgänglighet på WTW

På WTW vet vi att skillnader gör oss starkare och vi strävar efter att erbjuda en säker, inkluderande och tillgänglig arbetsplats. Genom den globala rörelsen ”The Valuable 500”, som främjar inkludering av personer med funktionsnedsättningar på den privata arbetsmarknaden, har vi kunnat definiera vårt engagemang för funktionsnedsättningar och finna vägar för att:

  • Utbilda och öka medvetenheten om funktionshinder
  • Ge våra medarbetare färdigheter och kunskaper som behövs för en mer inkluderande miljö för personer med funktionshinder
  • Skapa en arbetsmiljö som är tillgänglig, inkluderande och välkomnande för alla, då vi utvecklar en mer sammanhängande process för anpassning av arbetsplatsen
  • Möjliggöra för våra chefer att hitta goda exempel för anställning, ledning och utveckling av medarbetare med olika behov
  • Skala upp strategin för att rekrytera personer med autism

Vi har försökt göra vår digitala arbetsmiljö mer tillgänglig:

  • För alla våra digitala direktsändningar har vi infört sluten textning som standard för att göra sändningarnas innehåll mer tillgängligt.
  • Genom att använda den nya presentationsfunktionen i Teams har våra medarbetare nu tillgång till översättning till flera språk i realtid av presenterade bilder och möjlighet att aktivera hög kontrast i presentationer.
  • Med den nya funktionen för att visa ordningen på digital handuppräckning i ett Teams-möte kan diskussioner i möten bli mer inkluderande och alla deltagare delta aktivt.

Vi erbjuder anpassningar efter behov. Vi har utvecklat en ökad medvetenhet och främjat utbildning genom att bjuda in externa experter att tala med våra medarbetare världen runt under viktiga händelser, exempelvis Världsdagen för psykisk hälsa och Internationella funktionshindersdagen. Vi erbjuder även utbildning där deltagarna ges en översikt av tillgänglighet och funktioner för digital inkludering på vår digitala arbetsplats.

Webbplatstillgänglighet

Vi drivs av viljan att hjälpa våra kunder att lyckas. I varje kontakt, och med varje lösning, agerar vi i våra kunders bästa intresse och har som målsättning att förstå deras behov, ta hänsyn till deras perspektiv och överträffa deras förväntningar.

Vi gör vårt bästa för att utveckla inkludering och nå överensstämmelse med WCAG 2.1 AA.

Om du stöter på hinder för tillgänglighet på någon del av vår webbplats, kontakta oss på accessibility@wtwco.com.

Contact us