Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

Compensation Strategy & Design

En tydlig ersättningsstrategi möjliggör kreativa och effektiva tillvägagångssätt för att säkerställa att ersättningspaket utformas och anpassas till organisationens strategi och medarbetarlöfte (Talent Value Proposition). Detta bidrar till att attrahera, behålla och engagera kompetens och främja en framgångsrik företagskultur.

Kontakta oss

Rätt lönesättning föregås av en medveten strategi

Vår kunskap, vår metod, våra processer och våra verktyg ligger till grund när vi hjälper våra kunder att:

 • Dokumentera nuvarande planer och utvärdera effektiviteten
 • Utföra en marknadsanalys mot jämförbara bolag och konkurrenter
 • Identifiera förbättringsmöjligheter
 • Illustrera förändringarnas inverkan
 • Utforma relevanta ersättningspaket utifrån organisationens strategi och värderingar
 • Utforma effektiva planer för förändringsledning och kommunikation

Med en strategi på plats kan vi hjälpa kunden att utveckla ersättningspaket som är relevanta för organisationen och anpassade för olika grupper av arbetstagare, inklusive chefer och medarbetare, inom fyra centrala områden:

 • Grundlön
 • Kortsiktiga program för rörlig lön (Short Term Incentives, STI) och andra rörliga lönedelar
 • Långsiktiga program för rörlig lön (Long Term Incentives, LTI)
 • Förmåner och andra ersättningselement

Genom våra löneundersökningar, vår arbetsvärderingsmetod och vår detaljkunskap kan vi stötta organisationer i att etablera och administrera ett modernt ersättningspaket som förblir relevant i en föränderlig miljö och som också kan hanteras med stöd av våra mjukvarulösningar.

Varför WTW?

WTWs unika kombination av sakkunniga konsulter, data, analysmetoder och mjukvara, gör det möjligt att utforma och förankra skräddarsydda, konkurrenskraftiga ersättningsstrategier som driver organisationer framåt.

 • Kommunikationsexpertis

  Prisbelönade kommunikatörer som utmärker sig i sitt arbete med att hjälpa organisationer navigera genom förändring och få medarbetare att förstå värdet av det totala ersättningserbjudandet

 • Marknadsledande dataanalys

  Marknadsledande data som stöttar beslutsfattare med information och detaljer om ersättningstrender

 • Erfarenhet inom rättvis ersättning och lönekartläggningar

  Gedigen erfarenhet av lönekartläggning och rättvis lönesättning, samt utformning av successionsmodeller och kompetensbaserade rekryteringsprocesser

 • Försäljningsstrategi och ersättning

  Sakkunskap som kan hjälpa till att utveckla säljfunktioner och belöningsstrategier som är relevanta för verksamhetens särskilda tillväxtplan

 • Sakkunskap inom arbetsvärdering

  Verktyg och kunskap för arbetsvärdering som stöttar verksamhetens grundläggande behov: att attrahera, engagera och behålla nyckelkompetens, hantera kostnader och risker samt att förvalta ersättningspaket

 • Compensation Software

  Interaktiv modellering av marknadslönestatistik, analys av befintliga ersättningspakets konkurrenskraft, global arbetsvärdering, design av ersättningspaket och illustrativa rapporter, som hjälper organisationer att attrahera och behålla rätt kompetens samtidigt som investeringar optimeras

Contact us