Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

Transport- & marinförsäkring

Vi är en av de största transportförsäkringsförmedlarna i Sverige. Vi erbjuder expertis kring många transportrelaterade risker och försäkringar såsom varuförsäkring, internationella program, speditör- och transportöransvarsförsäkring och terminalansvarsförsäkring, men även marina försäkringar som Hull & Machinery och P&I.

Kontakta oss

Våra kunder verkar inom de flesta branscher och på många marknader. Genom vårt globala team av specialister med god kännedom om lokala förutsättningar och utvecklingen i olika branscher och regioner kan vi minimera risker och samtidigt maximera nyttan för våra kunder. Med vårt väl utbyggda globala nätverk kan vi erbjuda organisationer med behov av lokala försäkringar professionell och lokal service i de flesta länder. Alla kunder erbjuds också skräddarsydda försäkringsprogram anpassade till verksamhetens riskexponering och krav, till marknadsmässigt fördelaktiga villkor.

Transportförsäkring (varuförsäkring)

Varutransporter är ofta länken mellan våra kunder och deras kunder och leverantörer, varför transportförsäkringens utformning och omfattning har en betydande påverkan på våra kunders affärsrelationer. Vi utreder och värderar organisationers varuflöden och riskexponering. Beroende på varuflöden, geografiska områden, leveransvillkor, typ av produkter och andra kundspecifika förutsättningar föreslår vi sedan en försäkringslösning. Vi ger även rådgivning i relation till transportavtal.

För våra kunder ordnar vi utbildning i transportförsäkring och leveransvillkor samt fungerar som rådgivare i transportrelaterade skadeärenden.

Vi har erfarenhet av många olika branscher och placerar försäkring både direkt och som återförsäkring av captives.

Vanliga försäkringsskydd inom Transportförsäkring är:

  • Normalförsäkring/ICC(A), motsvarar ungefär "allrisk"-villkor
  • Krig (till sjöss)
  • Strejk
  • Import- och exportintresse
  • Varumärkesskydd
  • Borttagning och destruering av skadade varor

Vi lägger stor vikt vid att anpassa standardiserade villkor till skräddarsydda lösningar för våra kunder.

Transportör- och Speditöransvarsförsäkring, Terminalansvarsförsäkring

För organisationer som verkar inom logistik- och transportsektorn erbjuder vi skräddarsydda försäkringsprogram som väl täcker det ansvar de åtar sig i sin logistikverksamhet. Tillsammans kartlägger vi de riskexponeringar som finns, aktuella ansvarsregler och eventuellt utökade ansvar som kunden har åtagit sig.

Marin

Det är inte ovanligt att organisationer äger eller chartrar fartyg för egna godstransporter. Vi arbetar i nära samarbete med våra övriga kollegor på WTW's Marine/Marine Offshore-divisioner och skräddarsyr försäkringslösningar baserade på våra kunders krav och försäkringsbehov.

De vanligaste försäkringarna är:

  • Hull & Machinery
  • P&I (Protection and Indemnity)
  • FD&D (Freight, Demurrage & Defence)
  • Charterers Liability
Contact us