Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

Risk & Analytics

I en föränderlig och oförutsägbar värld krävs ett djärvt förhållningssätt till risk. Vår världsledande riskkonsultorganisation utmanar normer och arbetar dedikerat för att optimera varje kunds resultat.

Kontakta oss

Vi är en ledande riskkonsultorganisation som erbjuder rådgivning genom precisa analyser som omfattar kvantifiering, teknologi och för det aktuella området specifik expertis. Vårt globala team arbetar dedikerat för att optimera varje kunds resultat. Det gör vi genom att jobba tillsammans med bland annat tekniker, aktuarier, revisorer, ingenjörer och experter inom skadereglering samt captives, där samtliga levererar ett integrerat förhållningssätt för organisationers specifika behov.

Holistisk analys

Vi kompletterar vår långa erfarenhet och djupa förståelse för kundspecifika behov med en holistisk analys som adderar värde genom en portföljstyrd riskstrategi och automatiserad riskkvantifiering i syfte att leverera en finansiell infallsvinkel till samtliga kunder.

Innovation gör det möjligt för oss att hjälpa våra kunder att minimera volatilitet och bidra till förbättrad lönsamhet. Vi betraktar våra kunders verksamheter som framgångsrika och robusta, snarare än som en samling risker som ska transfereras genom försäkring. Vårt team arbetar därför med att identifiera möjligheter som kan optimera organisationers resultat.

Vår egenutvecklade och marknadsledande teknik möjliggör att vi, på ett innovativt sätt och i större utsträckning än tidigare, kan identifiera mönster och tidigare ej identifierat värde i riskportföljen.

Vad vi erbjuder

Vi närmar oss och hanterar varje kundrelation individuellt och med hänsyn till varje kunds unika behov. Vårt värdeerbjudande inkluderar:

  • Aktuarietjänster: optimering av mervärde genererat av ett captive, analys av reservsättningar, samt rådgivning relaterade till olika lojalitetsprogram
  • Captive management-tjänster: inklusive rådgivning vid val av hemvist och hantering av försäkringsprogram för captivebolag
  • Skaderådgivning: bistånd i samband med komplexa skador, avbrottsanalyser osv.
  • Alternativ risktransferering: skräddarsydda alternativa risktransfereringslösningar stödda av olika finansieringsmodeller som hanterar några av de begränsningar och tillkortakommanden som traditionell försäkring har idag
  • Risk Engineering Services: riskkontroll, NatCat
  • Workplace Services: sjukvårdskostnader, ergonomi
  • Kvantifiering och optimering av risk: risktolerans/självbehåll/riskaptit
  • Enterprise Risk-tjänster: kontinuitetsplanering, verksamhetsövergripande riskhantering (ERM)
Contact us