Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

Gruppliv- & sjukvårdsförsäkring

Vi hjälper dig att bygga ett effektivt personalförmånsprogram som upprätthåller en hälsosam, högpresterande arbetskraft.

Kontakta oss

Anställda ser alltmer förmåner som en avgörande roll av deras Total Rewards. För organisationer är strategin om personalförmåner ett värdefullt verktyg för att attrahera och behålla talanger samt en möjlighet att återspegla talangstrategin ur ett förmånsperspektiv.

Att bygga en välgrundad strategi för personalförmåner är komplext. Det kräver att man balanserar flera olika faktorer så som:

 • Design konkurrenskraft
 • Anställdas upplevelserv
 • Kostnadsoptimering

Dessutom måste du hitta rätt data för analys och förbättring av din strategi vad gäller personalförmåner. För att implementera strategin effektivt behöver du rätt balans av teknologi i administrationen angående förmåner.

Vårt ramverk för personalförmåner

Det underlättar att ha ett ramverk för att utforma och underhålla ett effektivt personalförmåns-program. Vår Strategy Navigator (se nedan) beskriver de fem avgörande faktorerna i ett exceptionellt personalförmåns-paket:

Lyft fördelarna

Benefits analytics, insights and reporting

Benefits portfolio

Benefits financing

Employee experience

Benefits administration and operations

Strategy Navigator är ett fem pelar-ramverk som beskriver väsentliga komponenter i en strategi för personalförmåner.
 • Nyttoanalys, insikter och rapportering: Använd datadrivna insikter för att informera beslutsfattande och mäta resultat
 • Förmånsportfölj: Anpassa förmånsportföljen till affärs- och talangmål, företagskultur och syfte, anställdas behov samt bransch- och marknadsnormer
 • Fördelar finansiering: Hantera företagets kostnad (spendera pengar där det har störst inverkan samt risk)
 • Medarbetarupplevelse: Maximera de anställdas värde och uppskattning genom medvetenhet, beslutsstöd och engagemang
 • Fördelar administration och drift: Optimera interna och externa resurser samt tekniska lösningar för att optimera driften.
Fördelar analyser, insikter och rapportering

Fördelar analyser, insikter och rapportering

I den moderna arbetsmiljön är data kärnan i allt beslutsfattande. Utmaningen (och därmed möjligheten) är att identifiera den väsentliga förmånsdata som behövs för att utforma och administrera medarbetarförmåns-strategin.

Data kommer i två former:

 • Internt, till exempel programanvändning - engagerar och använder anställda förmåner på den nivå som vi förväntar oss?
 • Externa, till exempel riktmärken – vad är konkurrenspraxis och vad förväntar sig anställda när de utvärderar ett förmånspaket?

"Set it and forget it" är en strategi från det förflutna. Att mäta effekten av en programändring, be om feedback och kontinuerligt förfina samt förbättra personalförmånsprogrammet är avgörande för att säkerställa att dina personalförmåner uppfyller behoven i en föränderlig arbetsmiljö.

Fördelar portfölj

Fördelar portfölj

Många organisationer eller deras ledarstab gör djärva uttalanden med avseende på att "ta hand om våra anställda" eller göra ett "åtagande att stödja mental hälsa". Att utforma en genomtänkt portfölj med personalförmåner, är ett tydligt sätt att visa överensstämmelse mellan en organisations strategi och de anställdas upplevelse.

Personalförmåner kan hjälpa dig att uppnå organisationens talangmål och i slutändan driva affärsresultat. Vi undrar:

 • Spelar de förmåner du erbjuder verkligen någon roll för dina anställda?
 • Vilka är de viktigaste personalförmånerna som behövs för att konkurrera på en marknad eller bransch?
 • Vilka ytterligare förmåner kan du ge på frivillig basis?
Finansiering av förmåner

Finansiering av förmåner

Den ständiga frågan som ställs till förmånsanvariga är: "Vad är avkastningen på investeringen?" Organisationer tenderar att se kritiskt på de enorma investeringar som gjorts i personalförmåner, särskilt när den ekonomiska miljön är mer utmanande. Din plikt som förmånsansvarig är att se till att förmånsutgifterna är optimala.

Det är viktigt att se över alternativen av olika sätt att finansiera personalförmåner, till exempel kostnadsdelning. Riskhantering är också en viktig del av finansieringen. Ställ dig frågorna:

 • Vad är den lämpliga kostnadsfördelningen mellan arbetsgivare och anställda?
 • Vilka är möjligheterna för att skydda företaget från överskjutande eller oväntade kostnader genom att utnyttja partners eller mekanismer för att mildra finansiell risk?
Medarbetarnas upplevelse

Medarbetarnas upplevelse

Det mest robusta förmånsprogrammet har ingen betydelse om de anställda inte är medvetna om att förmånerna finns. Tyvärr är detta ett av de vanligaste klagomålen från förmånsansvariga - att anställda inte vet vad de har. Att upprätta och upprätthålla en dialog med anställda (och berörda anhöriga) är viktigt för att öka medvetenheten.

Ibland är anställda överväldigade med information och ibland, särskilt i "ögonblick som betyder något" (till exempel en hälsokris), är förmånsprogram-informationen otillgänglig eller svår att förstå.

Tydlig, tillgänglig kommunikation är en viktig del av ett förmånsprogram. När du kommunicerar ditt förmånsprogram tydligt höjer du medarbetarupplevelsen.

Förmåner administration och drift

Förmåner administration och drift

Framgången för ett förmånsprogram med fokus på anställda kräver ofta en strikt förmånsadministrations-plan. Personalförmånsprogram uppfyller eller överträffar finansiella mål och talangmål genom att utnyttja ständigt utvecklande teknik och inkluderar en kritisk förmånsadministrations-process för att öka effektiviteten.

Vi kan göra det möjligt för dig att säkerställa att ditt förmånsprogram effektivt utnyttjar externa funktioner och tillämpar de interna resurserna på viktiga delar av förmånsprogrammet. Vi kan också hjälpa dig att förbättra produktiviteten genom effektiva partnerskap som outsourcar de kritiska delarna av förmånsupplevelsen till organisationer som är specialiserade på personalförmåner.

Contact us