Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

Work Transformation

Den digitala förvandlingen av våra arbetsplatser liksom det ständiga behovet av att utveckla dagens kunskaper och kompetenser, samt den nya gig-ekonomin, innebär att många av dagens traditionella uppfattningar om arbete, titlar och arbetsbeskrivningar kommer att omdefinieras.

Kontakta oss

Är organisationen redo?

Den exponentiella teknikutvecklingen håller på att förändra synen på arbete och suddar ut gränserna mellan de fysiska, digitala och biologiska världarna. Genombrotten inom artificiell intelligens och robotteknik är dramatiska i jämförelse med förändringarna i tidigare industriella revolutioner. Redan nu har nästan alla industrier över hela världen förändrats till följd av den tekniska utvecklingen. Effekterna omfattar allt från en markant ökning av nya arbetstillfällen till förflyttning av arbetskraft, ökad produktivitet och bredare kunskapsklyftor.

I digitalt transformerade miljöer struktureras arbeten och jobb om till arbetsuppgifter, som mer effektivt kan fördelas till arbetstagare var som helst i världen, eller delas upp mellan människa och maskin utifrån vad som är mest effektivt och produktivt för att få uppgiften utförd.

Möt utmaningarna i det nya ekosystemet för arbete

Våra tjänster med fokus på framtidens arbetsmarknad hjälper organisationer att hantera hur, var och vem som utför arbetsuppgifter, samt förslag till automatisering av uppgifter. Vi hjälper våra kunder att anpassa sig till nya arbetssätt, identifiera framtidens kompetenskrav och drivkrafter för alla arbetstagare, både anställda och icke anställda såsom underkonsulter.

Vi erbjuder de verktyg som behövs för att tackla kritiska utmaningar nu och i framtiden:

  • Kartläggning: Utvärdera hur arbetet utförs i organisationen för att kartlägga möjligheten att dekonstruera vissa jobb och analysera nya alternativa arbetssätt.
  • Arbetsstrategi: Definiera hur arbete och arbetsuppgifter kan utföras mer effektivt (t.ex. omstrukturering av arbetsinnehåll, AI och robotteknik).
  • Ett ramverk för arbete och kompetenser: Utveckla ett ramverk utifrån befintligt arbetsinnehåll och komplexitet samt en metod för hur dessa kopplas till framtidens kunskapskrav för strategisk kompetensförsörjning.
  • Marknadsplats för alla arbetstagare: Skapa en plattform för att smidigt matcha befintliga uppdrag med kompetens både inom och utanför organisationen.
  • Omskolning och nyutbildning: Säkerställa kontinuerlig utveckling av anställda arbetstagare baserat på ständigt föränderliga krav.
  • Individuellt erbjudande (Talent Value Proposition): Ta fram relevanta ersättningspaket som anpassas utifrån förändrade kunskapskrav och arbetssätt, för att attrahera och engagera alla typer av arbetstagare, både medarbetare och personer utanför organisationen.

Nya förväntningar på ledare och ledarskap

Den ständiga teknikutvecklingen ställer krav på organisationers ledare att på ett effektivt sätt navigera genom ambivalens och förändring, utan den traditionella organisationens formella auktoritet, för att leda alla typer av arbetstagare som utför arbete åt organisationen.

HR har en kritisk uppgift i att tillsammans med ledningen utforma de mest effektiva metoderna för att leda verksamheten genom den förändring som teknikutvecklingen innebär för arbete och kompetensförsörjning.

Vi hjälper organisationer att utveckla de kunskaper som ledare behöver för att nå framgång i det nya ekosystemet för arbete.

Vi erbjuder verktyg och utbildning i allt från strategisk rekrytering till målstyrning, för att kunna attrahera, engagera och behålla de arbetstagare som organisationen behöver inom hela spektrumet av arbetsrelationer.

Möjligheter och potential

Vi på WTW närmar oss framtidens utmaningar med en känsla av tillförsikt och möjligheter, grundat på fakta och forskning. Vi hjälper organisationer att utforska hur människa och maskin kan samarbeta för att åstadkomma bättre produktivitet samtidigt som människor får uppleva nya och mer tillfredsställande arbetsuppgifter.

Contact us