Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

Egendoms- & avbrottsförsäkring

Vi hjälper företag med den kunskap de behöver för att fatta strategiska verksamhetsbeslut kring skydd för egendom och vid avbrott. Med vår produktexpertis kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar anpassade till varje enskild kunds förutsättningar.

Kontakta oss

Egendomsrisker är ofta de mest fundamentala för företag. Vi fäster därför stor vikt vid att lära känna och förstå våra kunders egendoms- och avbrottsrisker. Det gör vi genom att ansvarig förmedlare och riskingenjör i nära samarbete med nyckelpersoner hos kunden på plats analyserar och värderar riskerna. Vi har effektiva verktyg och metoder för riskhantering och analys och har därför fått mycket gott renommé hos såväl kunder som försäkringsbolag.

Gedigen förståelse ger bättre lösningar

Vi är övertygade om att en gedigen förståelse för kundens verksamhet och risker leder till mer anpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar. Egendoms- och avbrottsförsäkring står ofta för den största delen av riskkostnaden och är därför högt prioriterad hos både oss och våra kunder.

Vår arbetsprocess

En normal arbetsprocess omfattar flera delar:

  • Identifiera och kvantifiera våra kunders riskexponering: allt från katastrofskador, traditionella skador (exempelvis brand, vatten, inbrott, naturkatastrof, maskinskador) till kundspecifika och kritiska risker som terrorism och sabotage
  • Beräkna de finansiella konsekvenserna av riskerna genom vår tekniska expertis och verktyg för till exempel katastrof- och kontinuitetsplanering, s.k. Business Continuity planning
  •  Föreslå lösningar för att hantera risker genom att försäkra, behålla, kontrollera, begränsa eller eliminera risker
  •  Tillsammans med kunden utveckla ett brett och kostnadseffektivt försäkrings- och riskhanteringsprogram

Genom vårt globala nätverk har vi unika möjligheter att utveckla nya produkter och villkor samt jämföra olika försäkringsmarknader och -bolag.

Contact us