Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

Allmänt ansvar & produktansvar

Vi hjälper företag med ansvarsförsäkring för allmänt ansvar och produktansvar.

Kontakta oss

Ansvarsförsäkring för allmänt ansvar och produktansvar tecknas av de flesta företag. Syftet är att ge ekonomiskt skydd mot skadeståndskrav för skada på person eller egendom som kan uppstå till följd av företagets verksamhet eller produkter.

Verksamhet och geografisk omfattning

Företag som bedriver särskilt riskfylld verksamhet är ofta mer utsatta än andra för skadeståndsrisker. Många av dem har dessutom verksamheter i flera länder. Skadeståndsriskerna och skadeståndsbeloppen kan variera på grund av kontraktuella åtaganden, strängare lagstiftning eller rättspraxis i vissa länder, t.ex. i USA.

För företag som bedriver verksamhet i flera länder genom dotterbolag, är det viktigt att ha en ansvarsförsäkring som är utformad så att den omfattar skadeståndsskyldighet enligt gällande rätt i de länder där skadan kan inträffa. Det är också viktigt att ansvarsförsäkringens villkor har en omfattning som är anpassad efter den specifika verksamhet som företaget bedriver.

Bred erfarenhet både i Sverige och internationellt

Willis Towers Watson har bred erfarenhet inom ansvarsförsäkringsområdet. Vi kartlägger våra kunders behov och kan ta fram skräddarsydda lösningar – både i Sverige och internationellt.

Det är även viktigt att kontinuerligt följa utvecklingen och anpassa ansvarsförsäkringen så att den motsvarar företagets behov vid olika tidpunkter i dess utveckling.

Contact us