Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

Klimat

WTW finansbranschen, företag och regeringar att navigera framgångsrikt genom hela ekonomins övergång till en nettonoll och klimatresilient framtid.

Kontakta oss

Hantera klimatrelaterade risker nu, för framtiden

Klimatförändringarna och övergången till en nettonoll-ekonomi innebär nya utmaningar för alla organizationer och regeringar. Vårt globala, tvärvetenskapliga team av experter kan hjälpa företag att agera nu för att hantera dagens klimatrelaterade risker och utveckla ett strategiskt svar på lång sikt. Med hjälp av global expertis tillhandahåller vi analys-, rådgivnings- och implementeringstjänster för att hjälpa företag och organizationer att identifiera, mäta och svara på klimatrelaterade risker och möjligheter.

Varför WTW

 1. Klimatrelaterade risker finns i vårt DNA. Att hantera risker är kärnan i klimatutmaningen och vi har hjälpt våra kunder i årtionden att omvandla risker till möjligheter för tillväxt.
 2. Modellering av klimatrelaterade risker i 30 år: Sedan den tidigast framväxten av katastrofmodellering i början av 1990-talet har vi legat i framkant när det gäller modellering och kostnadsberäkning av klimatrelaterade risker.
 3. Bredaste möjliga räckvidd. Klimatförändringen är en global utmaning för hela ekonomin. Vi arbetar i över 140 länder och har relationer med 85 % av USA:s Fortune 1000 och 90 % av Global Fortune 1000.
 4. Kombinerad expertis. Vi använder ett multidisciplinärt team av klimatriskspecialister, ingenjörer, modellerare, naturkatastrofkonsulter och företagsriskkonsulter för att möta komplexa klimatutmaningar.

Från planering till implementering

Vårt omfattande tillvägagångssätt skiljer oss från mängden. Vi förstår att anpassning till Parisavtalet, för att uppfylla skyldigheter gällande transparens och styrning, och att hantera de fysiska riskerna med klimatförändringar kräver praktiska skräddarsydda lösningar för att uppfylla företagets komplexa behov. Vi levererar mervärde genom att erbjuda hela spektrumet av lösningar för att hantera de klimatrelaterade riskerna för att hjälpa företag på deras resa från att förstå och mäta de klimatrelaterade riskerna till att implementera förändringar i sina verksamheter, sin organization och värdekedja.

Oavsett var ni befinner er på er resa för att hantera risker kopplade till klimat så finns vi här för att hjälpa er att ta nästa steg och bygga långsiktig resiliens för framtiden.

Hur vi hjälper er att hantera klimatrisker

Finansiella tjänster

Vi hjälper banker, försäkringsbolag, kapitalägare och kapitalförvaltare att identifiera, bedöma och agera på fysiska risker och övergångsrisker. Med hjälp av våra marknadsledande data, verktyg och råd kan ni:

 • Genomföra klimatstresstester och scenarioanalyser för portföljer.
 • Fastställa och genomföra ett strategiskt svar på klimatutmaningarna, inklusive strategier för minskade koldioxidutsläpp och klimatlösningsallokering.
 • Uppfylla lagstadgade krav och krav om utlämning av uppgifter kopplade till klimatrelaterade risker (såsom rekommendationerna från Taskforce on Climate-related Financial Disclosure, TCFD).
 • Skapa en nyanserad förståelse för fysiska risker och övergångsrisker och möjligheter för investeringar och tillgångar.
Företag

Flera av världens största företag litar på att vi hjälper dem att identifiera hur de är exponerade för klimatrelaterade risker och hantera risker och möjligheter. Vi hjälper företag inom alla sektorer av ekonomin att:

 • Genomföra klimatstresstester och scenarioanalyser för portföljer.
 • Fastställa och genomföra ett strategiskt svar på klimatutmaningarna, inklusive strategier för minskade koldioxidutsläpp och klimatlösningsallokering.
 • Uppfylla lagstadgade krav och krav om utlämning av uppgifter kopplade till klimatrelaterade risker (såsom rekommendationerna från Taskforce on Climate-related Financial Disclosure, TCFD).
 • Skapa en nyanserad förståelse för fysiska risker och övergångsrisker och möjligheter för investeringar och tillgångar.
Regeringar och utveckling

Vi samarbetar med regeringar, utvecklingsfinansinstitut och icke-statliga organizationer för att integrera klimatrelaterade risker i policyer, planer, humanitära program och utvecklingsprogram över hela världen. Vi hjälper till att bygga motståndskraftiga samhällen genom:

 • Övergångsriskanalyser som identifierar och bedömer systemrisker, inklusive nationella, regionala och lokala offentliga finanser.
 • Analys av klimatrelaterade risker och sårbarhetsanalys på nationell, regional eller lokal nivå i syfte att stödja förberedelser, planering eller utvecklingsmål inom projekt.
 • Finansieringslösningar för klimatrelaterade katastrofer och lösningar för risköverföring, inklusive utveckling av försäkringsprodukter och (åter)försäkringsrelaterade värdepapper.
 • Innovativa försäkrings- och finansieringsmekanismer för att stödja ekosystemens resiliens och naturbaserade lösningar.
Kärnan i klimatövergången

WTW spelar en central roll i det ekonomiska arbetet med att övergå till en klimatresilient nettonoll-framtid:

 • 2019 grundade WTW och World Economic forum Coalition for Climate Resilient Investment, med målet att förbättra kostnadsberäkningen av fysiska klimatrelaterade risker och klimatresiliens vid beslutsfattandet om investeringar.
 • Vi arbetar för att minska försäkringsskyddsgapet i många utvecklingsländer. Under 2016 grundade vi Insurance Development Forum för att främja detta arbete.
 • Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, principerna för hållbar försäkring och följer rekommendationerna från Financial Stability Board (FSB).
 • Vi har ett nära samarbete med tillsynsmyndigheter och centralbanker för att utveckla klimatstresstester och redovisning och rapportering av klimatrelaterade risker.
 • Vårt klimatarbete bygger på vår investering på 50 miljoner USD i det prisbelönta WTW Research Network (WRN). WRN grundades 2006 och stödjer forskning kring risker för klimat och natur i samarbete med ledande universitet och forskningsorganizationer.

2015 skapade vi Thinking Ahead Institute (TAI), som arbetar för att påverka förändringar i investeringsvärlden.

Observera att WTW erbjuder försäkringsrelaterade och andra tillståndspliktiga tjänster genom sina licensierade och auktoriserade företag i respektive land där WTW verkar. För ytterligare uppgifter om våra legala enheter som är verksamma i ditt land, hänvisar vi till översikten av våra kontor. Vi är skyldiga att säkerställa lokala tillstånd innan vi upprättar avtal med våra kunder.

Contact us