Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

Captivebolag

Ett captivebolag kan erbjuda en alternativ och innovativ lösning för finansiering av risk. Det finns många olika typer av captivebolag och varje facilitet är skräddarsydd utifrån kundens krav och behov. WTW erbjuder rådgivning om alternativ riskfinansiering via kundfokuserad, strategisk och aktuariell analys.

Kontakta oss

En captivelösning kan förbättra en verksamhets ekonomiska och operativa resultat och kan utgöra en central del av företagets riskhanteringsstrategi.

WTW är en av världens främsta riskrådgivare. Genom datadriven analys hjälper WTW företag att skapa en tydlig bild av dess långsiktiga möjligheter för att främja framåttänkande beslut gällande självbehåll och transferering av risk.

WTW är specialister på att utforma, etablera och administrera captivebolag runt om i världen. Genom global kunskap och rådgivningsexpertis säkerställer WTW att captivebolaget genererar maximalt värde och har rätt säte.

WTWs dedikerade captiveteam finns representerat i hjärtat av försäkringsmarknaden och i alla större captivedomiciler. WTWs captivekunder kommer från alla branscher och samtliga försäkringsfaciliteter är skräddarsydda för att passa individuella strategier och verksamhetsmodeller. För att stärka företag utformar och implementerar WTWs team lösningar som passar både traditionella och nya risker.

 1. 01

  Captiveanalys

  Hittar nya idéer för att frigöra potential och bidra till att skapa mervärde för verksamheten.

 2. 02

  Captiveimplementering

  Definierar lämplig captivestruktur i linje med verksamhetens behov och licensieringskrav.

 3. 03

  Tjänster för aktiva captivebolag

  Erbjuder samtliga tjänster inom captive management, vilket stödjer arbete utifrån best practice och genererar mervärde.

 4. 04

  Strategisk analys

  Granskning av captivebolag för att optimera värdet det genererar till moderbolaget.

Contact us