Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Om oss

Översikt

Vi hanterar människor, risker och kapital för att driva världens ledande företag framåt. Detta är perspektiv som för er framåt.

Kontakta oss

Hur går man från komplexitet till tydlighet?

Från det okända till det outnyttjade?

På WTW tillhandahåller vi datadrivna och insiktsbaserade lösningar för människor, risk och kapital som gör er organisation mer motståndskraftig, motiverar era anställda och maximerar era resultat.

Vi arbetar sida vid sida med er, utmanar med olika perspektiv och tar vårt åtagande, för att ni ska nå framgång, på största allvar.

Genom att utmana varandra når vi längre, eftersom bara de bästa idéerna överlever. Resultatet? Innovativa lösningar som matchar era behov – baserade på vår globala överblick och den lokala kompetensen hos våra kollegor runt om i världen.

Tillsammans vidgar vi er horisont och vässar ert fokus.

Förvandlar era svåraste utmaningar till konkreta möjligheter.

Och stakar ut er väg för hållbar framgång.

Detta är perspektiv som för er framåt.Om WTW

På WTW (NASDAQ: WTW) tillhandahåller vi datadrivna och insiktsbaserade lösningar för människor, risk och kapital. Genom vår globala överblick och den lokala kompetensen hos våra kollegor i 140 länder och marknader hjälper vi organisationer att vässa sina strategier, stärka sin affärsmässiga motståndskraft, motivera sina anställda och maximera resultat.

Vi jobbar sida vid sida med våra kunder för att identifiera möjligheter till hållbar framgång – och bidrar med perspektiv som för verksamheter framåt.

Om WTW i Sverige

I Sverige inleddes verksamheten 1978 och vi är idag är en av landets ledande rådgivare inom ersättningsrelaterade områden, pensioner och vidare förmåner, aktuariella tjänster (liv och sak), samt risk- och försäkringsförmedling inom skadeförsäkringsområdet. Vi är cirka 200 medarbetare i Stockholm (HK), Göteborg och Malmö.

WTW finns etablerat i Sverige genom Willis Towers Watson Sweden AB och Willis Towers Watson Consulting AB.

E-post: se_info@wtwco.com

Willis Towers Watson Sweden AB, 556426-5295

I bolaget bedrivs vår försäkringsförmedlingsverksamhet och verksamhet som bedrivs inom ramen för den, t.ex. riskkonsult- och -ingenjörstjänster. Bolaget har tillstånd från och står under tillsyn av Finansinspektionen (Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm, 08 408 980 00, www.fi.se, finansinspektionen@fi.se) för försäkringsförmedling i alla skade- och livförsäkringsklasser, både direkt- och återförsäkring. Verksamheten är registrerad hos Bolagsverket (851 81 Sundsvall, 0771 670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se). Registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket och Finansinspektionen. För sin marknadsföring står WTW också under tillsyn av Konsumentverket (Box 48, 651 02 Karlstad, 0771 42 33 00, www.konsumentverket.se, konsumentverket@ konsumentverket.se).

Bolaget är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares Förening.

Willis Towers Watson Consulting AB, 556203-1509

Härifrån erbjuder vi t.ex. våra tjänster inom områdena granskning och utvärdering av pensionsprogram och anställningsförmåner, talent management, ersättningsstrategier och -design och rådgivning till försäkringsbolags styrelse och ledning inom bland annat strategi, risk, externa granskningar och aktuarieuppgifter. Verksamheten kräver inte särskilt tillstånd.

Om WTW

På WTW tillhandahåller vi datadrivna och insiktsbaserade lösningar för människor, risk och kapital.

Contact us