Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

Total Rewards

Relevant ersättning är avgörande för att en organisation ska kunna konkurrera om eftertraktad kompetens i dagens rörliga och digitala arbetsmarknad.

Kontakta oss

Sammanfattning: För att leverera affärsresultat behöver du en framåtblickande belöningsstrategi som stärker din arbetskraft, främjar kollegornas engagemang och hjälper din organisation att trivas i en alltmer dynamisk värld.

Nya arbetssätt, förändrade kompetenskrav och varierade anställningsförhållanden påverkar arbetsplatsen. Hänger ditt belöningsprogram med?

Att skapa en fungerande belöningsstrategi kan vara skillnaden när det handlar om att effektivt konkurrera på den globala marknaden och att inte hamna på efterkälken.

En anpassad sammanlagd belönings-portfölj av lön, personalförmåner, anställdas välmående och karriärprogram ökar prestandan och skapar en arbetskultur av blomstrande hälsa och mångfald, rättvisa och inkludering (DEI). Det driver också attraktion, bibehållande och engagemang för de viktiga talanger som ditt företag behöver för att lyckas.

Ändå missar många organisationer att uppdatera sina sammanlagda belönings-strategier och riskerar därför att hamna efter när det kommer till den förändrade dynamiken i dagens miljö.

Hur påverkar förändringar på arbetsplatsen de totala belöningarna?

Vi hjälper organisationer att ta itu med de problem som berör arbetsplatsen och uppmanar arbetsgivare att modernisera sina sammanlagda belönings-strategier:

  • Den digitala omvandlingen av arbetsplatsen, omdefiniering av hur, var och utav vem som utför arbetet
  • De förändrade förväntningarna på en mångsidig arbetsstyrka som värdesätter transparens och den anställdas individuella upplevelse
  • Ny utveckling av lagstiftning och regelverk som verkar för förändringar på områden så som rättvisare löner och en bredare DEI agenda
  • Prioritera att göra totala belönings-utgifter mer effektiva

Med hjälp av vår globala data och forskning (om både arbetsgivarpraxis och anställdas sentimentalitet), vår omfattande expertis inom lön, förmåner, välmående, karriärer och ledande tekniklösningar, samarbetar vi med dig för att utforma och leverera strategier samt program applicerbara för den totala belönings-strategi som förvandlar dagens utmaningar till morgondagens möjligheter.

Vad gör en total belönings-strategi konkurrenskraftig?

Vi kan hjälpa dig att bygga en total belönings-strategi som skiljer din organisation från konkurrenterna genom att:

Få din kostnadsstruktur rätt: Du investerar kopiöst i dina totala belönings-program, så det är viktigt att ha en noggrann andel av ekonomisk avkastning och inverkan på anställdas attraktion, bibehållande och engagemang. Organisationer som värdesätter en mer avancerad analys kan använda verktyg som optimering av den totala belöningen för att mäta andelen utgifter för viktiga talangsegment och avgöra vilka belöningar som har störst påverkan på anställdas attityder och beteenden. Detta tillvägagångssätt ökar chansen att undvika investeringar i fel belönings-program.

Förstå vad medarbetarna värdesätter: Insikter från avdelningar och enkätanalyser hjälper dig att förstå de belöningar som viktiga talanggrupper värdesätter mest och att utveckla program som är skräddarsydda för att uppfylla deras behov.

Bedöma marknadskonkurrenskraften för dina program: Konkurrensen skiftar snabbt, därför måste du vara medveten om vad som förändras, vad som är framgångsrikt och om ditt nuvarande sammanlagda belönings-erbjudande är uppdaterat.

Leverera en konsumentupplevelse: Dagens anställda förväntar sig i allt högre grad att sättet de får tillgång till förmåner och belöningar ska likna den konsumentupplevelse de är vana vid utanför arbetet. När det gäller det totala belönings-programmet innebär detta att man använder flervals-metoder för att främja möjligheten till fler val, flexibilitet och personifiering.

Prioritera DEI: Du måste utveckla ett formellt DEI-ramverk så att det totala belönings-programmet kan tillgodose behoven hos en mångsidig arbetskraft bättre, främja en inkluderande arbetskultur och bygga ditt arbetsgivarvarumärke. Det är också viktigt för dig att känna igen kollegornas ökade förväntningar kring rättvis lön samt transparens i hur belöningsbeslut fattas och kommuniceras.

Driva miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsmål (ESG): Humankapital är nyckeln till ESG-framgång. Strategiska totala belönings-program kan vara gnistan som inspirerar dina anställda att satsa allt på att bidra till organisationens ESG-mål.

Anpassa de totala belöningarna till nya arbetsmodeller: I en snabb, smidig arbetsmiljö måste du anpassa lön, karriärprogram, fasta- och frivilliga förmåner till arbetsomvandling och arbetskraftsutveckling, inklusive flexibelt arbete och bredare automatisering och digitaliseringstransformation.

Dessa åtgärder kommer att vägleda din organisation att utveckla en differentierad total belönings-strategi, förbättra din förmåga att konkurrera om potentiella talanger och mer effektivt hantera dina sammanlagda belönings-utgifter.

Vi är fast beslutna om att hjälpa din organisation att bygga, och leverera, totala belönings-program som driver konkurrenskraftigt värde för din organisation.

Contact us