Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
About Us

Inkluderande arbete och mångfald: WTW åtagande

Tillsammans använder vi vår kompetens, professionalism och vårt stora engagemang för att ge service till våra kunder och vi eftersträvar att leverera högsta kvalitet i allt vi gör.

Kontakta oss

WTW anser att en kultur som strävar till jämställdhet och mångfald är avgörande för att bidra till att stärka vår verksamhet. Det är inte ett avgränsat initiativ utan ingår i allt vi gör, från hur vi anställer och lyfter fram medarbetare till hur vi arbetar med våra kunder och hur våra team fungerar.

Våra olika bakgrunder, perspektiv och idéer har en direkt inverkan på vår möjlighet att växa och kontinuerligt utvecklas. Därför är vi fast beslutna att skapa en arbetsmiljö där alla får komma till tals och respekteras och uppskattas för dem de är. Vi är övertygade om att vi genom det fattar bättre beslut, är kreativare och förbättrar vår förmåga att hjälpa kunder att lösa komplexa problem, faktorer som är avgörande för att upprätthålla vår konkurrenskraft, kortsiktigt och långsiktigt.

Jämställdhets- och mångfaldsvision

Med 45 000 anställda i över 140 länder och marknader är vår vision att vara en arbetsgivare där medarbetare arbetar tillsammans som ett enda team. Tillsammans använder vi vår kompetens, professionalism och vårt stora engagemang för att ge service till våra kunder och vi eftersträvar att leverera högsta kvalitet i allt vi gör.

Som koncern arbetar vi aktivt med jämställdhet och mångfald genom att;

  1. Säkerställa breda urval samt underrepresenterade grupper i våra rekryteringsprocesser
  2. Öka den övergripande nivån av mångfald i verksamheten – exempelvis genom att öka antalet kvinnor i ledarroller
  3. Främja en inkluderande företagskultur som respekterar människors olikheter och stödjer det som är unikt hos var och en av oss

We have a full vision at WTW, and that’s to be the best company we can be, and that’s for the benefit of all our stakeholders…And to accomplish this, we need that inclusive culture I’ve talked about, where everyone’s heard, everyone’s respected, everyone’s valued.”

Carl Hess (He/Him) | CEO
Contact us