Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

Executive Compensation and Board Advisory

Vi erbjuder rådgivning i frågor som rör ersättning till ledande befattningshavare.

Kontakta oss

Ett ersättningspaket måste utformas på ett sådant sätt att det är attraktivt för befattningshavaren, rimligt enligt intressenterna och uppfyller kraven för god bolagsstyrning och övrig lokal lagstiftning.

Frågor som rör ersättning till ledande befattningshavare är känsliga och det är av yttersta vikt att de är korrekt utformade. Frågan är komplex och står i allt högre grad i fokus för såväl ägare som övriga intressenter i omvärlden.

WTW är experter på utformning och implementering av alla komponenter i ersättningspaketet till ledande befattningshavare. Vi erbjuder rådgivning som bygger på research, statistik och analys. Oavsett om vi arbetar med bolagsledningen, styrelsen eller båda delarna, så kan våra kunder förlita sig på vår långa erfarenhet och gedigna expertis.

Våra specialister runt om i världen arbetar efter samma metod och gemensamma principer vilket bidrar till en tillförlitlig analys som bygger på högkvalitativa data.

Vad som gör WTW unika

Våra konsulter har mot bakgrund av den samlade erfarenheten i ett av världens största konsultföretag inom området djup expertis inom ersättning till ledande befattningshavare.

Vi arbetar tillsammans som ett globalt team och nyttjar vår gemensamma erfarenhet för att tillhandahålla:

  • Djup och bred teknisk och industrispecifik expertis från mer än 400 konsulter i 35 länder på fem kontinenter
  • Omfattande databaser och en dedikerad grupp analytiker erbjuder våra kunder tillgång till relevanta insikter och analyskapacitet
  • Bra balans av global kännedom och lokal expertis
  • Ett arbetssätt som bygger på en helhetssyn kring HR-frågor – vi erbjuder lösningar baserade på data, rådgivning och systemstöd

Vår verksamhet i korthet

Vi arbetar med 75 % av företagen på Fortune 100-listan.

400
teammedlemmar, 35 städer,
5 kontinenter
4.5k+
deltagare i våra databaser över ersättning till ledande befattningshavare
Contact us