Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

Talent Management

Vi tror att kompetenta och engagerade arbetstagare skapar konkurrensfördelar och att denna talang är varje framgångsrik organisations viktigaste tillgång. Genom att främja den potential som redan finns i en organisation kan vi hjälpa den att växa.

Kontakta oss

En organisations ambition är tätt sammankopplad med arbetstagarnas ambitioner. Framgångsrika organisationer skapar engagemang genom en anpassad och värdeskapande modell för arbetstagarupplevelse. När individer frodas, blomstrar organisationer.

Även för de mest visionära ledarna är det en utmaning att skapa en bättre arbetstagarupplevelse. Teknologi, globalisering och en arbetsmarknad i ständig förändring påverkar både vilka arbetsuppgifter vi förväntas utföra och vilken kompetens som krävs för att utföra uppgifterna. Samtidigt är dagens diversifierade och generationsöverskridande arbetstagare mer flexibla och rörliga än någonsin – de är vana vid att arbeta var som helst, när som helst, och förväntar sig en allt mer individanpassad och konsumtionslik arbetstagarupplevelse.

Snabb förändring medför möjligheter

Hur kan tankesätt förändras för att främja och utveckla färdigheter och förmågor - så att så väl enskilda medarbetare som organisationen kan uppnå sina gemensamma ambitioner?

Vi kan hjälpa organisationer att förändras, utvecklas och växa genom att hjälpa kunden att förstå sina utmaningar och mål – och erbjuda lösningar som förenar den omfattande expertis vi har uppnått genom ett gediget intellektuellt kapital och praktisk erfarenhet med en djup förståelse för kundens verksamhet.

Vi samarbetar med organisationer för att komma till insikter som kan hjälpa dem att anställa, bygga upp, leda och engagera de arbetstagare som de behöver för att vara framgångsrika. Genom att kombinera rådgivning, data, analyser och programvara kan vi hjälpa kunden att utforma och leverera en arbetstagarupplevelse som både främjar arbetstagarnas ambitioner idag och formar den arbetskraft som framtiden kräver.

Mer specifikt kan vi:

 • Analysera aktuella och framtida önskemål och behov hos en allt mer diversifierad grupp arbetstagare.
 • Hjälpa kunden utvärdera om de attraherar och behåller rätt arbetstagare och om de engagerar dem på önskat sätt.
 • Identifiera och förutsäga kompetensbehov och kompetensförsörjningsutmaningar.
 • Skapa en effektiv återkopplingsstrategi, med hjälp av medarbetarundersökningar och virtuella fokusgrupper skapar vi en förståelse för vad organisationens medarbetare värderar och genererar insikter som driver engagemang och affärsresultat.
 • Skapa och kommunicera en attraktiv arbetstagarupplevelse.

Vi samarbetar med våra kunder för att skapa effektiva och skräddarsydda arbetstagarupplevelser genom att tydligt forma organisationens:

 1. Syfte

  Skapa meningsfulla arbetsuppgifter genom att hjälpa organisationens medarbetare förstå, och knyta an till, organisationens övergripande syfte, vision och strategi. Dessa bör genomsyra organisationens totala arbetstagarerbjudande.

 2. Arbete

  Förväntningarna kring arbetsupplevelsen har förändrats. Organisationer behöver ge stöd till arbetstagarna genom att erbjuda de verktyg, resurser, den teknologi och den miljö de behöver för att leverera meningsfullt arbete - som ligger i linje med både deras, och organisationens, förväntningar.

 3. Arbetstagare

  Skapa en inkluderande och diversifierad arbetsstyrka som främjar starka, stöttande team och goda relationer mellan arbetstagare, chefer och ledning – på så sätt levereras en högkvalitativ arbetstagarupplevelse.

 4. Ersättningspaket

  Med en förståelse för vad arbetstagarna värdesätter kan organisationen bygga upp ett robust erbjudande som inkluderar konkurrenskraftiga ersättningar, förmåner, arbetsmiljö och karriärmöjligheter.

 5. Leverera den kundlika upplevelse arbetstagare förväntar sig

  Goda prestationer är avgörande för att organisationens övergripande syfte, vision och strategi ska nås. Engagerade arbetstagare bidrar med goda prestationer. WTW hjälper organisationer utforma och implementera en förbättrad arbetstagarupplevelse, vilket hjälper organisationer att förändras växa.

Contact us