Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

ESG och hållbarhet

Hur organisationer hanterar miljöfrågor, sociala frågor och styrningsfrågor (Environmental, Social and Governance, ESG) samt hållbarhetsfrågor och införlivar dem i allt de gör har fått ett starkt fokus på styrelsenivå – och har utvecklats till en möjlighet.

Sedan mer än hälften av bolagen på S&P 500-listan införlivat ESG-mått i sina ersättningsmodeller i början av 2021 har ESG fångat en bred grupp intressenters uppmärksamhet. Företagens inställning till ESG måste därför ta hänsyn till behoven hos en rad olika aktörer.

Med tanke på att de många ESG-kraven är sammankopplade kräver en effektiv strategi ett företagsövergripande perspektiv. WTW:s expertis inom människor, risker och kapital hjälper organisationer att tänka nytt kring sina ESG- och hållbarhetsmål – för att skapa en heltäckande strategi som visar på syfte, driva förändring och utöva påverkan på flera intressentgrupper. Vi ägnar mycket forskning åt ESG och har en omfattande förståelse för komplexiteten kring utmaningar kopplade till ESG samt en gedigen palett av praktiska erfarenheter och lösningar.

Människor, risker och kapital är de viktigaste länkarna som kopplar samman alla aspekter på ESG och hållbarhet. Människor är till exempel kärnan i frågor om klimat och motståndskraft, välbefinnande, mångfald, rättvisa och inkludering (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) samt hållbarhet. Företag och organisationer som kan engagera sina medarbetare för att främja sina DEI- och klimatmål, samtidigt som de stödjer de anställdas välbefinnande och motståndskraft är mer framgångsrika än företag som inte gör det. Riskhantering fångar upp och mäter hur ESG genomsyrar en organisations verksamhet samt dess potentiella kostnader för att vidta åtgärder, och för att inte göra det. Och kapital omfattar inte bara hållbara investeringar, utan även investeringar i program – vare sig det handlar om att stödja anställda och samhällen, eller att minska riskerna.

ESG är det sätt genom vilket vi hjälper organisationer att uppnå sitt syfte och hållbar framgång.”

Carl Hess | CEO of WTW

En organisation som uppfyller sina åtaganden inom ESG inleder med att förstå hur människor, risker och kapital påverkar var och en av organisationens intressentgrupper. Till exempel vet de att deras anställda kommer att utgå från att organisationen inte bara vill stödja och investera i medarbetarnas välbefinnande och ersättningspaket (Total Rewards) – rättvis lön, flexibla arbetsarrangemang, hälso- och förmånsprogram, för att bara nämna några – utan även för att visa organisationens engagemang för grundprinciperna i ESG: att skydda miljön, öka socialt genomslag, mångfald och inkludering samt investera ansvarsfullt och säkerställa en effektiv företagsstyrning.

Organisationer som ligger i framkant när det gäller ESG inser att deras ägare, som också inser vikten av att attrahera topptalanger, kommer att stötta de organisationer som har processer, talanger och teknik för att driva kapitaleffektiva företag med samtidigt fokus på sociala- och miljöfrågor. Dessa organisationer ser också behovet av att hantera de kortsiktiga risker som är förknippade med klimatförändringar – hårdare väder, ökade risker i leveranskedjan på grund av mer frekventa och omfattande naturkatastrofer, liksom koldioxidavtryck och, i vissa branscher, den långsiktiga hållbarheten i affärsmodellen.

Även om miljö- och klimatexponering vanligtvis är de första riskerna som man tänker på när det gäller ESG så sträcker sig riskhanteringen även över kategorierna sociala- och företagsstyrningsrisker. I grunden är effektiv riskhantering – och dess avtryck på människor och kapital – också del av en god ESG-hantering. På samma sätt går hållbara investeringar bortom ESG-kategorierna, men inbegriper också andra aspekter av människor, risk och kapital.

Utan ett mångfasetterat och integrerat tillvägagångssätt för ESG kommer organisationer sannolikt inte att kunna uppfylla sina åtaganden och därför drabbas av konsekvenser på många fronter; för att nämna några: värdet för aktieägarna, förmåga att locka till sig och behålla topptalanger, och förlust av varumärkeskapital.

WTW:s perspektiv kombinerar tre breda synsätt

WTW:s eget engagemang för ESG börjar med vårt syfte och våra värderingar: kundfokus, teamwork, integritet, respekt och kompetens. Genom att följa dessa principer säkerställer vi att vi som företag själva lever enligt ESG och att vi med auktoritet och förtroende kan ge råd om ESG-frågor. Vi förstår hur stora, komplexa och dynamiska utmaningarna och möjligheterna kopplade till ESG kan vara, och vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att ta itu med de många aspekterna av hållbarhet en var och en med blicken riktad mot människor, risk och kapital. Vi hjälper också företag att öka sitt engagemang för ESG utanför sin egen organisation, genom att inkludera synlighet i leverantörers och partners ESG-relaterade policyer och genom att stödja och påverka deras ansträngningar för att uppnå positiv förändring.

Oavsett om vi utvecklar en holistisk strategi på företagsnivå, genomför taktiska ESG-relaterade projekt eller hjälper till att koppla samman hållbarhetsmål med dagliga insatser, så hjälper vi kunder att hantera ESG som ett grundläggande behov i deras organisations olika personal-, risk- och kapitalstrategier, med kompletterande tjänster och lösningar som främjar operativ excellens och långsiktig hållbarhet i organisationen.

Contact us