Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Tjänst Service

WTW Blue

WTW har utvecklat ett digitalt riskhanteringsverktyg som kartlägger och underlättar organisationers riskhanteringsarbete. WTW Blue är ett verktyg som möter organisationers behov av att bättre kontrollera sina risker och aktivt arbeta med förbättringar inom området Risk Management.

Kontakta oss

WTW Blue ger en tydlig bild av hur organisationens risker förändras över tid. Risker av skilda slag kan mätas i ett och samma system utifrån den egna organisationens interna riktlinjer. WTW Blue ger en lättförståelig bild av vilken risk en specifik anläggning, division eller koncern representerar. Verktyget är primärt avsett för riskbedömning av organisationer med geografiskt spridda verksamheter för att skapa en enkel överblick och förståelse för risknivån inom önskade riskområden. WTW Blue är ett webbaserat verktyg tillgängligt 24 timmar om dygnet, var du än befinner dig i världen.

Fördelar med WTW Blue

WTW Blue hjälper organisationer att prioritera risker. Systemet skräddarsys efter organisationens egna värderingar och behov, vilket gör det unikt för varje kund. Anpassningen skapar en enhetlig riskbedömningsprocess som gör det möjligt att värdera geografiskt och verksamhetsmässigt skilda anläggningar på ett objektivt sätt. WTW Blue ger en helhetsbild av organisationens risknivå genom att presentera de olika anläggningarnas risknivåer tillsammans i ett och samma verktyg.

WTW Blue ger även ett underlag för kontinuerliga riskreducerande åtgärder. Rekommendationer ges alltid vid avvikelser, vilket gör det enkelt för ansvariga att fokusera på kritiska förbättringsområden.

Resultaten kan också användas som underlag i samband med premieallokering som sätts i relation till aktuell riskbild för respektive anläggning eller verksamhet. Systemet skapar dessutom en transparent process för kund, förmedlare, riskkonsult och underwriter.

Contact us