Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Tjänst Service

Affinity InsurTech-lösningar för biltillverkare och bilåterförsäljare

Bilbranschen står inför stora förändringar. Ständigt ökande forsknings- och utvecklingskostnader och investeringar i ny teknik, i kombination med hög konkurrens och volatil efterfrågan kan påverka lönsamheten. Biltillverkare och bilåterförsäljare söker därför efter alternativa sätt att öka sina vinster, till exempel genom att erbjuda försäkringar i samband med bilförsäljning.

Kontakta oss

Många biltillverkare och bilåterförsäljare erbjuder redan försäkringar, och det blir allt viktigare att erbjuda mer än bara en standardprodukt. Willis Towers Watson Affinity samarbetar med några av världens största biltillverkare och bilåterförsäljare, och vi erbjuder InsurTech-lösningar som omvandlar våra kunders försäkringserbjudande till en strategisk och finansiell tillgång. Dessa ger ett stärkt kundvärde och kundlojalitet i en tid av hård konkurrens och utmanande lönsamhet.

5.5k+
samarbeten med bilåterförsäljare
20+
år av partnerskap
1.5M+
motorfordonsförsäkringar varje år
20+
affinityprogram med biltillverkare över hela världen

Techdrivna försäkringslösningar

Affinitys InsurTech-plattform hanterar administration och försäljning av försäkringar både digitalt och i butiker. Försäkringsprogram integreras enkelt i biltillverkarnas och bilhandlarnas befintliga verksamhet och system och förbättrar hela värdekedjan. Våra techlösningar anpassas på ett flexibelt sätt för att uppfylla våra kunders skiftande behov.

Affinity Technology for the Automotive Industry

Enkel skadereglering

Vår InsurTech-plattform erbjuder också ett konfigurerbart skadehanteringssystem som gör att alla parter enkelt kan hantera skadeprocessen snabbt och effektivt.

Mer information om vår InsurTech-plattform finns på sidan Vår InsurTech-plattform. Du kan också kontakta oss om du vill få en demonstration av plattformen.

Exempel från verkligheten

Ta en titt på några kunduppdrag nedan!

Kunduppdrag – Utökad garanti

Kunden är en ledande finansiell institution som erbjuder bilfinansiering till privatpersoner via bilåterförsäljare. De gav oss i uppdrag att ta fram en differentierad och konkurrenskraftig produkt som skulle stärka deras värdeerbjudande och förbättra kundupplevelsen, och därmed öka både deras kunders och bilåterförsäljarnas lojalitet till deras varumärke.

Kundens samarbete med Willis Towers Watson Affinity var en bidragande faktor till att de lyckades uppnå:

53%
ökning i försäljning överlag
137%
ökning i försäljning av begagnade bilar
30%
ökning i försäljning av nya bilar
Contact us