Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

Miljörisker

Ökad miljömedvetenhet runt om i världen gör att miljöfrågor tilldrar sig allt mer uppmärksamhet från lagstiftare, myndigheter, allmänheten och organisationer. Ansvaret för den som bedriver (eller har bedrivit) miljöfarlig verksamhet har skärpts med ökade risker för skadeståndsanspråk och skyldighet att sanera egen mark och i omgivningen som följd.

Kontakta oss

Hantering och skydd av miljörisker

Vi erbjuder organisationer kvalificerad risk- och försäkringsrådgivning för att tillhandahålla skydd för miljörisker.

Historiska föroreningar är bland de mest komplicerade att kvantifiera, verifiera och hantera - men även miljörisker för pågående verksamhet kan vara svåra att hantera.

Målet är att våra tjänster och vår kunskap ska bidra till att eliminera miljöriskerna eller att minimera effekterna av dem. Alla våra lösningar är i regel skräddarsydda eftersom miljöriskerna skiljer sig åt för varje kund.

Miljöförsäkring

Miljöförsäkringen kan ge skydd på flera nivåer - för såväl historisk som pågående verksamhet samt lösningar i samband med fusion eller förvärv. Miljöförsäkringen kan t.ex. omfatta:

  • Gradvisa, plötsliga och oförutsedda skador
  • Sanerings- och återställandekostnader på egen fastighet samt utanför fastigheten
  • Föroreningsrelaterade person- och sakskador
  • Primära, förebyggande och kompenserande åtgärder enligt EU-direktiv
  • Utrednings- och rättegångskostnader

Försäkra miljögarantier

Det finns också möjlighet för såväl köpare som säljare i en företags- eller fastighetstransaktion att försäkra de miljögarantier som säljaren lämnar.

Contact us