Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Tjänst Service

Affinity InsurTech-lösningar för organisationer och medlemsförbund

Willis Towers Watson är försäkringspartner till många intresseorganisationer inom vitt skilda områden och omfattar både branschorganisationer och medlemsförbund.

Kontakta oss

En gruppföreträdare för en organisation eller medlemsförbund med en homogen medlemsbas kan åstadkomma stora fördelar genom att låta Willis Towers Watson ta fram en gruppförsäkringslösning för medlemsbasen. Genom gruppförsäkringslösningen kan den enskilde medlemmen åtnjuta de storköpsfördelar en sådan lösning skapar. Jämfört med en individuell försäkring innebär en gruppförsäkring betydande fördelar i form av enklare hantering, lägre kostnader och effektivare processer vilket innebär ett ökat kundvärde och förbättrad kundresa.

InsurTech-lösningar

Willis Towers Watson sköter hela försäkringsprocessen genom vår InsurTech-plattform. Detta omfattar allt från kundwebb till försäkringsadministration inklusive försäkringsdokumentation, premiehantering och skadeuppföljning. En viktig del i vårt uppdrag är att följa upp skaderesultaten för att säkra att premiesättningen är relevant.

Mer information hittar du på sidan Vår InsurTech-plattform. Du kan också kontakta oss om du vill få en demonstration av plattformen.

Contact us