Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Tjänst Service

Affinity InsurTech-lösningar för mobiloperatörer (MNO)

Mobiloperatörer verkar på en mycket konkurrensutsatt och föränderlig marknad. Lägg till den ökade komplexiteten med den snabba utvidgningen av 5G, ökande användning av sakernas internet (Internet of Things, IoT) och ett regelverk i ständig förändring, och vi får ett mycket utmanande affärsklimat där vinstmarginalerna krymper och mobiloperatörer ständigt måste sträva efter att förbättra sitt produkterbjudande – och sina slutresultat.

Kontakta oss

Mobiloperatörernas investeringar i IT-infrastruktur och nätverk förutspås också att öka, vilket för med sig ytterligare tryck på deras vinstmarginaler, och gör det ännu svårare att nå lönsam tillväxt. Willis Towers Watson Affinity samarbetar med mobiloperatörer för att ta fram och leverera effektiva affinitylösningar som skapar konkurrenskraftig differentiering och samtidigt ger en ytterligare intäktskälla.

17
globalt ledande MNO samarbetar med oss

InsurTech-lösningar

Vår InsurTech-plattform för försäljning, försäkringsadministration och skadereglering integreras med mobiloperatörens befintliga system. Detta gör det enklare för våra kunder att sälja försäkringar genom samtliga försäljningskanaler och enklare för deras slutkunder att köpa försäkringar och anmäla skada direkt via mobiloperatörens digitala kanaler. Slutkundens upplevelse och kundresa förbättras därmed väsentligt.

Affinity InsurTech Solutions for Mobile Network Operators

Mer information hittar du på sidan Vår InsurTech-plattform. Du kan också kontakta oss om du vill få en demonstration av plattformen.

Exempel från verkligheten

Ta en titt på ett kunduppdrag nedan!

Kunduppdrag – Mobiltelefonförsäkring

Vår kund, en ledande global mobiloperatör, stod inför hård konkurrens och minskande marginal på kärntjänsten. De gav oss i uppdrag att ta fram en differentierande försäkringslösning och förbättra kundupplevelsen och kundresan överlag.

Genom samarbetet med Willis Towers Watson Affinity uppnådde vår kund:

894+MSEK
i årsintäkt
30
miljoner kronor i premiebesparingar genom upphandling av försäkringsprogrammet
55%
i genomsnittlig penetrationsgrad
94 %
av alla skadeanmälningar regleras automatiskt online och 95% av skadorna godkänns
Contact us