Prejsť na hlavný obsah
Priemysel

Technológie, médiá a telekomunikácie

V neustále sa meniacom svete technológií, médií a telekomunikácií organizácie čelia rozmanitým výzvam, pri ktorých potrebujú poradcov, ktorí rozumejú jedinečným ľudským zdrojom v rámci odvetvia a rizikám, ktorým títo ľudia čelia. Máme znalosti, ktoré nám umožňujú pracovať s komplexným technologickým trhom, a skúsenosti s angažovanosťou v zahraničnej výrobe, outsourcingu, duševnom vlastníctve a rizikách v kyberpriestore spolu so zosilnenou štátnou kontrolou a predpismi.

Kontaktujte nás

Globálna inovácia a skúsenosti

Divízia Technology, Media and Telecommunications (TMT) Practice spoločnosti WTW uplatňuje inováciu, skúsenosti a globálny prístup. Vyhodnotíme vaše súčasné expozície, potenciálne riziká a potreby ľudských zdrojov, čo nám umožní navrhnúť optimálne programy rizík a ľudských zdrojov analýzou vašich potrieb, vypracovaním riešení a vyhodnotením potrebných zdrojov na svetovej úrovni. Poskytneme vám servis v oblasti poistenia aj zamestnaneckých benefitov, aby sme vám pomohli orientovať sa v komplikovanom prostredí súčasného sveta.

WTW TMT Practice slúži organizáciám, ktoré poskytujú:

Technológie

 • Hardvér a elektroniku
 • Softvér
 • Polovodiče
 • Technologické služby
 • Internetové služby a správu dát
 • Špeciálne produkty a služby:
  • Nové technológie (napr. umelá inteligencia, robotika)
  • Vládne zákazky
  • Nové technologické odvetvia (napr. strojové učenie a big data (GigTech), finančné technológie (Fintech), technológie pre vzdušný priestor (AeroTech), automatizačné technológie (AutoTech) a zdravotnícke technológie (HealthTech))

Médiá

 • Vysielanie
 • Reklama a marketing
 • Vydavateľská činnosť a sociálne siete
 • E-obchod

Telekomunikácie

 • Poskytovatelia komunikačných služieb (bezdrôtové a káblové)
 • Telekomunikačné zariadenia a hardvér

Ako môžeme pomôcť

Hoci spoločnosti v oblasti technológií, médií a telekomunikácií väčšinou čelia jedinečným výzvam, musia mať aj primeranú ochranu proti tradičným rizikám, ktoré sa napríklad týkajú majetku, zodpovednosti, prerušenia podnikania, trestnej činnosti, environmentálnych otázok atď. Treba tiež riešiť zodpovednosť vedenia a otázky súvisiace so zamestnaneckými benefitmi.

Riziko

Ponúkame širokú škálu služieb, produktov a inovatívnych riešení na splnenie potrieb súvisiacich s premenlivými rizikami, ktorým čelí technologický, mediálny a telekomunikačný sektor. Naši odborníci poskytujú poistno-matematické služby a analýzy, služby týkajúce sa riadenia rizík, obhajoby a riadenia nárokov, navrhovanie a marketing poistných programov a programov riadenia rizika a bezproblémové medzinárodné služby.

Naša ponuka zahŕňa:

 • Riziká súvisiace s riadiacou činnosťou
 • Prerušenie podnikateľskej činnosti a prerušenie podnikateľskej činnosti v dôsledku konania tretej strany
 • Zodpovednosť za chyby a nečinnosť
 • Environmentálna zodpovednosť
 • Ručenie
 • Preskúmanie/prerokovanie zabezpečenia
 • Medzinárodná sieť
 • Majetkové poistenie a poistenie proti nehodám
 • Zodpovednosť v kyberpriestore
 • Zodpovednosť za chyby výrobkov
 • Úrazové poistenie zamestnancov
 • Riadenie rizík
 • Riešenia pre alternatívny prenos rizika
 • Poistenie vlastnou poisťovňou
 • Riadenie rizík duševného vlastníctva
 • Obchodný úver
 • Prerušenie satelitného vysielania/signálu
 • Vyhlásenia a záruky poradcov pri fúziách a akvizíciách
 • Úver, politické riziko a terorizmus
 • Zodpovednosť riaditeľov a vedúcich pracovníkov
 • Združené zabezpečenie poistenia (pooling)
 • Stiahnutie produktov z obehu
 • Partnerstvo pri predaji poistenia

Ľudia

Svet technológií, médií a telekomunikácií sa rýchlo mení – produkt sa od vymyslenia koncepcie môže dostať k spotrebiteľovi už za tri mesiace. Vaše talenty sú kľúčové pre váš úspech. Strata kľúčových talentov pri vývoji a zavádzaní nového produktu môže znamenať rozdiel medzi úspechom a zlyhaním, a to nielen pre konkrétny produkt, ale aj pre celú spoločnosť. Môžeme vám pomôcť vypracovať programy riadenia ľudských zdrojov na pritiahnutie a udržanie kľúčových talentov, ktoré potrebujete pre svoj úspech. V spolupráci s vami môžeme prispôsobiť programy riadenia ľudských zdrojov vašim jedinečným požiadavkám.

Naša ponuka zahŕňa:

 • Správa benefitov a outsourcing
 • Stratégia a návrh odmeňovania
 • Riadenie pracovníkov najímaných na konkrétne pracovné úlohy
 • Odmeňovanie riadiacich pracovníkov
 • Budúcnosť práce
 • Zdravie a benefity
 • Otvorenosť a diverzita
 • Fúzie a akvizície
 • Dôchodok vrátane penzijných fondov typu 401(k)
 • Celkové odmeňovanie
 • Talenty
 • Pohoda

Divízia WTW Technology, Media and Telecommunications Practice vám môže pomôcť pri riešení potrieb vašich ľudí a rizík, ktorým čelíte, čo vám umožní napĺňať ciele a dostať sa k novým príležitostiam.

Contact Us