Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

Større åbenhed om mental sundhed

Af Kristine Seest | 7. Maj 2024

Dårligt mentalt helbred bliver stadig mere udbredt på danske arbejdspladser, men målrettede indsatser kan styrke medarbejdernes fysiske og mentale trivsel.
Health and Benefits|Benessere integrato
N/A

På ti år – fra 2013 til 2023 – er antallet af danskere med et ’højt stressniveau’ steget fra 21,3 til 31,5 procent, og danskere med ’dårligt mentalt helbred’ er steget fra 10,7 til 18,3 procent. Det viser rapporten ’Danskernes sundhed 2023’ fra Statens Institut for Folkesundhed.

I GLS Denmark er de gået målrettet til værks for at øge deres medarbejderes mentale sundhed.

Mental trivsel er et samfundsproblem, der koster dyrt på flere parametre.”

Mette Wienberg | HR Manager, GLS

»Mental trivsel er et samfundsproblem, der koster dyrt på flere parametre. Det er en problematik, vi som virksomhed gerne vil løfte ind i og være med til at tage ansvar for, og derfor har vi intensiveret vores indsats for at styrke medarbejdernes trivsel,« siger HR Manager Mette Wienberg fra GLS.

GLS har nu sat fokus på den mentale trivsel med en målsætning om at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og motiverede til at yde deres bedste. Indsatsen i GLS sigter mod at styrke arbejdsglæden, fremme en åben kultur og reducere stress og sygefravær. WTW har været en del af processen og har kortlagt de overordnede tendenser for skader i GLS og medvirket til at udarbejde en businesscase, der har bragt trivsel og sygefravær højere op på ledelsens dagsorden.

Hjælp til finansieringen

Indsatsen i GLS er målrettet mod deres godt 400 funktionæransatte, der til dagligt arbejder i dag-, aften- og nathold i stillesiddende kontormiljøer på ti forskellige lokationer i Danmark. Der er blevet arbejdet i en tretrinsraket, hvor der i den første del af processen blev indhentet og bearbejdet data, præsenteret businesscase for ledelsen og ansøgt om fondsmidler. Dernæst har det handlet om at få hele organisationen med på de forskellige tiltag, og forude venter den opfølgende vurdering og dokumentation af effekten af indsatserne.

»Mia, som er vores faste rådgiver hos WTW, har været en meget aktiv del af hele processen, og hun har været det eminente bindeled mellem os og vores forsikringsselskab og pensionsselskab. Hun har givet os det her purpose, som har været en hjælp både internt og i forhold til den eksterne finansiering og til at bringe de forskellige parter sammen omkring bordet,« siger Mette Wienberg.
Sundhedsforsikringen har givet nye handlemuligheder

Som noget af det første har GLS indført en obligatorisk og arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring til alle medarbejdere. Tidligere skulle medarbejderne selv aktivt tilvælge og frivilligt betale for at være omfattet af sundhedsforsikringen.

»Når en medarbejder ikke var omfattet af sundhedsforsikringen og stod med problemer i livet, så havde vi som virksomhed ikke så meget at sætte ind med. Som leder havde man ikke særlig mange handlemuligheder, og det var et problem,« siger Mette Wienberg og fortsætter:

»Nu, hvor alle er omfattet af sundhedsforsikringen, kan vores ledere henvise en medarbejder med udfordringer til relevant rådgivning og behandling. En leder skal jo ikke selv agere psykolog for at kunne passe godt på sine medarbejdere. Det er den ene side af sagen. Og på den anden side, så har vores medarbejdere nu mulighed for at få professionel hjælp i situationer, hvor livet er svært,« siger Mette Wienberg.

Nu kan man tale åbent om problemerne

Det er erkendelsen af den mentale sundheds betydning for en produktiv og engageret arbejdsstyrke, der har fået GLS til at sætte ind på forebyggelsen og behandlingen af mentale sundhedsudfordringer. Under overskriften ’Et sundere GLS’ er de på tværs i organisationen gået sammen om at fremme en mental sundhedskultur.

GLS har inviteret medarbejderne til foredrag om mental trivsel, indført mental sundhedsuge og pausefitness, og så har de gjort en stor indsats for at skabe bevidsthed om de rådgivnings- og behandlingstilbud, som medarbejderne har adgang til. GLS har blandt andet lanceret en hjemmeside, der gør det nemt for medarbejdere at få inspiration og overblik over deres muligheder, hvis deres trivsel er udfordret – blandt andet de rådgivningslinjer, som medarbejderne via deres pensionsordning kan benytte, hvis de har problemer med den mentale eller fysiske trivsel.

Der er kommet mere fokus på, at det ikke kun er arbejdsrelaterede problematikker, der påvirker trivslen på arbejdet.”

Hanne Skov Elgaard | Manager, Customer Service, GLS

»Der er kommet mere fokus på, at det ikke kun er arbejdsrelaterede problematikker, der påvirker trivslen på arbejdet. Vi er hele mennesker, og alle i vores organisation skal vide, at de også kan få hjælp, hvis de for eksempel står i en situation, hvor deres barn har alvorlige problemer,« siger Manager i Customer Service Hanne Skov Elgaard, der også er formand for Arbejdsmiljø for kontorer i GLS og en af hovedpersonerne bag ’Et sundere GLS’, og fortsætter:

»Den synlighed, vi har skabt om medarbejdernes rådgivningsmuligheder, har i sig selv været med til at ændre kulturen. Det er ikke længere så tys-tys at tale om de her emner, og i forhold til tidligere taler vi nu meget mere med hinanden om de ting, der kan gøre ondt i livet,« siger hun.

Den problematik er velkendt for rådgiverne i WTW Corporate Health & Wellbeing. De oplever, at mange virksomheder gerne vil bidrage til en god medarbejdertrivsel, men at det kan være svært at finde en måde at tale om de emner, der er relateret til mental trivsel.

Kunsten er at få de mange gode intentioner og forslag omsat til konkret handling og til resultater.”

Maria Ebbesen | Seniorspecialist, WTW Corporate Health & Wellbeing

»Når vi faciliterer processer internt hos vores kunder, så oplever vi, at når der først er slået hul på emnet, så bliver der hurtigt skabt et fortroligt rum og talt åbent om de ting, der påvirker trivslen i dagligdagen. Der er mange, der har noget på hjerte, og der er stor enighed om, at trivsel i hverdagen er vigtig for alle. Kunsten er at få de mange gode intentioner og forslag omsat til konkret handling og til resultater,« siger seniorspecialist Maria Ebbesen fra WTW Corporate Health & Wellbeing.

Specialisterne hjælper efterfølgende med at samle op på de konstruktive forslag og rådgiver virksomheden om, hvordan de kan prioritere, finansiere og implementere ændringer i organisationen.

Man må gerne grine sammen

I GLS har de indført fysisk bevægelse som et tilbud i arbejdstiden i de stillesiddende kontormiljøer. Det er en indsats, der handler om at forebygge skader i bevægeapparatet, men også om det kollegiale fællesskab.

»Vi har især fået mange positive tilbagemeldinger på vores online fællestræning, hvor vi fra forskellige lokationer har gennemført øvelser med vores kamera på. Det har givet anledning til nogle gode grin, som helt klart har gjort noget godt for fællesskabsfølelsen,« siger Mette Wienberg.

Hun understreger, at på trods af et etableret årshjul for mental sundhed med regelmæssige aktiviteter, så er det nødvendigt løbende at udvikle nye tiltag for at vedligeholde og forny opmærksomheden på og engagementet i den mentale sundhed. Og derfor arbejder de i GLS på at videreudvikle deres koncept omkring bevægelse for fortsat at motivere og engagere deres medarbejdere til at mindske den stillesiddende tid. Deres fremtidige koncept omfatter videoøvelser og gamification, hvor hævesænkeborde, træningselastikker og valgfrie øvelser kommer i spil.

Download
Titel Filtype Filstørrelse
Greater openness about mental health PDF .2 MB
Forfatter

Kommunikationskonsulent
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Sundhed og personalegoder Integreret trivsel Denmark
Contact us