Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

Prisstigninger øger behovet for forebyggelse på sundhedsområdet

Af Kristine Seest | 10. Oktober 2023

Indsatser på sundhedsområdet styrker virksomhedens forhandlingsposition over for pensionsselskaberne – og det kan der være behov for i et marked, hvor priserne på medarbejderforsikringer er steget.
Health and Benefits|Retirement|Benessere integrato
N/A

Mange virksomheder har mærket konsekvenserne af prisstigninger i markedet for firmapensionsordninger, når de i 2022 og 2023 har fået fornyet deres ordning. De har også oplevet, at pensionsselskaberne er blevet mere opmærksomme på, hvor meget og hvordan deres syge- og ulykkesforsikringer (ofte forkortet SUL) bliver brugt. I den forbindelse ser de også på, hvad virksomheden aktivt gør på sundhedsområdet for at nedsætte risikoen for, at medarbejderne bliver syge eller kommer til skade.

Vi kan se, at de virksomheder, der benytter sundhedspuljemidler til forebyggende tiltag, har stor glæde af dem”

Søren Egens Petersen | Practice Lead, WTW Corporate Health and Wellbeing

Når WTW forhandler en pensionsordning på plads for en kunde, så sker det i store træk på baggrund af tre parametre – pris, betingelser og forebyggelse. Det er WTW’s opgave at forhandle priser og betingelser, mens det er kundens opgave – med støtte fra WTW – at forebygge sygdom og skader. Det kan en virksomhed gøre ved at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø, der understøtter medarbejdernes fysiske og psykiske trivsel. Det er en kompliceret og ofte også dyr affære, men heldigvis er der i mange tilfælde mulighed for at få økonomisk støtte.

»Der kan være nok så stor interesse for at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø og for at styrke medarbejdernes sundhed og trivsel, men i nogle virksomheder kan det være svært at se, hvor pengene til indsatserne skal komme fra. Derfor er det vores anbefaling, at man undersøger, hvilke muligheder man har for at få økonomisk støtte til indsatserne – og om man har adgang til en sundhedspulje, der økonomisk kan understøtte virksomhedens forebyggende indsatser,« siger Practice Lead Søren Egens Petersen fra WTW Corporate Health & Wellbeing, der rådgiver WTW’s kunder om sundhed, trivsel og forebyggelse.

Det er typisk større virksomheder med over 200 medarbejdere, der har en sundhedspulje med i deres pensionsaftale og kan aktivere puljen i forbindelse med deres trivselsfremmende tiltag.

Stresshåndtering, samarbejde og nudging

Rådgiverne i Corporate Health & Wellbeing hjælper WTW’s kunder med at forebygge sygdom og mistrivsel.

»Vi kan se, at de virksomheder, der benytter sundhedspuljemidler til forebyggende tiltag, har stor glæde af dem. Midlerne kan bruges til kurser om stresshåndtering, nudgingtiltag for at minimere arbejdsskader og til værktøjer til bedre samarbejde og kommunikation blandt kollegaer. Tilbuddene kan være vidt forskellige og tilpasset den enkelte virksomhed, men fælles for dem alle er, at de er et supplement til virksomhedernes eksisterende trivselstilbud,« siger Søren Egens Petersen.

Der er generelt stort fokus på sundhed, og på hvordan sundhed kan være med til at styrke medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen, men sundhedspuljerne går lidt under radaren som en værdifuld ressource.

»Det er vores erfaring, at sundhedspuljemidlerne ikke aktiveres i det omfang, som vi gerne så hos vores kunder, og det er helt forståeligt. Virksomhederne og deres HR-afdelinger skal løbende forholde sig til et utal af problemstillinger, og så står den forebyggende indsats ikke altid øverst på dagsordenen. Men der vil vi meget gerne hjælpe, så de forebyggende indsatser bliver sat i gang, for det er i virkeligheden nøglen til at øge trivslen på lang sigt,« siger Søren Egens Petersen.

Kultur omkring et godt arbejdsliv

Også Senior Specialist Maria Ebbesen fra Corporate Health & Wellbeing mener, at virksomhederne bør være mere opmærksomme på forebyggelsen, og at de virksomheder, der tager fat i problemstillingen – blandt andet via deres sundhedspulje – oplever varige forbedringer af arbejdsmiljøet.

Virksomheder, der følger op på de vedvarende indsatser, deler de gode erfaringer og løbende følger udviklingen, de lykkes i langt højere grad med at skabe en kultur, hvor et fysisk og psykisk sundt arbejdsliv har høj prioritet”

Maria Ebbesen | Senior Specialist, WTW Corporate Health and Wellbeing

»Vores erfaringer viser, at når døren først er åbnet for dialogen om forebyggende indsatser, der kan fremme medarbejdernes sundhed og trivsel, så opstår der ofte opbakning til indsatserne. Det sker ikke automatisk, men de virksomheder, der følger op på de vedvarende indsatser, deler de gode erfaringer og løbende følger udviklingen, de lykkes i langt højere grad med at skabe en kultur, hvor et fysisk og psykisk sundt arbejdsliv har høj prioritet,« siger Maria Ebbesen.

Pensionsselskabernes fokus på pris og forebyggelse betyder, at det i mange tilfælde kan svare sig økonomisk for virksomhederne at fremlægge data om de indsatser, de har sat i værk for at nedsætte risikoen for, at medarbejderne bliver syge eller kommer til skade. Her kan WTW’s specialister i Corporate Health & Wellbeing hjælpe med at kortlægge virksomhedens eksisterende udfordringer og komme med forslag til indsatser, der kan bidrage til en bedre sundhed og større trivsel blandt medarbejderne.


Prisstigningerne i markedet er sket som følge af, at Finanstilsynet har skærpet kravene til de danske pensionsselskaber, der i flere år har kørt med store underskud på deres syge- og ulykkesforsikringer.

Download
Forfatter

Kommunikationskonsulent
email E-mail

Contact us