Gå til primært indhold
Løsning

Inklusion og mangfoldighed

En foranderlig verden kræver en sund virksomhedskultur, hvor inklusion og mangfoldighed er en naturlig del af oplevelsen, så medarbejderne kan yde deres bedste via samarbejde og udvikle og bidrage til engagementet, produktiviteten og de økonomiske resultater. WTW kan hjælpe jer med at forbedre jeres virksomhedskultur med vores inklusions- og mangfoldighedsservices.

Kontakt os

Verden ændrer sig med en hidtil uset hastighed med store teknologiske fremskridt, et skift i demografien og en arbejdsstyrke i forandring. Den måde, vi arbejder på, og dem, vi samarbejder med, ændrer sig også – hvilket fører til større udfordringer, der skal løses på kortere tid. Vi befinder os ved en skillevej, hvor et mangfoldigt arbejdsmiljø skaber grundlaget for bredere tænkning og innovation, og hvor en inkluderende kultur inviterer nye ideer indenfor og skaber et tryg miljø, hvor man kan sige sin mening.

En foranderlig verden kræver en sund virksomhedskultur, hvor inklusion og mangfoldighed er en naturlig del af oplevelsen, så medarbejderne kan yde deres bedste via samarbejde og udvikle og bidrage til engagementet, produktiviteten, de økonomiske resultater og medarbejdernes trivsel.

Mere end lovgivning og regulerende krav

Ud over at leve op til loven og myndighedernes krav er det afgørende at dyrke en sund virksomhedskultur. WTW kan hjælpe jer med at skabe eller forbedre en kultur og understøttende programmer bygget på gensidig respekt og tillid, formål og værdier, et inkluderende og mangfoldigt arbejdsmiljø og en tryg og sikker arbejdsplads, hvor medarbejderne føler selvrespekt, stolthed og selvtillid (også kendt som værdighed på arbejdspladsen).

Hvordan inklusion og mangfoldighed forbedrer resultaterne

85%
af CEOs for organisationer med en inklusions- og mangfoldighedsstrategi, siger, at det har forbedret virksomhedens bundlinje.
Fortune 500-virksomheder med en højere andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer overgår lignende virksomheder med
53%
i forrentning af egenkapitalen og 42% i salgsfortjeneste.
Organisationer, der er ratet højt på inklusion og mangfoldighed, har
70%
større chance for at få succes på nye markeder, og har 45% større chance for at øge deres markedsandel.

Sources: PwC's 2015 CEO survey; Catalyst; The Center for Talent Innovation


Gør inklusion og mangfoldighed til en integreret del af arbejdsoplevelsen og Talent Value Proposition

Organisationer, der forstår den sande værdi af en inkluderende og mangfoldig arbejdsstyrke, har mulighed for at reflektere over deres nuværende arbejdsoplevelse og deres overordnede Talent Value Proposition. WTW hjælper organisationer med at gå længere end compliance ved at fokusere på, hvordan virksomheden skaber inklusion og mangfoldighed via formål, arbejde, mennesker og løn- og personalegoder.

Vi hjælper organisationer med at besvare de svære spørgsmål om inklusion og mangfoldighed:

  • Formål: Gør min organisation en indsats for at styrke inklusionen og mangfoldigheden? Er inklusion og mangfoldighed en del af vores mission og værdier? For børsnoterede selskaber – er det en del af vores medarbejderstøttegruppe-forpligtelser og/eller indgår det i vores bæredygtighedsopgørelse?
  • Arbejde: Findes der fair karriereudviklingsmuligheder for mig? Eksisterer der en ubevidst bias? Er arbejdsgrupperne forskelligartede?
  • Mennesker: Er virksomheden i stand til at tiltrække og fastholde de rette medarbejdere – især inden for særligt vigtige medarbejdergrupper? Føler jeg, at jeg kan være mig selv, når jeg er på arbejde? Er jeg tryg ved at sige min mening?
  • Personalegoder: Giver virksomheden personalegoder – eller adgang til personalegoder – til alle segmenter af medarbejderne, der ’hvor medarbejderne er, og hvor de gerne vil hen’? Støtter min arbejdsgiver fair løn?

Vi kan hjælpe jer med at skabe en arbejdsoplevelse, der ikke kun møder jeres medarbejdere, hvor de er nu (gennem personalisering, valg, fleksible arbejdsgange) – men også hjælper jer med at flytte dem derhen, hvor de gerne vil være i morgen.

Hvor vigtigt er inklusion og mangfoldighed for nutidens virksomheder?

71%
af globale virksomheder har processer, der fjerner bias i ansættelsesprocessen.
41%
af nordamerikanske virksomheder siger, at ligeløn mellem kønnene bliver stadigt vigtigere i beslutninger om grundløn (UK 58%, EMEA 39%).
56%
af globale virksomheder har processer til at fjerne bias ved forfremmelser.

Kilde: 2018 Getting Compensation Right Global Pulse Survey 2018

Vi rådgiver vores kunder om de samme strategier, kulturforandringer og best practice for inklusion og mangfoldighed, som vi implementerer som en del af vores egen rejse i WTW – med en anerkendelse af, at rejsen fortsætter. Vi kan hjælpe jer med udvikling og tilpasning hen ad vejen ved at:

  • Evaluere og re-designe løn- og personalegode-programmer – såsom analyser af fair løn og ligeløn, men også formålsdrevne personalegoder for at sikre inklusion i løn- og personalegoderne
  • Afholde workshops om arbejdsstyrkeplanlægning og designe inkluderende medarbejder- og efterfølgerprogrammer
  • Skabe og moderere indvirkningen af nye politikker og lyttestrategier og ved at give indsigt i medarbejdertrivslen
  • Implementere inklusion og mangfoldighed via vores ekspertise i forandringsledelse og kommunikation

Om det er gennem modernisering af løn- og personalegoder, gennem forbedring af medarbejdertrivslen eller gennem evaluering af Future of Work-strategier, så tror vi på, at en sund virksomhedskultur med stærk inklusion- og mangfoldighed har en stor indvirkning på arbejdsglæden i dag – og vi går forrest med et fælles formål og en styrkelse af medarbejderne.

Kontakt os for at lære mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres inklusions- og mangfoldighedsstrategi, -tilgange og -programmer.

 

Contact us