Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Løsning

Ligestilling, inklusion og mangfoldighed

Vi leverer datadrevne løsninger inden for ligestilling, inklusion og mangfoldighed til udvikling af jeres medarbejderpolitikker og -strategier, så I kan øge trivslen blandt jeres medarbejdere og gøre jeres organisation mere modstandsdygtig.

Kontakt os

Ved at integrere ligestilling, inklusion og mangfoldighed i jeres organisationskultur, styrker I bæredygtigheden og modstandskraften og reducerer risiciene. En vellykket strategi kræver en god balance mellem omkostninger, medarbejdere og interessenter. Første skridt er at anerkende behovet for at øge medarbejdernes tilknytning til virksomheden – og at væve det ind i alle aspekter af jeres medarbejderstrategi, så der skabes en solid grobund for trivsel og innovation.

Vi kan hjælpe, uanset om I er ved at begynde jeres rejse eller ved at finpudse jeres plan. Vi kan levere datadrevne løsninger inden for områderne mennesker, risiko og kapital, så jeres organisation bliver mere modstandsdygtig, og så jeres medarbejdere får bedre forudsætninger for at lykkes og trives.

82% af arbejdsgiverne integrerer ligestilling, inklusion og mangfoldighed i deres værdier og kultur; det forventes at stige til 91 procent i 2025

(WTW 2023 Undersøgelse af bedste praksis inden for sundhedspleje)

75% af arbejdsgiverne er i gang med eller overvejer at omsætte deres ambitioner inden for ligestilling, inklusion og mangfoldighed til personalegoder

(WTW 2023 Globale prioriteter for personalegoder)

Hvad er ligestilling, inklusion og mangfoldighed?

Ligestilling, inklusion og mangfoldighed handler om at skabe et miljø, der værdsætter og respekterer alle medarbejderes unikke egenskaber, erfaringer og perspektiver.

Målet er at skabe en kultur med stærk tilknytning for alle.

Ligestilling

Ligestilling handler om at lytte og forstå for at kunne sikre medarbejderne gode og sunde liv. Om at sikre retfærdig behandling og lige adgang til muligheder og ressourcer. Det er en anerkendelse af, at mennesker har forskellige udgangspunkter og møder forskellige barrierer for succes. Vi ønsker at imødekomme disse forskelle ved at yde opbakning og fjerne systemiske barrierer.

Inklusion

Inklusion handler om at skabe en følelse af tilknytning. En inkluderende kultur får medarbejderne til at føle sig værdsatte, respekterede og i stand til at bidrage med deres unikke perspektiver. Det kræver et samarbejdsorienteret og støttende miljø, hvor mangfoldighed værdsættes og respekteres. Det skaber plads til at trives og lykkes og fører til en mere produktiv, innovativ og bæredygtig arbejdsplads.

Mangfoldighed

Mangfoldighed handler om de menneskelige forskelle, der findes på arbejdspladsen. Ideelt set bør det afspejle det omgivende samfund, og det handler om mere end race og køn og omfatter en bred vifte af menneskelige aspekter – herunder:

 • Etnicitet
 • Alder og livsfase
 • Seksualitet
 • Religion
 • Invaliditet
 • Socioøkonomisk status

Alle disse aspekter bringer unikke egenskaber, erfaringer og perspektiver ind i samtalen. Og når medarbejderne får mulighed for at udtrykke sig frit, har de bedre mulighed for at bidrage til ideudviklingen, der kan øge produktiviteten, innovationen og stabiliteten.

Hvad betyder det for arbejdsgiverne?

Der er flere grunde til, at ligestilling, inklusion og mangfoldighed bør have betydning for jeres organisation:

 • Der er uligheder i arbejde, løn, karriere, sundhed og trivsel, økonomi og tryghed – især for underrepræsenterede medarbejdergrupper.
 • Nye og eksisterende krav og regler skaber et større behov for at imødegå mangler.
 • Medarbejdere, forbrugere og investorer har fokus på jeres tiltag. De forventer ligestilling og en følelse af tilhørsforhold for alle medarbejdere.
 • En handlingsorienteret tilgang er en konkurrencefordel, der skaber større mangfoldighed, øger rekrutteringsgrundlaget, styrker engagementet og skaber trivsel for alle medarbejdere.
 • Involvering af lederne er helt afgørende for at få strategien til at lykkes. Det kræver politikker, der afspejler medarbejdernes forskellige behov og dækker hele medarbejderoplevelsen.

For at opsummere alle disse punkter er det enkle svar, at ligestilling, inklusion og mangfoldighed fører til bedre resultater for jeres medarbejdere, kunder, investorer og andre interessenter.


33% Medarbejdere, der mener, at ligestilling, inklusion og mangfoldighed er en høj prioritet og rater deres arbejdsgivers indsats på dette område som ringe, er 33 procent mere tilbøjelige til at forlade virksomheden for en lønstigning på fem procent end en medarbejder, der rater deres arbejdsgivers indsats som god.

WTW 2022 Global Benefits Attitude Survey.

Ligestilling, inklusion og mangfoldighed er nøglen til at tiltrække, fastholde og engagere de bedste medarbejdere. Ved at prioritere ligestilling, inklusion og mangfoldighed på arbejdspladsen kan I:

 • Fremme innovation
 • Forbedre beslutningskompetencen
 • Opbygge stærkere loyalitet blandt kunder og øvrige interessenter
 • Øge produktiviteten, bæredygtigheden og stabiliteten

Forskning viser, at mangfoldige virksomheder klarer sig bedre end mindre mangfoldige virksomheder. Ifølge Global Parity Alliance har virksomheder, der er mangfoldige på etnicitet og køn, henholdsvis 36 og 25 procent større sandsynlighed for økonomisk at overgå dem, der har en gennemsnitlig mangfoldighed i deres branche (set som afkast til aktionærerne).

Sådan kan vi hjælpe jer med at skabe værdi med ligestilling, inklusion og mangfoldighed

Ligestilling, inklusion og mangfoldighed og skabelsen af en stærk kultur er en proces, der kræver et løbende engagement, evaluering og tilpasning. Der er behov for en bred strategi, stabil governance og de rigtige værktøjer og programmer for ledere og medarbejdere. Det ultimative mål er at få alle medarbejdere til at føle, at de hører til og har mulighed for at trives.

Vi begynder med at forstå jeres nuværende tilgang og fremtidige vision for ligestilling, inklusion og mangfoldighed, og hvordan det hænger sammen med jeres medarbejder- og forretningsstrategier. Vi sætter derefter klare mål, udvikler en strategi for at nå jeres vision og skaber en køreplan for at nå den. Vi hjælper jer der, hvor I er – uanset om I befinder jer i den indledende fase, er i gang med at planlægge jeres indsats eller er i færd med at forbedre jeres eksisterende model.

Opdag

Opdag

Vi hjælper jer med at forstå jeres nuværende situation og med at udvikle jeres vision for ligestilling, inklusion og mangfoldighed med input fra jeres ledere og medarbejdere.

Design

Design

Vi hjælper jer med at udvikle og designe en strategi, der er skræddersyet til jeres virksomhed via analyser af mangler, prioriteter og muligheder.

Eksekvér

Eksekvér

Vi hjælper jer med at udvikle differentierede strategier for at engagere og ruste medarbejderne til at være sig selv på arbejdspladsen.

Monitorér

Monitorér

Vi hjælper jer med at måle jeres succes via et bredt sæt af målepunkter, der er knyttet til jeres resultater og indarbejdet i jeres rapportering.


21% af arbejdsgiverne gennemgår eller opdaterer deres total rewards-strategier for at imødegå medarbejdernes skiftende ønsker og behov.

(WTW 2023 Dynamics of Work Survey)

Vi har identificeret strategiske fokusområder, der kan være med til at styrke jeres medarbejdere og forbedre jeres resultater:

 • Strategi, governance og analyse af ligestilling, inklusion og mangfoldighed
 • Lige og fair løn
 • Lige karrieremuligheder
 • Inkluderende personalegoder
 • Politikker for arbejde og orlov
 • Inkluderende medarbejderoplevelser
 • Lederengagement
 • Ligestilling, inklusion og mangfoldighed som en del af de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG)

I skal investere i og have styr på alle aspekter for at kunne inkorporere ligestilling, inklusion og mangfoldighed i jeres ESG-strategi – uanset om det handler om mennesker, ledelse eller eksempelvis leverandører, uddannelse eller eksterne samfundsforhold.

Vi tager udgangspunkt i analyser af ligestilling, inklusion og mangfoldighed og andre ESG-faktorer som produktivitet, aflønning og uddannelse. Vi kan hjælpe jer med at finde de rette målepunkter til at indfri specifikke mål og tilpasse dem til jeres forretnings- og ESG-strategi.

Den rette balance i ligestilling, inklusion og mangfoldighed forbedrer ikke kun jeres virksomhedskultur, men styrker også medarbejdernes engagement. Det er attraktivt at arbejde for virksomheder, der behandler mennesker retfærdigt og med værdighed og respekt.


Virksomheder har behov for en sund virksomhedskultur for at kunne trives i nutidens omskiftelige verden, og det kræver, at ligestilling, inklusion og mangfoldighed er indarbejdet i medarbejder- og ESG-strategierne. Når medarbejderne føler sig trygge ved at være sig selv på arbejdspladsen, så blomstrer samarbejde, kreativitet, innovation og produktivitet, hvilket gør jeres virksomhed mere modstandsdygtig over for forandringer og bedre positioneret til at møde nutidens – og morgendagens – udfordringer.

Contact us