Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Løsning

Fusioner og opkøb

WTW tilbyder et omfattende udvalg af produkter og tjenester, der er udformet til at støtte vores kunder i alle stadier af processen – uanset om du er strategisk køber, sælger eller en kapitalfond.

Kontakt os

Vi bidrager til aftalen med en unik kombination af risikoekspertise og dybdegående forståelse af menneskelige ressourcer og organisationskultur. Vi trækker på vores ekspertise fra mere end 1000 årlige fusioner, opkøb og kapitalfonds-transaktioner og på vores proprietære forskning for at sikre, at vores kunder opnår både kort- og langsigtet succes.

Trin 1: Pre deal

 • Modenhed ift. fusion/opkøb
 • Identificering af mål
 • Forberedelse til salg
 • Projektstyringskontor

Trin 2: Due diligence og eksekveringsplanlægning

 • Økonomiske risici
 • HR-risici
 • Handlens betingelser
 • Eksekveringsplanlægning
 • Projektstyringskontor

Trin 3: Post deal

 • Opnåelse af synergi
 • Integration af arbejdsstyrken
 • Risici og governance
 • Definering og måling af succes
 • På vej til business as usual
 • Projektstyringskontor

Alle vores produkter og ydelser leveres af erfarne fagfolk med en dyb forståelse af en organisations medarbejdere, kultur og risikoprofil.

Vores erfaring – bakket op af vores forskning – viser, at vellykkede transaktioner har to ting til fælles:

 1. Tidlig og intens fokus på medarbejderne
 2. Stringent tilgang til risikostyring

Topledere, der vurderer, at deres fusioner og opkøb har indfriet de primære mål, understreger vigtigheden af at fokusere på medarbejderne og tidlig involvering af HR. Vores forskning viser, at disse virksomheder er bedre til at fastholde nøglemedarbejdere, evaluere lederskab, kommunikere og motivere medarbejderne og til at opbygge en kultur, der stemmer overens med de strategiske mål.

I forhold til risiko er det altafgørende, at man undgår det uventede. Tidlig identificering og håndtering af risici skaber bedre muligheder for alle parter til at forhandle med større tryghed og vished.

Vi evaluerer, tilpasser og udvider hele tiden vores due diligence-vurdering af driftsforsikringer for at sikre, at de er relevante og effektive for virksomheden, opkøberen og långiveren. Vores branche- og lokalkontorer tilbyder ekspertise, der sikrer, at alle vurderinger afspejler virksomhedens seneste markedsposition i forhold til forretning og eksponeringer.

Uanset om der er tale om en fusion med et ønske om en langsigtet, strategisk integration, eller om et opkøb af en kapitalfond med en kortere tidshorisont, så sørger vi for at begrænse de økonomiske risici. Vi arbejder desuden tæt sammen med jer for at skabe og implementere vellykkede strategier for medarbejdere og ledelse – kritiske faktorer, når den handlens væsentligste værdi er at finde blandt medarbejderne.

Vi er klar til at arbejde sammen med dig for at sikre en vellykket handel.

Contact us