Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Løsning

Klima

WTW den finansielle sektor, andre virksomheder og regeringer med at navigere i den økonomiske omstilling til en udledningsneutral og klimarobust fremtid.

Kontakt os

Håndtering af klimarisikoen

Klimaforandringerne og overgangen til en udledningsneutral økonomi udgør nye udfordringer for alle organizationer og regeringer. Vores globale, multidisciplinære eksperthold kan hjælpe dig med at handle nu for at håndtere nutidens klimarisici og med at udvikle en strategisk respons på lang sigt. Med udgangspunkt i vores globale ekspertise leverer vi analyse-, rådgivnings- og implementeringstjenester til at hjælpe jer med at identificere, måle og agere på klimarelaterede risici og muligheder.

Hvorfor WTW

 1. Klimarisici er i vores DNA. Risikostyring er kernen i klimaudfordringen, og vi har i årevis hjulpet vores kunder med at gøre risiko til vækstmuligheder.
 2. Modellering af klimarisici i 30 år: Vi har siden de første katastrofemodelleringer i starten af 1990'erne været førende inden for modellering og prissætning af klimarisici.
 3. Den størst mulige rækkevidde. Klimaforandringer er en global økonomisk udfordring. Vi arbejder i over 140 lande og samarbejder med 85 procent af selskaberne i US Fortune 1000 og 90 procent af selskaberne i Global Fortune 1000.
 4. Kombineret ekspertise. Vi stiller med et multidisciplinært hold af klimarisikoeksperter, ingeniører, modelleringseksperter, naturkatastroferådgivere og enterprise risk-rådgivere for at finde løsninger på komplekse klimaudfordringer.

Fra planlægning til implementering

Vores komplette tilgang adskiller os fra andre. Vi forstår, at det kræver praktiske løsninger, der er skræddersyede til at opfylde jeres komplekse behov, at overholde Paris-aftalen, leve op til forpligtelserne om gennemsigtighed og governance og at styre de fysiske risici ved klimaforandringer. Vi skaber yderligere værdi ved at tilbyde det fulde spektrum af klimarisikoløsninger, der hjælper jer på rejsen fra forståelse og måling af klimarisiko til implementering af ændringer i jeres drift, organization og værdikæde. Vores tjenester handler om mere end data og analyser og omfatter miljø, social ansvarlighed og ledelse (Environmental, Social, and Governance, ESG), forandringsledelse og -kommunikation, medarbejdertilfredshed og aflønning.

Uanset hvor I er på jeres klimarisikomæssige rejse, så er vi klar til at hjælpe dig med at tage det næste skridt og opbygge en langsigtet robusthed.

Sådan hjælper vi dig med at håndtere klimarisici

Den finansielle sektor

Vi støtter banker, forsikringsselskaber, aktivejere og -forvaltere med at identificere, vurdere og reagere på fysiske risici og transformationsrisici. Vores markedsførende data, værktøjer og rådgivning hjælper jer med:

 • at udføre klimastresstest og scenarieanalyse for porteføljer
 • at fastlægge og implementere en strategisk reaktion på klimaet – herunder nedbringelse af CO2-udledningen og fordeling af klimaløsninger
 • at overholde regulatoriske krav og oplysningskrav for klimarelaterede risici (såsom anbefalingerne fra arbejdsgruppen om klimarelateret finansiel offentliggørelse (Taskforce on Climate-related Financial Disclosure – TCFD)
 • at opnå en dyb forståelse af fysiske risici og transformationsrisici og muligheder for investeringer og aktiver
Virksomheder

Vi hjælper verdens største virksomheder med at identificere deres eksponering for klimarisici, med risikostyring og med at udnytte muligheder. Vi hjælper virksomheder inden for alle brancher med:

 • at udføre klimastresstest og scenarieanalyse for porteføljer
 • at fastlægge og implementere en strategisk reaktion på klimaet – herunder nedbringelse af CO2-udledningen og fordeling af klimaløsninger
 • at overholde regulatoriske krav og oplysningskrav for klimarelaterede risici (såsom anbefalingerne fra arbejdsgruppen om klimarelateret finansiel offentliggørelse (Taskforce on Climate-related Financial Disclosure – TCFD)
 • at opnå en dyb forståelse af fysiske risici og transformationsrisici og muligheder for investeringer og aktiver
Regeringer og udviklingsprogrammer

Vi samarbejder med regeringer, udviklingsbanker og ngo’er om at integrere klimarisici i politikker, planer, humanitære programmer og udviklingsprogrammer over hele verden. Vi hjælper med at opbygge robuste lokalsamfund via:

 • transformationsrisikoanalyser, der identificerer og vurderer systemiske risici – herunder national-, regional- og lokaløkonomi
 • analyser af klimarisici og sårbarhedsanalyser på nationalt, regionalt eller lokalt niveau for at støtte projektforberedelse, planlægning eller udviklingsmål
 • finansiering og overførsel af katastroferisici – herunder udvikling af forsikringsprodukter og (gen)forsikringsforbundne værdipapirer
 • innovative forsikrings- og finansieringsmekanismer til skabelse af robuste økosystemer og naturbaserede løsninger
Kernen i klimaovergangen

WTW spiller en central rolle i bestræbelserne på at overgå til en udledningsneutral og klimarobust fremtid:

 • WTW og World Economic forum grundlagde i 2019 Coalition for Climate Resilient Investment, der sigter mod at forbedre prisfastsættelsen af fysiske klimarisici og klimarobustheden i investeringsbeslutninger.
 • Vi arbejder på at lukke forsikringsbeskyttelseshullet i mange udviklingslande. I 2016 grundlagde vi Insurance Development Forum for at fremme dette arbejde.
 • Vi er underskrivere af FN-principperne for ansvarlig investering, principperne for bæredygtig forsikring og Financial Stability Board’s
 • Vi arbejder tæt sammen med tilsynsmyndigheder og centralbanker for at udvikle klimastresstest og for at offentliggøre og rapportere om klimarelaterede risici.
 • Vores klimaarbejde understøttes af vores investering på 50 millioner dollars i det prisbelønnede WTW Research Network (WRN). WRN blev grundlagt i 2006 og støtter forskning i klima- og naturrisici i samarbejde med førende universiteter og forskningsorganizationer.

I 2015 skabte vi Thinking Ahead Institute (TAI), som arbejder for at påvirke ændringer i investeringsverdenen.

Contact us