Gå til primært indhold
Løsning

Sundhed og trivsel

Hos WTW anvender vi vores omfattende ekspertise, forskning, analyser af ressourcer på tværs af alle sundhedsydelser for at give arbejdsgiverne redskaberne til strategisk indsigt, innovation og lederskab.

Kontakt os

Vi hjælper vores kunder med at effektivisere deres programmer og blive mere omkostningseffektive, konkurrencedygtige og værdiskabende i de sundhedsydelser, de tilbyder deres medarbejdere.

Vi hjælper dig med at forstå dine medarbejdere og giver indblik i deres personlige behov for sundhedsydelser, så du kan vurdere, hvad der er af barrierer og muligheder for at skabe øget trivsel.

Vi håndterer de væsentligste problemstillinger, som arbejdsgivere står over for i forhold til at imødekomme medarbejdernes behov:

  • Strategi og økonomistyring
  • Omkostninger, værdiskabelse og adgang til sundhedsydelser
  • Integreret velvære
  • Valgmuligheder, personalisering og medarbejdererfaringer

Strategi og økonomistyring

Personalegodestrategier, design, subsidiering og levering skal udvikle sig for at indfri arbejdsgivernes strategiske mål, behovene i en skiftende arbejdsstyrke og samtidig leve op til organisationens værdier. Vi hjælper dig med at analysere sundhedsydelserne – inden for rammerne af jeres værditilbud til medarbejderne – og med at udvikle en strategi, der er agil og responsiv over for ændringer.

  • Vi måler og analyserer virksomhedens sundhedsdata for bedre at forstå helbredstilstanden blandt medarbejderne og for at kunne udvikle de rigtige strategier og initiativer til at nå jeres sundhedsmål.
  • Vi evaluerer virksomhedens sundhedsplan både landsdækkende og på enkeltlokationer for at identificere muligheder og problemområder. Vi benytter vores gode relationer til forsikringsselskaber og leverandører til at afsøge markedet for mulige løsninger, der passer til netop jeres problemstillinger, mål og medarbejdere.
  • Vi leverer også data, så I løbende kan forbedre medarbejdernes præstationer og skabe bedre resultater. Multinationale selskaber får alt dette i en global kontekst for at kunne levere omkostningseffektiv rådgivning og koordination – inklusive mæglerydelser på globalt og nationalt niveau.

Omkostninger, værdi og adgang til sundhedsprogrammer

Flere og flere arbejdsgivere fokuserer på strategiske sundhedsløsninger, der skaber lettere adgang til hurtig behandling af høj kvalitet og om både er omkostningseffektive og skaber en god oplevelse for jeres medarbejdere.

  • Vores planlægningsværktøjer hjælper jer med at fokusere på de værdibaserede elementer, der animerer medarbejderne til at gøre brug af de tilbud, der maksimerer værdien af virksomhedens sundhedsydelser.
  • Medarbejderne kan få adgang til ekspertvurderinger og andre sundhedstilbud, der skaber en lettere og mere omkostningseffektiv adgang til behandling af fysiske og psykiske helbredsproblemer.

Integreret velvære

Sundhedsinitiativer er blevet til et kerneområde i virksomhedernes personalegodestrategi og har fire primære dimensioner: fysisk velvære, mental balance, økonomisk sikkerhed og social velvære. Hver dimension er både unik og flettet sammen med de øvrige. Velvære begynder med individet og strækker sig til organisationskulturen, familien og samfundet som helhed.

For arbejdsgivere er velvære grundlaget for at kunne skabe mere engagerede og produktive medarbejdere, der bidrager til forbedrede og mere bæredygtige resultater – og til større medarbejdertilfredshed.

Vi hjælper arbejdsgivere med at udvide og integrere en sundhedsstrategi på tværs af alle fire dimensioner.

Valgmuligheder, personalisering og medarbejderoplevelser

Forskellige medarbejdere har forskellige behov, og derfor skal medarbejderne have en vis grad af valgfrihed og fleksibilitet for at sikre, at de har en positiv oplevelse af deres sundheds- og personalegoder. Vi begynder med at identificere medarbejdernes ønsker og behov, og vi analyserer virksomhedens nuværende personalegoder for at vurdere, om der bliver tilbudt tilstrækkeligt med valgmuligheder, fleksibilitet og personalisering.

Vi har som mål at hjælpe virksomheder med at gøre deres sundheds- og trivselstilbud til en vigtig del af værditilbuddet til medarbejderne, så de rette medarbejdere kan tiltrækkes og fastholdes.

Kontakt

Kristian Jensen
Client Director

Contact us