Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Løsning

Sundhed og personalegoder

Vi samarbejder med jer om at skabe effektive løn og personalegoder, der fastholder en sund og effektiv medarbejderstab.

Kontakt os

Medarbejdere ser i stigende grad personalegoder som en central del af deres samlede lønpakke. Personalegoder er et værdifuldt element i tiltrækningen og fastholdelsen af dygtige medarbejdere og en mulighed for at give medarbejderpolitikken et konkret og personligt præg.

Det er komplekst at komme ind til kernen af jeres medarbejderstrategi. Det kræver afbalancering af mange faktorer såsom:

 • Konkurrenceevne
 • Medarbejdertilfredshed
 • Omkostningseffektivitet

I har også brug for de rigtige data til analyse for at kunne forfine jeres medarbejderstrategi. Og for at kunne implementere det effektivt har I brug for den rette teknologi til administration af personalegoderne.

Vores personalegode-setup

Det er nyttigt at have et setup til design og vedligeholdelse af effektive personalegoder. Vores Strategy Navigator (se nedenfor) skitserer de fem kritiske komponenter i en ekstraordinære personalegoder:

Bedre personalegoder

Administration og drift

Optimering af goder

Analyse og rapportering

Valgmuligheder

Finansiering

Medarbejder-tilfredshed

Strategy Navigator er et setup med fem søjler, der skitserer de væsentlige elementer i en medarbejderstrategi.
 • Analyse af personalegoder, indsigt og rapportering: Anvend datadrevet indsigt til kvalificeret beslutningstagning og måling af resultater
 • Personalegodemuligheder: Tilpas personalegoderne til de forretnings- og medarbejdermæssige målsætninger, virksomhedskultur og formål, medarbejderbehov og branche- og markedsnormer
 • Finansiering af personalegoder: Administrer virksomhedens omkostninger (brug penge, hvor det har den største indvirkning, og hvor risikoen er størst)
 • Medarbejdertilfredshed: Maksimer medarbejdernes værdi og tilfredshed via information, beslutningsstøtte og engagement
 • Administration og drift af personalegoder: Optimer interne og eksterne ressourcer og teknologier for at sikre en effektiv drift
Analyse, indsigt og rapportering af personalegoder

Analyse, indsigt og rapportering af personalegoder

I det moderne arbejdsmiljø er data kernen i al beslutningstagning. Udfordringen (og dermed muligheden) er at identificere de kritiske personalegodedata, der er nødvendige for design og administration af personalegoder.

Data findes i to former:

 • Intern – eksempelvis setup – er medarbejderne engagerede, og bruger de personalegoderne på det niveau, som vi forventer?
 • Eksterne – eksempelvis benchmarks – hvad er konkurrencepraksis, og hvad forventer medarbejderne, når de evaluerer en løn- og personalegodepakke?

’Sæt det og glem det’ er en strategi fra fortiden. Måling af virkningen af en ændring af setuppet, anmodning om feedback og løbende justering og forbedring af personalegodesetuppet er afgørende for at sikre, at jeres personalegoder opfylder behovene hos en arbejdsstyrke under forandring.

Udvalg af personalegoder

Udvalg af personalegoder

Mange organisationer eller deres ledelse fremsætter dristige udsagn om at ’drage omsorg for vores medarbejdere’ eller ’forpligte sig til at støtte mental sundhed’. Udvikling af et velgennemtænkt udvalg af personalegoder er en klar måde at vise overensstemmelse mellem en organisations strategi og medarbejderoplevelsen.

Personalegoder kan hjælpe jer med at nå jeres organisations medarbejdermål og i sidste ende skabe forretningsresultater. Vi spørger:

 • Betyder de personalegoder, I tilbyder, virkelig noget for jeres medarbejdere?
 • Hvad er de vigtigste personalegoder, der er nødvendige for at kunne klare sig i konkurrencen inden for et marked eller en branche?
 • Hvilke yderligere personalegoder kan I tilbyde på frivillig eller valgfri basis?
Finansiering af personalegoder

Finansiering af personalegoder

Det evige spørgsmål, der stilles til ledere, er: "Hvad giver investeringen i afkast?" Organisationer har en tendens til at se med kritiske øjne på den enorme investering i personalegoder – især når økonomien er udfordret. Dit ansvar som leder er at sikre, at udgifterne til personalegoder er optimerede.

Det er vigtigt at se på forskellige måder at finansiere af personalegoder – eksempelvis omkostningsdeling. Risikostyring er også et kritisk element i finansieringen. Tænk over:

 • Hvad er den passende fordeling af omkostninger mellem arbejdsgiver og medarbejder?
 • Hvad er mulighederne for at beskytte virksomheden mod unødvendige eller uventede omkostninger ved at benytte partnere eller mekanismer til at mindske den finansielle risiko?
Employee experience

Medarbejdertilfredshed

Selv de bedste personalegoder har ingen effekt, hvis medarbejderne ikke er klar over, at de findes. Desværre er det en af de mest almindelige klager blandt ledere, at medarbejderne ikke ved, hvad de har. Det er vigtigt at skabe og fastholde en dialog med medarbejderne (og deres pårørende) for at øge bevidstheden.

Nogle gange er medarbejderne mættet med information, og nogle gange – især når det betyder noget (eksempelvis i en sundhedskrise) – er oplysningerne om personalegoderne utilgængelige eller vanskelige at forstå.

Klar, tilgængelig kommunikation er et centralt element i personalegodepolitikken. Når I kommunikerer jeres personalegoder klart og tydeligt, øger I medarbejdertilfredsheden.

Administration og drift af personalegoder

Administration og drift af personalegoder

Succes med personalegoder kræver ofte en klar administrationsplan. Personalegoder opfylder eller overgår de økonomiske og medarbejdermæssige mål ved at benytte løbende opdaterede teknologier og inkluderer en entydig administrationsproces for at øge effektiviteten.

Vi kan gøre det muligt for jer at sikre, at jeres personalegoder effektivt udnytter eksterne kapaciteter og fokuserer interne ressourcer på de kritiske elementer i setuppet. Vi kan også hjælpe jer med at øge produktiviteten gennem effektive partnerskaber, der outsourcer de kritiske elementer til organisationer, der specialiserer sig i personalegoder.

Contact us