Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Emne

ESG In Sight

Et perspektiv, der gør handling til resultater.

Kontakt os

Investorer, kunder, medarbejdere, leverandører, interesseorganisationer, lovgivere og myndigheder kræver, at virksomhederne udviser miljømæssig, social og ledelsesmæssig ansvarlighed – Environmental, Social & Governance (ESG). ESG er en stor og alsidig udfordring, der spænder fra begrænsning af CO2-udledning og miljøbeskyttelse over ligestilling, inklusion og mangfoldighed til sikring af ansvarlig ledelse af mennesker, kapital og risici. Det kræver en koordineret og bredspektret indsats at skabe vækst og udvikling og samtidig håndtere risikoen.

Mange virksomheder har et siloopdelt perspektiv, der gør ESG-målsætningerne til enkeltstående udfordringer, der bliver adresseret hver for sig – og det skaber ofte utilfredsstillende resultater.

En sammenhængende ESG-strategi skaber mange fordele for virksomheden.

  • Indfrielse af målsætningerne for miljø og bæredygtighed gør det muligt at skabe resultater, der overgår myndighedernes krav. Det kan være med til at øge medarbejdertilfredsheden, styrke det eksterne omdømme og fremtidssikre virksomheden.
  • Fokus på medarbejdertrivsel, ligestilling, inklusion, mangfoldighed, omskoling og opkvalificering styrker virksomhedens brand og forbedrer mulighederne for at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.
  • God ledelse reducerer risiciene og sikrer en god eksekvering af ESG-strategien – en positiv cyklus, der skaber nye muligheder.

En god ESG-strategi er en god forretning. Det skaber en bæredygtig fremtid for de kommende generationer. Det skaber lighed for de udsatte og styrker de sårbare. Det gør det muligt at skabe en klar kobling mellem virksomhedens formål og virksomhedens økonomiske målsætninger.

Contact us