Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Løsning

Captives og forsikringsløsninger

Der findes ikke en generisk løsning til etablering af et selvforsikringsselskab (captive). Vi rådgiver om risikobegrænsning via strategisk rådgivning, analyse og forsikringshåndtering.

Kontakt os

Et selvforsikringsselskab (captive) kan forbedre jeres resultater og være et centralt element i jeres risikostyringsstrategi. Vores ekspertise og datadrevne indsigt giver et solidt beslutningsgrundlag til valg af risikostyring og forsikring.

Hvad er selvforsikring?

Et captive er et licenseret (gen)forsikringsselskab, der ejes af en ikke-(gen)forsikringskoncern for at lette risikostyring og forsikring. Virksomheder, der benytter sig af captives, betaler præmier til en selvstændig enhed, hvilket skaber økonomisk adskillelse for de dækkede risici – med den ekstra fordel at have reserver mod fremtidige, mulige tab. Det kan især være nyttigt til beskyttelse af underliggende forretningsenheder mod unødig volatilitet i pengestrømmen.

Hvorfor WTW?

WTW er ekspert i design, implementering og administration af captives med kunder over hele verden. Vi bruger lokal viden og ekspertise til at hjælpe med at optimere jeres captive, så det opfylder jeres unikke behov for risikostyring. Vores analysemodeller og software er med til at øge værdien af jeres forsikringsprogram og optimerer jeres samlede risikoportefølje.

Vores værktøjer hjælper jer med at udføre den finansielle analyse og due diligence, der er nødvendig for at kunne vise værdien af et captive over for alle interne interessenter.

WTW's dedikerede captive-eksperter er klar til at hjælpe, uanset hvor I befinder jer på captive-rejsen.

Vi kan hjælpe jer på følgende områder:

Captive-muligheder

Vi finder nye måder at skabe værdi med en captive-forsikringsløsning. Vi identificerer og optimerer jeres forsikringsløsninger ud fra en forståelse af jeres strategiske mål og ved at gennemgå jeres nuværende forsikringsprogram.

Vi foretager en vurdering af de forventede forsikringskrav og -præmier, analyserer jeres risikostyringsbehov og evaluerer jeres captive-potentiale for at kunne skræddersy jeres captive-forretningsplan. Vi estimerer behovet for kapital og solvens og foretager økonomiske fremskrivninger, retningslinjer for underwriting, regnskabsprocesser og skattemæssige overvejelser.

Forundersøgelsen fastlægger også behovet for governance.

Captive-implementering

Vi indsamler de fornødne oplysninger for at sikre, at jeres captive-struktur er nøje tilpasset jeres forretningsstrategi og forsikringsbehov, så I kan søge om en captive-licens. Vi gør implementeringen nemmere og mere effektiv ved at samarbejde med tilsynsmyndighederne gennem hele licensprocessen, ved at hjælpe jer med at vælge captive-tjenesteudbydere og ved at samarbejde med jer og jeres mæglere i dialogen med forsikringsselskaberne.

Vi hjælper jer med at udvikle jeres captive-struktur, governance og arbejdsprocesser til opbygning af jeres captive-forsikringsenhed.

Daglig drift

Vi har captive-eksperter i hele verden og kan tilbyde en captive-driftsmodel, der indeholder et komplet udvalg af primære og sekundære forsikringsadministrationstjenester – herunder:

 • Captive-implementering
 • Finansiel og lovgivningsmæssig rapportering
 • Underwriting af forsikringsprogrammer og skadebehandling
 • Administration af genforsikring/retrocession
 • Løbende governance og compliance
 • Risiko- og kapitalstyring
 • Lokal rådgivning
 • Aktuarmæssige tjenester

Løbende kapitaloptimering og risikoanalyse

Vores globale risiko- og analyseeksperter har fokus på at minimere volatiliteten og forbedre rentabiliteten. Vi identificerer mønstre og finder skjulte værdier i jeres risikoporteføljer. Det gør vi via en lang række analysebaserede funktioner:

 • Risikokvantificering og optimering: Fremskrivning af risici på enkelte forsikringer eller på porteføljeniveau, fastlæggelse af risikotolerance og -appetit og programoptimering
 • Kvantificering af klimarisici: Innovativ scenariemodellering, identifikation af nye potentielle indtægtsstrømme
 • Komplet skadebehandling: Forberedelse, kvantificering og løsning af store og komplekse skader.

Strategisk gennemgang

Vi gennemgår løbende udnyttelsen af jeres captive for at optimere værdien. Det omfatter analyse af captive-strukturen og indarbejdelse af de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige drivere i jeres captive-løsning.

Forsikringsløsninger

Vi kan levere alle ovenstående løsninger til en lang række kommercielle forsikringsselskaber. Det omfatter:

 • Affinity-forsikringsselskaber
 • Administrerende generalagenter (MGA'er)
 • Administrerende generelle assurandører (MGU'er)
 • Legacy-/runoff-forsikringsselskaber
 • Niche-underwriters
Contact us