Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Løsning

Kredit

Som uvildig rådgiver hjælper WTW virksomheder med at nedsætte deres kreditrisiko, opnå større økonomisk stabilitet og dermed bane vej for mindre risikofyldt vækst.

Kontakt os

Når en aftale ender i en misligholdelse af betalingsbetingelserne, kan det føre til store tab i virksomheden. Oftest er tabet en uforudset konsekvens af, at virksomhedens kreditpolitik ikke er blevet overholdt – eller fordi der ikke er en klar politik på området.

WTW rådgiver virksomheder, så ledelsen opnår overblik over virksomhedens kreditrisiko og bliver opmærksom på de vilkår, der har betydning for virksomhedens drift og økonomiske stabilitet.

Effektiv risikostyring

Hvordan vil jeres virksomhed blive påvirket af større, ubetalte fordringer? Er der taget stilling til, hvor meget der må tabes på de enkelte kunder, hvis de ikke kan betale?

Risikoen kan variere alt efter, hvad I sælger, hvilke brancher I handler med, hvilke lande jeres kunder er beliggende i, og størrelsen på de udeståender, I har med jeres kunder. Risikoen kan håndteres og kontrolleres ved hjælp af en god kreditpolitik og herunder kreditforsikring som et effektivt værktøj.

Rådgivning og overblik

Når WTW vurderer virksomhedernes risici på kreditområdet, gennemgås alle relevante vilkår for kredit og garantier ved virksomhedernes nationale og internationale salgsaktiviteter.

WTW dækker hele spektret fra risikoanalyse til skadehåndtering, og med WTW som samarbejdspartner får I derfor:

  • adgang til ekspertise og markedskendskab inden for risikostyring og kreditforsikring
  • uvildig og professionel vurdering af jeres kunders økonomiske situation
  • optimal forsikringsdækning i tilfælde af ubetalte regninger

Kreditforsikring – mere end et økonomisk sikkerhedsnet

Kunders manglende betalinger kan påføre en virksomhed betydelige tab og skabe alvorlige likviditetsproblemer, der kan true virksomheden på sin eksistens.

En kreditforsikring skaber en effektiv gardering mod de økonomiske konsekvenser af ubetalte regninger og overskredne betalingsfrister og bidrager til virksomhedens fortsatte drift, når kunder i både ind- eller udland støder på uforudsete udfordringer og bliver ramt af konkurs eller svigtende betalingsevne.

En kreditforsikring er mere end et økonomisk sikkerhedsnet. I får også et løbende overblik over den aktuelle kreditrisiko hos jeres kunder – og mulighed for at tjekke kreditrisikoen hos de virksomheder, I overvejer at indgå aftale med.

Dermed er kreditforsikringen også et meget væsentligt element i virksomhedens risikostyring.

Contact us