Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

En kreditpolitik øger virksomhedens økonomiske tryghed

Af Kristine Seest | 13. December 2022

Stigningen i antallet af konkurser og udfordringer i alle led af værdikæden lægger pres på virksomheders betalingsstrømme og økonomiske sikkerhed.
N/A
N/A

Kunderne efterspørger længere kredittider. Virksomhederne har fokus på at nedbringe varelagre og styrke deres likviditet. Og stort set alle brancher er påvirket af den usikkerhed, der er opstået i et marked med øgede energipriser, mangel på materialer, stigende råvarepriser og lange transporttider. En analyse fra SMV Danmark viser, at antallet af konkurser var rekordstort i oktober – og højere end på noget tidspunkt under finanskrisen i 2008. Det skaber en ny forhandlings- og konkurrencesituation i markedet og giver samtidig anledning til at revurdere virksomhedens eksisterende kreditvilkår.

Det kan få alvorlige konsekvenser for en virksomhed, hvis bare én kunde eller én leverandør går konkurs”

Torben Højlund | Executive Vice President

»Det kan få alvorlige konsekvenser for en virksomhed, hvis bare én kunde eller én leverandør går konkurs. Og det er der desværre mange, der gør lige nu. Det har fået vores kunder til at efterspørge specifik risikorådgivning om, hvad de kan gøre for at styrke deres kreditsikkerhed og mindske deres risiko for tab,« siger Executive Vice President Torben Højlund fra WTW.

Når WTW vurderer en virksomheds risici på kreditområdet, bliver alle vilkår for kredit og garantier i nationale og internationale B2B-salgsaktiviteter gennemgået.

Start med kreditpolitikken

Inden man dykker ned i satser og vilkår i virksomhedens kontrakter, er det WTW’s anbefaling, at virksomhedens beslutningstagere tager et kritisk blik på de overordnede principper, der danner grundlag for virksomhedens salgsaftaler – også selvom virksomheden har handlet med de samme kunder og leverandører gennem flere år.

»Selvom virksomheden har gode forretningspartnere og tilbagevendende kunder, så kan de enorme prisstigninger på både energi, råvarer og materialer betyde, at også de rammes på deres leveringsevne og købekraft. Lige nu ser vi en exceptionel høj risiko for, at virksomheder ikke får penge for de varer og tjenester, som de leverer. Derfor bør virksomheder gennemgå og foretage de nødvendige justeringer i deres kreditpolitik. Og hvis man endnu ikke har en kreditpolitik, vil jeg kraftigt opfordre til, at man hurtigst muligt får udarbejdet en,« siger kreditforsikringsspecialist Jakob Toft Andersen fra WTW.

Virksomhedens kreditpolitik har betydning for både virksomhedens likviditet og sikkerhed – og for om medarbejderne oplever, at de med tryghed kan indgå aftaler og træffe beslutninger i deres job.

Jeg har set eksempler på, hvor galt det går, når en aftale, der er indgået af enkeltpersoner, ikke lever op til forventningerne”

Jakob Toft Andersen | Kreditforsikringsspecialist

»Det bør ikke være en sælger, en indkøber eller en CFO, der alene vurderer vilkårene i en aftale. Jeg har set eksempler på, hvor galt det går, når en aftale, der er indgået af enkeltpersoner, ikke lever op til forventningerne. Der kan være tale om store tab – så når man kalkulerer med en risiko, så skal virksomhedens ledelse være involveret, og beslutningerne skal være tydeligt formuleret i kreditpolitikken,« siger Jakob Toft Andersen.

Hvert led i værdikæden bliver risikovurderet, når WTW hjælper virksomheder med at fastsætte principperne i deres kreditpolitik og med at vurdere behovet for at tegne en kreditforsikring eller etablere andre former for sikkerhed.

Aftale eller ej?

En kreditforsikring dækker typisk 90 procent af det forsikrede, udestående beløb, og en kortlægning af en virksomheds risikoprofil på kreditområdet vil typisk udmunde i fastsættelsen af en øvre og nedre grænse for, hvornår en handelsrelation skal søges dækket af en kreditforsikring, og hvornår den ikke – blandt andet i henhold til virksomhedens kreditpolitik – skal søges dækket af en kreditforsikring.

Den grænse kan blandt andet sættes ud fra størrelsen af udeståendet med virksomhedens enkelte kunderelationer, størrelsen på en ny ordre, der skal produceres, eller ud fra sikkerheden på en leverance, hvor en leverandør forudbetales. Der kan dog også være andre kriterier i den enkelte virksomhed, som det er relevant at tage højde for.

»Ikke alle kunder eller leverandører falder inden for de principper, der er formuleret i kreditpolitikken, og hvad gør man så? Det spørgsmål skal kreditpolitikken også kunne give svar på. For skal den kunde, der skylder 750.000 kroner, men ikke kan blive dækket af kreditforsikringen, stadig have lov til at lægge en ordre? Hvis ja, hvad skal der så til af alternativ sikkerhed for, at virksomheden kan handle med kunden? Skal der stilles en garanti eller en klausul? Og hvis det ikke er muligt, skal virksomheden så stadig handle med kunden og selv tage risikoen? Skulle kunden i første omgang have haft adgang til at købe på kredit uden at kunne kreditforsikres? Det er denne slags spørgsmål, der skal på plads i kreditpolitikken, så det er forretningsprincipper og ikke individuelle beslutninger, der gør sig gældende,« siger Jakob Toft Andersen.

Kredit er en konkurrenceparameter

Mange virksomheder oplever lige nu, at de er så pressede af prisstigninger og manglende købekraft, at de er nødt til at finde på nye måder at handle på for at optimere den tilgængelige likviditet. Derfor bliver kreditsummer og kredittider nu taget op som et afgørende punkt ved forhandlingsbordet. Når det sker, så er det en styrke for virksomheden, at den er forberedt og fast besluttet på den risiko, den er villig til at tage.

Som uvildig risikorådgiver hjælper WTW virksomheder med at identificere og håndtere deres risici, så virksomheden kan udnytte mulighederne i markedet uden at blive udsat for en uforholdsmæssig høj risiko. I disse dage opruster WTW kompetencerne inden for kredit og garantier, så flere specialister står klar til at rådgive WTW’s kunder, når de har behov for en fornyet gennemgang af deres kredit- og garantivilkår.


SMV Danmark organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder – læs mere om deres analyse af konkurser i Danmark.

Download
Forfatter

Kommunikationskonsulent
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel
Contact us